Info fiscal – martie 2017

3 mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 512

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 229/ 4 aprilie 2017
Decizia ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 14 din 6 martie 2017 cu privire la pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că: în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 29618 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la titlul IX2 din Codul fiscal, în situația categoriei profesionale a procurorilor, sintagma „loc de realizare al venitului” are în vedere desfășurarea unui singur raport de serviciu, în sensul unui singur loc de realizare al venitului, indiferent de desfășurarea activității în unități diferite de parchet.

M. Of. nr. 266/ 14 aprilie 2017
1. Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Comentarii
Legea respinge OUG nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. În plus, prevederile art. 133 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la deducerea specială pentru creditele restructurate reglementate de OUG nr. 46/2014, se vor aplica până la data de 31 decembrie 2017 (se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2018).

2. Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului turismului nr. 464/264/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Comentarii
Prevederile Legii nr. 170/2016 se aplică persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit la data de 1 ianuarie 2017 și a căror activitate principală/secundară corespunde codurilor CAEN prevăzute de lege, respectiv: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630.

Impozitul specific se aplică și de: persoanele juridice române existente/nou-înființate cu un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei și care au optat pentru impozitul pe profit, potrivit art. 48 alin. (5) și (52) Cod fiscal, precum și de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 12 din 19 aprilie 2017.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 262/ 13 aprilie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1232/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii
Procedura prevăzută de acest ordin a fost modificată cu privire la evaluarea riscului fiscal atât pentru persoanele impozabile, cât și pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de acestea. Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 13 din 21 aprilie 2017.

M. Of. nr. 277/ 20 aprilie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 123/2017 Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili.

M. Of. nr. 297/ 26 aprilie 2017
Legea nr. 76/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017.

Comentarii
Legea aprobă O.U.G. nr. 7/2017 fără modificări.

LEGISLATIA MUNCII

M. Of. nr. 229/ 4 aprilie 2017
1. Legea nr. 45/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii
Legea aprobă O.U.G. nr. 28/2015 cu modificări referitoare la activitatea de coordonare a Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.

2. Ordinul comun al ministrului muncii și justiției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 198/1938/2017 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Comentarii
Prin acest ordin se adaugă 28 noi poziții de ocupații practicate în cadrul economiei naționale și se modifică denumirea ocupației pentru 5 poziții.

M. Of. nr. 232/ 5 aprilie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 187/2017 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor.

Comentarii
Această HG se referă la punerea în aplicare a dispozițiilor privind încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri, prevăzute de OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, în următoarele sectoare de activitate:
– Agricultură;
– Servicii de cazare, alimentație publică și agrement în domeniul turismului.

M. Of. nr. 239/ 6 aprilie 2017
Legea nr. 48/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii
Legea aprobă O.U.G. nr. 45/2017 cu unele modificări, referitoare la activitatea de verificare a cunoștințelor lingvistice.

M. Of. nr. 288/ 24 aprilie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

Comentarii
Prin OUG nr. 32/2017 se aduc modificări Legii nr. 186/2016, în sensul completării stagiului de cotizare de către persoanele care nu au calitatea de pensionari prin încheierea unui contract de asigurare socială.
Contractul se poate încheia până la data de 31 decembrie 2017, plata CAS putându-se efectua într-o singură tranșă ori în tranșe lunare până la această dată.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 237/ 6 aprilie 2017
Norma ASF nr. 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contribuțiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

M. Of. nr. 267/ 18 aprilie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 223/2017 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe și tarife.

M. Of. nr. 282/ 21 aprilie 2017
Ordinul președintelui ANPC nr. 214/2017 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă taxa de autorizare a comercianților de metale și pietre prețioase.

M. Of. nr. 288/ 24 aprilie 2017
Ordinul ministrului mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006.
Față de reglementarea anterioară, declarația se depune numai în format hârtie la Administrația Fondului pentru Mediu.

Formularul se modifică în sensul includerii de noi informații precum:
– cantități de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale,
– categorii de ambalaje introduse pe piața națională,
– deșeuri municipale eliminate prin depozitare,
– anvelope noi și/sau utilizate destinate reutilizării,
– echipamente electrice și electronice,
– baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională.

M. Of. nr. 299/ 27 aprilie 2017
Ordinul ministrului mediului nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru Mediu. Față de reglementarea anterioară, se introduc trei noi formulare:
– Adresă de înștiințare privind înființarea popririi;
– Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;
– Proces-verbal privind diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitație ca urmare a neplății prețului de către adjudecatar.

Acest ordin abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu.

ALTE REGLEMENTARI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 226/ 3 aprilie 2017
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 31/2682/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

M. Of. nr. 243/ 7 aprilie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 543/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

M. Of. nr. 253/ 12 aprilie 2017
Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.

M. Of. nr. 297/ 26 aprilie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1006/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală.

Info fiscal – martie 2017 was last modified: mai 3rd, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter