Info fiscal – Iunie 2017

5 iul. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 525

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 440/ 14 iunie 2017
Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Comentarii
Modificările aduse prin această lege Codului fiscal se referă la:
– impozitul pe venit: condiții de acordare a scutirii de impozit pentru persoanele care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare și inovare;
– accize și alte taxe speciale: circulația produselor accizabile și restituirea accizelor nearmonizate pentru produse din tutun.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 21/14 iunie 2017.

M. Of. nr. 468/ 22 iunie 2017
Ordinul comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, ministrului educației naționale, ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii
Acest ordin abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, ministrului educației naționale și cercetării științifice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator. Față de reglementarea anterioară, sunt aduse următoarele modificări:
– activitatea de creare de programe pentru calculator în urma căreia se obțin venituri care pot beneficia de scutire de impozit trebuie să fie destinată strict comercializării, eliminându-se cerința ca activitatea de creare de programe informatice să aibă ca scop obținerea unui produs final/componente ale unui produs final;
– se revine la venitul minim (pragul) de 10.000 euro (echivalent în lei) din activitatea de creare de programe, pentru fiecare angajat care beneficiază de această facilitate (valabil până la 1 februarie 2017). Conversia în lei se face la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul;
– scutirea de impozit se aplică lunar indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de facilitate și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 23/23 iunie 2017.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 438/ 13 iunie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii
Modificările aduse Codului de procedură fiscală prin această ordonanță de urgență se referă la schimbul automat obligatoriu de informații fiscale cu privire la grupurile de întreprinderi multinaționale (Country-by- Country Reporting), conform prevederilor Directivei (UE) 2016/881 care modifică Directiva 2011/16/UE în ceea ce priveșteschimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (raport pentru fiecare țară depus de către societatea-mamă finală, definiții, contravenții).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 20/14 iunie 2017.

M. Of. nr. 477/ 23 iunie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1718/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Comentarii
Prin acest ordin se introduce formularul (255) „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”. Potrivit art. 79, art. 82 și art. 102 din Codul fiscal, contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinației unui procent până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru cheltuieli cu bursa privată.

Suma (deducerea) admisă se calculează din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor la funcția de bază și în afara funcției de bază, precum și pe veniturile din pensii.

M. Of. nr. 486/ 27 iunie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1817/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

Comentarii
Organele competente pentru a desfășura activitățile prevăzute de acest ordin sunt organele de inspecție din cadrul organelor fiscale teritoriale în a căror rază teritorială se află domiciul fiscal al persoanelor fizice verificate.

Activitățile prevăzute de acest ordin sunt:
– verificarea situației fiscale personale și verificare fiscală prealabilă documentară;
– analize de risc punctuale pentru persoanele fizice care prezintă risc fiscal, precum și selectarea, verificarea fiscală prealabilă documentară și verificarea situației fiscale personale a acestor persoane.

Selectarea situațiilor de verificare se face din listele puse la dispoziție de Direcția generală control venituri persoane fizice.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 414/ 6 iunie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 374/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Comentarii
Modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 se referă la:
– documentele solicitate pentru prima de instalare. Această primă se acordă șomerilor înregistrați la AJOFM care se încadrează în muncă în altă localitate la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul/ reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia
– condiții de acordare a primei de încadrare.

Această primă se acordă șomerilor înregistrați la AJOFM și care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința;
– prima de relocare (beneficiari, documente solicitate, cuantum). Această primă se acordă șomerilor înregistrați la AJOFM care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul/reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea (ca persoane singure sau împreună cu familiile) nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință (nu poate depăși 900 de lei).

M. Of. nr. 416/ 6 iunie 2017
Legea nr. 126/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Comentarii
Prin această lege se modifică cuantumul indemnizațiilor lunare pe diferite categorii de beneficiari. Legea intră în vigoare la 1 iulie 2017, cu unele excepții care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

M. Of. nr. 465/ 21 iunie 2017
Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 689/2017 pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale

M. Of. nr. 470/ 22 iunie 2017
Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție Dosar nr. 15/2017 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepse.

M. Of. nr. 491/ 28 iunie 2017
Legea nr. 144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii
Conform acestei legi, se acordă reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, persoanelor care au locuit cel puțin 30 ani în zonele Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Slatina, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea și pe o rază de 8 km în jurul acestor localități.

M. Of. nr. 504/ 30 iunie 2017
Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii
Modificările aduse prin această lege se referă la majorările anuale ale punctului de pensie și indicele de corecție pentru calculul punctajului mediu anual.

M. Of. nr. 506/ 30 iunie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

Comentarii
Modificările aduse O.U.G. nr. 8/2009 se referă, în principal, la următoarele aspecte:
– instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, precum și operatorii economici la care statul/unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară acordă, în perioada 1 iunie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei/salariat.
– angajatorii, alții decât cei menționați mai sus, pot acorda vouchere de vacanță în cuantum de maxim 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru un salariat.
– se abrogă prevederile privind deductibilitatea sumelor corespunzătoare voucherelor de vacanță la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic.
– sancționarea contravențiilor se stabilește în număr de puncte-amendă. Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată.

O.U.G. nr. 46/2017 intră în vigoare la data de 10 iulie 2017.

M. Of. nr. 508/ 30 iunie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii
Prin această ordonanță de urgență se aduc modificări Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Modificările se referă, în principal, la organizarea sistemului de educație și finanțarea acestuia, servicii sociale, salarizarea asistentului personal, înființarea de centre publice și finanțarea acestora, contravenții și sancțiuni.

Legea cuprinde și unele prevederi care vor intra în vigoare în luna ianuarie 2019.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 461/ 20 iunie 2017
Legea nr. 141/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei.

M. Of. nr. 506/ 30 iunie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Comentarii
Se modifică O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu sub următoarele aspecte:
– cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului pentru mediu se asigură în limita a 10% (anterior 5%) din Fondul pentru mediu.
– unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile municipiilor datorează o contribuție de 50 lei/tonă (anterior, 100 lei/tonă) în situația neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare.
– taxele ce ar trebui încasate de la proprietarii/administratorii de depozite pentru deșeuri inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se suspendă până la 1 ianuarie 2019. După această dată, taxele vor fi: 80 lei/oră – 2019, 120 lei/oră din 2020. Prevederile O.U.G. nr. 48/2017 intră în vigoare la data de 1 august 2017.

ALTE REGLEMENTARI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 415/ 6 iunie 2017
1. Legea nr. 125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Comentarii
Modificările au în vedere organizarea comunicării între Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ANAF, BNR, ASF și celelalte instituții competente, precum și cu Autoritatea Europeană de Supraveghere (comunicarea informațiilor în termen de 15 zile, respectiv 48 ore în caz de urgență).

2. Legea nr. 124/2017 privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS – Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor – inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

M. Of. nr. 416/ 6 iunie 2017
Hotărârea Camera Deputaților nr. 45/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană – COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – COM (2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților – COM (2016) 685.

M. Of. nr. 418/ 7 iunie 2017
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 144/2017 privind aprobarea documentelor de evidență a producției vitivinicole.

M. Of. nr. 422/ 9 iunie 2017
Ordonanță de urgență nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

M. Of. nr. 436/ 13 iunie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Comentarii
Prin această hotărâre de guvern se stabilește modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice referitoare la desfășurarea ședințelor de conciliere, comunicarea cu debitorul și creditorii, tipuri de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator.

H.G. nr. 419/2017 va intra în vigoare la data de 1 august 2017.

M. Of. nr. 463/ 21 iunie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii
Prin acest ordin s-au aprobat:
a) sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici.
b) modificarea OMFP nr. 1802/2014 (reglementările contabile armonizate) cu privire la contabilizarea certificatelor verzi și introducerea funcțiunii contului 804 „Certificate verzi”.
c) modificarea OMFP nr. 2844/2016 (reglementările contabile conforme IFRS) cu privire la introducerea funcțiunii contului 804 „Certificate verzi”.

Sunt introduse reglementări referitoare la întocmirea raportărilor de către societățile care au ales o durată diferită a exercițiului financiar.

Raportările se întocmesc de operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei (inclusiv sucursale ori alte sedii permanente ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate).

Data limită pentru depunerea raportărilor contabile este 16 august 2017.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

M. Of. nr. 467/ 21 iunie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

Comentarii
Conform acestui ordin, se pot depune situații financiare anuale corectate și ca urmare a completării greșita a:
– codului unic de înregistrare al entității raportoare;
– indicatorilor raportați prin formularul „Bilanț”/„Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii”.

M. Of. nr. 474/ 23 iunie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice.

M. Of. nr. 486/ 27 iunie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991.

Comentarii
Acest ordin abrogă OMEF nr. 2219/2008. Față de reglementarea anterioară se actualizează categoriile de personal împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității. Astfel, constatarea contravenției prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea nr. 82/1991 (întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii) se face de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și de persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară.

M. Of. nr. 505/ 30 iunie 2017
1. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Comentarii
O.U.G. nr. 45/2017 suspendă aplicarea Legii nr. 217/2016 până la 31 decembrie 2017.

2. Hotărârea Guvernului nr. 437/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Comentarii
H.G. nr. 437/2017 amână aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 până la 1 iulie 2017.

Info fiscal – Iunie 2017 was last modified: iulie 5th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter