Info fiscal – Iulie 2017

3 aug. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 630

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 510/ 3 iulie 2017
Decizia ÎCCJ (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 27/2017.

Comentarii
Prin această decizie se stabilește că taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări prevăzuta la art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 [n.n. art. 474 alin. (10) din legea nr. 227/2015] este independentă de plata taxei anuale pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale și redevența minieră.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

M. Of. nr. 519/ 4 iulie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii.

M. Of. nr. 544/ 11 iulie 2017
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 945/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

Comentarii
Prin acest ordin se confirmă intrarea în vigoare, la data de 17 mai 2017, a Protocolului de modificare a Convenției dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 4 iulie 2016 și ratificat prin Legea nr. 98/2017. Prin acest Protocol se modifică impozitele vizate de convenție. De asemenea, se aduc modificări în definiția unor termeni, secțiunii Schimb de informații și se adaugă secțiunea Asistență în colectarea impozitelor.

M. Of. nr. 584/ 21 iulie 2017
Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii
Legea aduce modificări Codului fiscal sub următoarele aspecte:
– impozit pe profit (eliminare obligații de declarare pentru asociații de proprietari, cheltuieli cu stocuri lipsă deductibile);
– impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (condiții de încadrare în această categorie, corelarea cu impozitul pe activități specifice, calculul bazei impozabile);
– impozit pe venit (deducerea abonamentelor pentru servicii medicale, venituri din alte surse);
– contribuții sociale (pentru venituri din asocieri cu persoane juridice, declarații rectificative);
– TVA (definiții, ajustarea bazei de impozitare);
– accize (modificare accize țigarete, autorizare, soluționare contestații);
– taxe și impozite locale (scutiri sau reduceri).

Informații detaliate au fost transmise în Tax focus nr. 25 din 21 iulie 2017.

M. Of. nr. 595/ 25 iulie 2017
Decizia ÎCCJ (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 48/2017.

Comentarii
Potrivit acestei decizii, în interpretarea dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) și art. 129 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 98 alin. (1) lit. g1) și art. 1065 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, colectarea de către organismul de gestiune colectivă a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți și executanți pentru radiodifuzarea sau comunicarea publică a înregistrărilor sonore conținând fixarea prestațiilor artistice ale acestora nu reprezintă o operațiune impozabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

M. Of. nr. 598/ 25 iulie 2017
Ordonanța Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii
Prin această ordonanță s-au modificat prevederile Codului fiscal referitoare la baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), datorate de angajatori și de persoane asimilate acestora.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 26 din 26 iulie 2017.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 518/ 4 iulie 2017
OPANAF nr. 1886/2017 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016.

M. Of. nr. 545/ 11 iulie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 983/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

Comentarii
Acest ordin modifică OMFP nr. 246/2005 privind Normele metodologice de utilizare și completare a OPT, după cum urmează:
a) la rubrica Cod de identificare fiscală se vor completa:
(i) codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei dacă acesta este înregistrat fiscal în România; sau
(ii) codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul;
sau
(iii) codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), dacă beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România.
b) la rubrica Reprezentând… se completează: natura economică a plății (de exemplu: «transfer sold») pentru celelalte categorii de plăți în afara obligațiilor bugetare, iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal).

M. Of. nr. 564/ 17 iulie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale”.

Comentarii
Prin acest ordin, se aprobă modelul și conținutul formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale”. Acest formular este utilizat pentru stabilirea CASS și CAS, începând cu anul fiscal 2016.

Obligațiile fiscale din această decizie sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare.

Diferența de contribuții stabilită în minus se restituie conform prevederilor legale, iar diferențele în plus se plătesc în maxim 60 zile de la comunicarea deciziei. În situația în care plata nu se efectuează în acest interval, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere.

M. Of. nr. 567/ 17 iulie 2017
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1087/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

Comentarii
Prin acest ordin, a intrat în vigoare la data de 8 septembrie 2016 Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 161/2016.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 544/ 11 iulie 2017
Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

M. Of. nr. 576/ 19 iulie 2017
Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Comentarii
Legea aprobă O.U.G. nr. 60/2016 cu unele modificări referitoare la:
– definirea expresiei „tânăr NEET” (se includ persoanele între 16 și maxim 25 ani care nu au loc de muncă, nu participă la formare profesională și nu urmează o formă de învățământ);
– se clarifică modul de acordare a primelor de instalare și de încadrare;
– nu beneficiază de prima de mobilitate persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime;
– prima de instalare se acordă și persoanelor care se întorc la domiciliul de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reședință pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României și se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reședință sau în localitățile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate;
– angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ, iar aceste persoane au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 pot primi lunar suma de 900 lei pe o perioadă de 12 luni, respectiv 18 luni dacă îi angajează pe acești absolvenți.

M. Of. nr. 599/ 26 iulie 2017
Ordinul președintelui CNAS și președintelui CNPP nr. 783/953/2017 pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare.

M. Of. nr. 615/ 31 iulie 2017
Decizia ÎCCJ (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 39/2017.

Comentarii
Potrivit acestei decizii, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, raportat la dispozițiile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată prin Legea nr. 283/2011, art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014 și art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013, aprobată prin Legea nr. 168/2014, dreptul la plata tichetelor/voucherelor de vacanță este condiționat de alocările bugetare prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale ale
instituțiilor publice.

M. Of. nr. 618/ 31 iulie 2017
Ordinul ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 870/2017 privind modificarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 689/2017.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 515/ 4 iulie 2017
Legea nr. 159/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere.

Comentarii
Se modifică O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu sub următoarele aspecte:
– cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului pentru mediu se asigură în limita a 10% din Fondul pentru mediu (5% în reglementarea anterioară);
– unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile municipiilor datorează o contribuție de 50 lei/tonă (100 lei/tonă în reglementarea anterioară) în situația neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare.

Plata se face la diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de reducere și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare. Obiectivul anual de reducere este de 25% în 2017, 35% în 2018, 45% în din 2019;
– taxele ce ar trebui încasate de la proprietarii/administratorii de depozite pentru deșeuri inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se suspendă până la 1 ianuarie 2019. După această dată, taxele vor fi: 80 lei/oră – 2019, 120 lei/oră din 2020. Aceste prevederi vor intra în vigoare la data de 1 august 2017.

M. Of. nr. 554/ 13 iulie 2017
Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Comentarii
Prin această lege se instituie:
– obligativitatea colectării separate a unor deșeuri precum: plastic, sticlă, metal, hârtie (în reglementarea anterioară: colectarea selectivă se aplica numai în măsura în care era posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului);
– operatorii economici care colectează și transportă deșeuri vor asigura sortarea, tratarea, reciclarea și depozitarea acestora;
– administrația publică locală va avea obligația să colecteze separat biodeșeurile, în vederea valorificării acestora.

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 511/ 3 iulie 2017
1. Legea nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.

Comentarii
O.U.G. nr. 22/2016 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată se modifică prin această lege sub următoarele aspecte:
– au obligația de a întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență numai persoanele juridice cu capital integral/ majoritar/minoritar de stat;
– evidența ordinelor de compensare, reglementate de H.G. nr. 685/1999 se face de către Structura de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Bușteni.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 24 din 4 iulie 2017.

2. Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

3. Legea nr. 202/2017 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Republicare.

M. Of. nr. 514/ 4 iulie 2017
Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 9/2017 privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

M. Of. nr. 530/ 6 iulie 2017
Ordinul ministrului justiției nr. 1876/C/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului.

Comentarii
Identificatorul unic la nivel european (EUID) este folosit la identificarea persoanelor fizice/juridice înregistrate în registrul comerțului, inclusiv pentru comunicarea dintre registrele comerțului din statele membre ale UE prin sistemul de interconectare.

Prin acest ordin se aprobă modelul certificatului de înregistrare a profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului. Aceștia pot solicita emiterea unui nou certificat de înregistrare, conținând și identificatorul unic la nivel european – EUID.

M. Of. nr. 548/ 12 iulie 2017
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Comentarii
Prin această lege au fost modificate și:
a) Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați;
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Începând cu data de 15 iulie 2017 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile.

M. Of. nr. 548/ 14 iulie 2017
Ordin ministrului finanțelor publice nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016.

M. Of. nr. 614/ 28 iulie 2017
Ordonanța Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Comentarii
Prin această ordonanță, se prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 până la data de 1 ianuarie 2018.

Info fiscal – Iulie 2017 was last modified: august 3rd, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter