Info fiscal – Decembrie 2017

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 546

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 966/ 6 decembrie 2017

Legea nr. 239/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Comentarii

Prin lege se suspendă aplicarea Legii nr. 217/2016 până la data de 30 iunie 2018. Suspendarea aplicării legii conduce la suspendarea de drept a aplicării prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 Cod fiscal.

M. Of. nr. 1.036/28 decembrie 2017

Legea nr. 275/2017 pentru  aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Comentarii

Legea nr. 275/2017 aprobă O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA cu unele modificări. Se modifică, printre altele, categoriile de entități obligate la plata defalcată a TVA și cele care pot aplica opțional sistemul, excepțiile de la aplicarea sistemului de plată defalcată, facilitățile ce se pot acorda entităților care aplică opțional sistemul.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 54 din 29 decembrie 2017.

M. Of. nr. 1.043/ 29 decembrie 2017

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Prin această O.U.G. a fost modificat modul de calcul al contribuției de asigurări pentru persoanele asigurate pe bază de contract, conform art. 36 din Legea nr. 263/2010. Astfel, baza de calcul este suma asigurată, care nu poate fi mai mică decât 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 959/ 5 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Comentarii

OPANAF nr. 3309/2017 modifică Anexa nr. 6 la OPANAF nr. 3698/2015, formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”.

Formularul 050 se depune de contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, mai puțin în cazul în care contribuabilul își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal. Modificările aduse formularului 050 se referă la:

(i) eliminarea noțiunii de comercianți din conținutul acestuia;
(ii) la secțiunea privind datele de identificare a contribuabilului se introduce posibilitatea completării informațiilor referitoare la codul numeric personal atribuit, conform legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere;
(iii) secțiunea privind domiciliul fiscal actual al contribuabilului se completează cu adresa unde acesta are ultimul domiciliu fiscal.

M. Of. nr. 966/ 6 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.391/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță“.

Comentarii

Formularul 108, aprobat prin acest ordin, se depune de reprezentanțele persoanelor juridice străine, autorizate să funcționeze în România.

Declarația se depune la organul fiscal central competent pentru administrarea reprezentanței în format .pdf, cu fișier .xml atașat, pe suport CD împreună cu formularul pe hârtie ori se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Termenul de depunere a declarației este 28/29 februarie a anului de impunere. În cazul unor reprezentanțe înființate/desființate în cursul unei luni a anului de impunere, termenul de depunere este de 30 zile de la data înființării/desființării.

Ordinul se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente anului 2018.

M. Of. nr. 969/ 7 decembrie 2017

Decizia Î.C.C.J. nr. 86/2017 – Completul pentru soluționarea unor probleme de drept (Dosarul nr. 1.055/1/2017)

Comentarii

În interpretarea prevederilor art. 220 și 228 C. proc. fisc. titlurile executorii (stabilite prin hotărâri judecătorești) privind creanțele bugetare determinate de raporturi contractuale sunt supuse executării silite prin executori fiscali.

M. Of. nr. 980/ 11 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

Comentarii

Modificările aduse Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante prin acest ordin se referă la:

a) categoriile de obligații care nu sunt considerate obligații fiscale restante (ex. creanțe anulate, sume aferente titlurilor executorii pentru bunuri care se valorifică prin vânzare în rate);
b) un debitor nu înregistrează obligații fiscale restante dacă suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare;
c) dacă există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, aceștia au dreptul de a se prezenta la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora.

M. Of. nr. 995/ 14 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.480/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică aspecte precum:

a) definirea organului fiscal competent;
b) pentru grupurile fiscale unice în a căror componență intră persoane impozabile încadrate ca mari contribuabili, nu se aplică pct. 48 și 49 din Anexa 1 la OPANAF nr. 3.006/2017 referitoare la schimbarea reprezentantului grupului fiscal și transmiterea informațiilor între organele fiscale competente;
c) competența de administrare a obligațiilor fiscale în cazul schimbării domiciliului fiscal al reprezentantului grupului fiscal unic.

M. Of. nr. 1.008/ 20 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.567/2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă formularele:

1. „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, precum și anexele: „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale” și „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Aceste formulare se utilizează la emiterea din oficiu a deciziei pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligației depunerii declarației privind venitul realizat.
2. „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”. Acest formular se utilizează la anularea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată depunerea de către contribuabil a declarației privind venitul realizat, conform legii, sau a unor documente care atestă faptul că nu datora CAS și/sau CASS.

M. Of. nr. 1.011/ 20 decembrie 2017

Legea nr. 255/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Legea nr. 255/2017 aprobă O.U.G. nr. 47/2017 fără modificări.

M. Of. nr. 1.014/ 21 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.533/2017 privind utilizarea Sistemului de decizii vamale.

M. Of. nr. 1.022/ 22 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.733/2017 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale prin intermediul Unității de imprimare rapidă.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 1155/2016 și OPANAF nr. 967/2017 prin introducerea unui nou formular ce poate fi emis prin intermediul unității de imprimare rapidă – Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți.

M. Of. nr. 1.023/ 22 decembrie 2017

Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic.

Comentarii

Conform acestui ordin, creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic („Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire”), deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale. Contul unic este deschis pe codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local*.

Ordinea de stingere a amenzilor contravenționale achitate în contul unic este următoarea:

– amenzile contravenționale pentru care contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;
– celelalte amenzi contravenționale aplicate contribuabi- lului și aflate în evidența organului fiscal la data plății, în ordinea vechimii

Notă*. Ordinul a fost modificat prin Ordinul 7.299/2017, publicat în M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2017.

M. Of. nr. 1027/ 27 decembrie 2017

1. Decizia ÎCCJ nr. 21/2017 în Dosarul nr. 2.297/1/2017 (Recurs în interesul legii)

Comentarii

Prin această decizie se stabilește raportul dintre infracțiunea de evaziune fiscală (prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005) și infracțiunile de fals sub semnătură privată/uz de fals (prevăzute la art. 322 și 323 Cod penal).

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul

Comentarii

Prin acest ordin se modifică unele formulare fiscale și tipurile de obligații fiscale ce formează vectorul fiscal.

Modificarea vectorului fiscal, pentru entitățile care au calitatea de angajator la 31 decembrie 2017, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal până la data de 15 ianuarie 2018.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 53 din 29 decembrie 2017.

M. Of. nr. 1.033/ 28 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.769/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică:

– Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 140/2016;
– Formularul (013) – „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Ca urmare a modificărilor aduse, se actualizează formularele menționate cu prevederile Codului fiscal care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 referitoare la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat (CAS angajat, CASS angajat, contribuția asigurătorie de muncă pentru angajator).

Contribuția asigurătorie pentru muncă – se înscrie în vectorul fiscal pentru entitățile care la data de 31 decembrie 2017 au calitatea de angajatori sau asimilați acestora. În acest caz, modificarea vectorului fiscal se realizează, din oficiu, de către organul fiscal până la data de 15 ianuarie 2018.

M. Of. nr. 1.037/ 28 decembrie 2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.781/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Modificările aduse OPANAF nr. 587/2016 se referă la:

a) Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat:

– se modifică poziția Impozit pe veniturile din pensii; și
– se adaugă pozițiile: (i) impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, (ii) impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, (iii) impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, (iv) impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, (v) impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015;

b) instrucțiunile de completare a formularului 100 se modifică corespunzător noilor poziții din microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro au obligația declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită;

c) instrucțiunile de completare a formularului 710 „Declarație rectificativă”.

M. Of. nr. 1.038/ 29 decembrie 2017

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen.

Comentarii

Prin această O.U.G. a fost amânat termenul de aplicare a prevederilor art. 163 alin. (2) C. proc. fisc. (este vorba de plata într-un cont unic a obligațiilor fiscale) până la 1 iulie 2018.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 3.726/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

– Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere;
– Notificare privind nedepunerea la termen a declarației informative;
– Notificare privind completarea eronată a declarației informative;
– Notificare privind neconcordanțele între veniturile declarate și cele existente în evidența fiscală;
– Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Se modifică formularul 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” în sensul evidențierii distincte a tranzacțiilor efectuate în perioada 1-31 ianuarie 2017 și cele efectuate în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2017.

Info fiscal – Decembrie 2017 was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter