Info fiscal – August 2017

5 sept. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 457

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 662/10 august 2017

Hotărârea Guvernului nr. 568/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

M. Of. nr. 706/31 august 2017

1. Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin această ordonanță s-au modificat prevederile Codului fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu unele excepții. Principalele modificări se referă la dreptul de deducere a creanțelor cesionate, definiția veniturilor obținute din România, recalcularea plăților anticipate pentru impozitul pe venit, impozitul datorate de reprezentanțele agenților economici nerezidenți, majorarea accizelor la combustibili în două tranșe.

Începând cu veniturile lunii septembrie, avantajele sub forma serviciilor medicale furnizate pe bază de abonament nu mai intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax Focus nr.29/2017 din 1 septembrie 2017.

2. Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Comentarii

Prin această ordonanță se introduce, începând cu 1 ianuarie 2018, un sistem de plată a TVA-ului în conturi bancare restricționate în cazul decontărilor dintre agenții economici referitoare la operațiuni taxabile în România. Sistemul se aplică opțional în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax Focus nr.30/2017 din 1 septembrie 2017.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 635/ 3 august 2017

1. Ordinul președintelui ANAF 2309/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

Comentarii

Ordinul actualizează lista jurisdicțiilor raportoare, pe ani.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2152/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare în Informatică – ICI București.

Comentarii

Protocolul are drept obiectiv transmiterea datelor de identificare (definite conform Codului de procedură fiscală), raportat la datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI – București ale deținătorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia „.ro” către A.N.A.F.

Transmiterea datelor se va face în baza unei motivări temeinic justificate, pentru îndeplinirea unor măsuri de interes public național în scopul prevenirii și combaterii fenomenelor de evaziune, fraudă fiscală și vamală, precum și al creșterii gradului de colectare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în România.

M. Of. nr. 646/7 august 2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

M. Of. nr. 649/ 8 august 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 2326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.

Comentarii

Conform acestui ordin, se vor transmite obligatoriu, prin mijloace electronice următoarele formulare:

– 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
– 101 „Declarație privind impozitul pe profit”;
– 120 „Decont privind accizele”;
– 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
– 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
– 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;
– 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
– 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
– 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea / corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
– 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat – conform art. 316 alin. (11) a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
– 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare”;
– 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
– 710 „Declarație rectificativă”.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

M. Of. nr. 681/ 22 august 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, realizat pe cale judecătorească, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, impozitul pe venit nu se datorează conform art. 111 alin. (2) lit. e) Cod fiscal pentru prima operațiune de dare în plată. Aceste prevederi se aplică atât debitorului, cât și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

Pentru a beneficia de acest tratament fiscal, se va depune la organul fiscal competent formularul ”Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească” în maxim 90 zile de la comunicarea hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii.

2. Procedura de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Se aplică această procedură persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 32/2016 (28 iunie 2016, O.U.G. nr. 32/2016 a completat Codul fiscal) au efectuat darea în plată în condițiile prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016. În această situație, se va depune la organul fiscal competent formularul „Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016”.

3. Ordinul aprobă și modelul și conținutul formularelor:

– Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească;
– Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016;
– Decizie de anulare a obligațiilor fiscale în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016;
– Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016;
– Decizie de restituire în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016.

M. Of. nr. 708/31 august 2017

Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Informații referitoare la modificările aduse de această Ordonanță vor fi transmise într-un email separat (Tax Focus).

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 644/ 7 august 2017

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se introduce noțiunea de „muncă nedeclarată”. De asemenea, se modifică prevederile referitoare la încheierea contractului de muncă în sensul introducerii obligației a încheia contractul în formă scrisă.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 27 din 14 august 2017.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Comentarii

Principalele modificări se referă la:

– plafonarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului la 8.500 lei;
– condițiile pentru acordarea/încetarea acordării stimulentului de inserție socială.

M. Of. nr. 648/ 7 august 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comentarii

Prin această ordonanță s-au modificat prevederile Legii nr. 448/2006 în sensul că se elimină opțiunea de a achiziționa produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, cu o valoare minimă echivalentă cu suma datorată lunar la bugetul de stat (echivalentul salariului de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap).

Prin urmare, toți angajatorii care au mai mult de 50 angajați vor trebui să achite suma reprezentând salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Prestațiile sociale pentru persoanele de handicap se vor calcula, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în funcție de indicatorul social de referință și vor fi majorate începând cu 1 iulie 2018.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 644/ 7 august 2017

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru

Comentarii

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, se poate solicita restituirea:

a) taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule (O.U.G. nr. 50/2008),
b) taxei pe poluare pentru autovehicule (Legea nr. 140/2011),
c) taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (Legea nr. 9/2012),
d) timbrului de mediu pentru autovehicule (O.U.G. nr. 9/2013), precum și dobânzile datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii. În acest scop, se poate adresa o cerere organului fiscal central competent. Cererile se depun până la 31 august 2018, sub sancțiunea decăderii.

Restituirea sumelor de mai sus se face după cum urmează:

a) pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule – în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

2. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017.

M. Of. nr. 647/7 august 2017

Regulamentul ASF nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție.

Comentarii

Prin acest Regulament au fost stabilite contribuții pentru asigurători în vederea acordării de despăgubiri persoanelor care au acest drept în temeiul legii sau a convențiilor internaționale (Fondul național de protecție înlocuiește Fondul de Protecție a Victimelor Străzii).

M. Of. nr. 648/7 august 2017

Ordonanță de urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comentarii

Prin această ordonanță s-au modificat prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, în sensul că se elimină opțiunea de a achiziționa produse sau servicii de la unități protejate autorizate. Toți angajatorii care au mai mult de 50 angajați vor trebui să achite suma reprezentând salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Vezi și Tax focus nr. 28 din 14 august 2017.

M. Of. nr. 674/17 august 2017

Regulamentul ASF nr. 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

M. Of. nr. 678/18 august 2017

Norma ASF nr. 21/2017 pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013.

M. Of. nr. 687/ 24 august 2017

Ordinul ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 619/1 august 2017

Regulamentul ASF nr. 20/2017 privind modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pentru instituirea unor măsuri.

M. Of. nr. 637/4 august 2017

Ordinul ministrului sănătății nr. 886/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor și operațiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România de către unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori, fabricanți autorizați și farmaciile cu circuit închis și deschis.

M. Of. nr. 648/7 august 2017

Ordonanță de urgență nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.

M. Of. nr. 705/31 august 2017

Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene

Comentarii

Prin această ordonanță s-au modificat prevederile O.U.G. nr. 28/1999, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice, republicată, în sensul modificării (amânării) termenelor de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic de supraveghere al ANAF (până la o data ce va fi comunicată prin OPANAF), respectiv al avizelor de distribuire a caselor de marcat până la 31 iulie 2018. De asemenea, au fost modificate sancțiunile contravenționale din O.U.G. nr. 28/1999 (cu intrare în vigoare la 13 septembrie 2017).

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 urmează să fie modificate până la 30 septembrie 2017. Alte aspecte referitoare la aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 urmează să fie clarificate prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale ori prin ordin al președintelui ANAF.

Info fiscal – August 2017 was last modified: septembrie 5th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter