Info fiscal – februarie 2017

3 Mar 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 699

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL
M. Of. nr. 123/15 februarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 240/2017 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017.

Comentarii
Conform acestui ordin, pentru anul fiscal 2017, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 101,4%.

M. Of. nr. 151/28 februarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Comentarii
Pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018, nivelul accizei specifice la țigarete este de 329,222 lei/1.000 țigarete.

PROCEDURĂ FISCALĂ
M. Of. nr. 93/1 februarie 2017
Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Comentarii
Potrivit OPANAF nr. 605/2017, evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice se realizează în continuare de către organele fiscale, menținându-se încadrarea în grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.
Ordinul este corelat și actualizat, ca urmare a intrării în vigoare a OPANAF nr. 210/2017 prin care s-au abrogat prevederile privind completarea și depunerea formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA“. Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 6 din 2 februarie.

M. Of. nr. 94/1 februarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“.

Comentarii
Acest ordin aprobă modelul și conținutul formularului (300) – „Decont de TVA”. Decontul de TVA se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din 2017.
Informații suplimentare în Tax focus nr. 7 din 3 februarie.

M. Of. nr. 99/3 februarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 80/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreați în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR și a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere și containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR.

M. Of. nr. 105/7 februarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 581/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central.

Comentarii
Prin acest ordin se stabilesc competențe suplimentare pentru Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. Se abrogă prevederile referitoare la competența pentru administrarea obligațiilor fiscale în cazul persoanelor juridice străine care au obligația de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal.

M. Of. nr. 108/8 februarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale.

Comentarii
Conform acestui ordin, procedura aprobată asigură îndreptarea erorilor privind plățile efectuate în conturi bugetare aferente obligațiilor fiscale administrate de ANAF. Informații suplimentare în Tax focus nr. 8 din 9 februarie 2017.

M. Of. nr. 110/9 februarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 511/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Comentarii
Acest ordin modifică OPANAF nr. 3.698/2015 cu privire la modelul și instrucțiunile de completare a formularelor:
– (010) – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități
– (015) – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sedu permanent în România
– (030) – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 9 din 9 februarie 2017.

M. Of. nr. 114/10 februarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularelor:
– „Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”;
– „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice” (formular 640);
– „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice” (formular 660).
Aceste formulare sunt utilizate pentru stabilirea din oficiu a CAS datorate de persoanele fizice și se comunică contribuabilului conform art. 47 C.proc.fisc.

LEGISLAȚIA MUNCII
M. Of. nr. 110/9 februarie 2017
Decizia ÎCCJ (Completul competent să judece recursul în interesul legii) nr. 16 din 26 septembrie 2016 cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 231 și art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Comentarii
Conform acestei decizii, „prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu conțin dispoziții
specifice, inclusiv după încetarea mandatelor”.

M. Of. nr. 114/10 februarie 2017
Decizia ÎCCJ (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 37 din 7 noiembrie 2016 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acțiunii în constatare a raportului de muncă și a efectelor acestuia pentru recunoașterea jurisdicțională a tuturor drepturilor legale derivând din desfășurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanței), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă.

Comentarii
Conform acestei decizii, „în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanței”.

M. Of. nr. 128/17 februarie 2017
Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Comentarii
Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat:
1. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.
2. Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.
3. În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE
M. Of. nr. 107/7 februarie 2017
Decizia ÎCCJ (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 43 din 21 noiembrie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii
Prin această decizie sunt clarificați doi termeni utilizați de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (rovinieta).

M. Of. nr. 130/20 februarie 2017
Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare.

M. Of. nr. 147/27 februarie 2017
Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2017 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2016.

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI
M. Of. nr. 104/7 februarie 2017
Hotărârea președintelui CCF nr. 1/2017 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017.

Comentarii
Conform aceste hotărâri, în anul 2017, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu (în cazurile prevăzute de lege) sunt în valoare de 500 lei.

M. Of. nr. 106/ 7 februarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 174/2017 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Comentarii
Prin acest ordin, se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 191 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

M. Of. nr. 127/ 17 februarie 2017
Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Info fiscal – februarie 2017 was last modified: martie 3rd, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter