Info fiscal – Octombrie 2017

2 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 548

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 778/ 2 octombrie 2017
Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Prin această lege se modifică modul de calcul impozitului/taxei pe terenul situat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții.

Pentru aceste terenuri (altele decât terenurile cu construcții) impozitul/taxa pe teren se va calcula prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul prevăzut la art. 465 alin. (4) C.fisc [n.n. tabelul este defalcat pe zone și categorii de folosință] și apoi rezultatul se înmulțește cu un coeficient de corecție prevăzut la art. 465 alin. (5) C.fisc.

La data intrării în vigoare a legii (1 ianuarie 2018) se abrogă prevederile referitoare la limita maximă de 400 m2 pentru terenurile cu alte categorii de folosință (decât terenuri cu construcții), la depășirea căreia impozitul/taxa pe teren se calcula în mod similar terenurilor cu construcții.

M. Of. nr. 791/6 octombrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2590/2017 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice.

Comentarii

Acest ordin modifică OMFP nr. 2004/2013 prin introducerea de prevederi noi referitoare la Registrul altor entități. În această categorie se includ operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice definite la art. 2 alin.

(1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice care aplică mecanismul plății defalcate a TVA și utilizează ordinul de plată multiplu electronic (prin sistemul Forexebug).

M. Of. nr. 792/6 octombrie 2017
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1690/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

Comentarii

Prin acest ordin se confirmă intrarea în vigoare, printre altele, la data de 17 iunie

2017, a Acordului dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016, ratificat prin Legea nr. 99/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 780/ 3 octombrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin OPANAF nr. 780/2017 se introduc noi reglementări referitoare la înregistrarea în scop de TVA în funcție de riscul fiscal. Acestea înlocuiesc, începând cu 3 octombrie 2017, procedurile privind evaluarea intenției și capacității de a efectua activități economice. În acest sens, prin acest ordin au fost aprobate:

1. Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoaneleimpozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.
2. Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal (similar prevederilor din OPANAF nr. 605/2017).
3. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 38 din 6 octombrie 2017.

M. Of. nr. 783/ 3 octombrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2.853/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 3845/2015 sub următoarele aspecte:

1. Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal.
2. Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la
3. Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul
4. Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului.

Informații suplimentare – Tax focus nr. 40/8 octombrie 2017.

M. Of. nr. 793/6 octombrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2.779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă“.

Comentarii

Prin OPANAF nr. 2779/2017 este introdus formularul 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă”. Acest formular va fi utilizat pentru regularizarea sumelor reprezentând impozit pe venit reținut la sursă cu sumele restituite de către plătitor beneficiarului de venit, conform art. 170 C.proc.fisc.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 41 din 8 octombrie 2017.

M. Of. nr. 796/9 octombrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

M. Of. nr. 802/10 octombrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2899/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 2.012/2016 în sensul eliminării prevederilor referitoare la modificarea din oficiu a vectorului fiscal ca urmare a inactivității temporare înscrise la Registrul comerțului. În acest sens, se modifică Anexa nr. 1 la ordin. Se elimină prevederile privind înscrierea/ radierea din oficiu a persoanelor impozabile în Registrul operatorilor intracomunitari [n.n. ROI a fost eliminat prin O.U.G. nr. 84/2016, de la 1 ianuarie 2017].

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 42 din 10 octombrie 2017.

M. Of. nr. 804/10 octombrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2883/2017 privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare.

M. Of. nr. 812/ 13 octombrie 2017
1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2744/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare –

2. Ordinul președintelui ANAF 2935/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Prin acest ordin se aduc modificări:

– formularul 100 – se introduc informații privind codul de identificare fiscală a succesorului, depunerea declarație conform art. 90 alin. (4) C.proc.fisc (pierderea codului de identificare ca urmare a radierii înregistrării fiscale);
– formular 710 – se modifică în mod similar formularului 100;
– completarea formular 112 – se modifică în mod similar formularului 100.

Acest ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

M. Of. nr. 813/ 13 octombrie 2017
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA;
2. Modelul și instrucțiunile pentru completarea formularului (310) “Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA“;
3. Modelul și conținutul Referatului privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA;
4. Modelul și conținutul Deciziei de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA;
5. Modelul și conținutul Invitației pentru prezentarea contribuabilului la audiere.

Prevederile OPANAF nr. 2927/2017 se aplică pentru cererile depuse de contribuabil, conform art. 12 din OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 octombrie 2017.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2792/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură.

M. Of. nr. 828/ 19 octombrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2.923/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari și mijlocii.

M. Of. nr. 830/ 19 octombrie 2017
1. Ordinul președintelui ANAF 2949/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

Comentarii

Prin acest ordin se suplimentează lista actelor administrative fiscale și procedurale, emise de organele fiscale centrale și tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, și ștampila organului emitent cu:

– Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private;
– Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice;
– Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale;
– Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu;
– Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
– Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale;
– Notă privind restituirea/rambursarea unor sume.

Se elimină:

– Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești pentru sedii secundare;
– Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;
– Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari;
– Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.950/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă.

Comentarii

Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor:

– Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale;
– Notă privind restituirea/rambursarea unor sume.

Ordinul abrogă OPANAF nr. 1438/2009.

M. Of. nr. 846/25 octombrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 43 din 26 octombrie 2017.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 808/ 12 octombrie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

M. Of. nr. 841/24 octombrie 2017
Ordinul președintelui CNAS și al ministrului sănătății nr. 979/1212/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost- volum-rezultat.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. nr. 797/9 octombrie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Comentarii

Se modifică O.U.G. nr. 52/2017 sub următoarele aspecte:

– în situația în care nu se atașează dovada plății, organul fiscal central va verifica efectuarea plății în baza de date deținută;
– pentru autovehicule achiziționate în leasing, nu se anexează copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate, dar cererea va fi însoțită de documentul de plată, în original pentru taxa specială/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de
– restituirea sumelor se va face:

a) taxa specială, taxa pe poluare și taxa pentru emisiile poluante – în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
b) timbrul de mediu – în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 789/5 octombrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2541/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

Comentarii

Principalele modificări aduse de OMFP nr. 246/2005 se referă la:

1. Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

1.1. OPT se depune în timpul programului de lucru al unităților Trezoreriei Statului (afișat pe site-urile DGRFP și la sediile unităților Trezoreriei Statului și stabilit prin OPANAF).
1.2. OPT-urile depuse după ora-limită se vor procesa și înregistra în contabilitate la nivelul unităților Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare zile în care au fost depuse. Contul plătitorului se debitează în următoarea zi lucrătoare depunerii
1.3. OPT-urile depuse înainte de ora-limită se vor procesa și înregistra în contabilitate la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi lucrătoare în care au fost depuse. Contul plătitorului se debitează în ziua depunerii

2. Ordinul de plată multiplu electronic (OPME)

Începând cu data intrării în vigoare a OMFP nr. 2541/2017 se introduce ordinul de plată multiplu electronic.

2.1. OPME reprezintă un instrument de plată pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului, ce se supun prevederilor Regulamentului BNR nr. 2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă [n.n. pot fi efectuate mai multe plăți din contul de TVA utilizând un singur ordin de plată].
2.2 OPME se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 C.fisc. pentru plăți din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în conturi care conțin șirul de caractere ’’TVA’’, începând cu data stabilită prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug și numai după înrolarea la funcționalitățile acestui
2.3 Prelucrarea și înregistrarea în contabilitate a OPME-urilor se face în mod similar

M. Of. nr. 790/5 octombrie 2017
Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 1047/2017 privind precizarea listei cuprinzând echipamentele și/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenței pe parcursul derulării inspecțiilor inopinate.

M. Of. nr. 839/24 octombrie 2017
Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 347/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier și invitație.

M. Of. nr. 854/30 octombrie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare.

Comentarii

În baza acestui ordin se înființează Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF), structură fără personalitate juridică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Această structură este formată prin reorganizarea Direcției generale a tehnologiei informației din MFP și preluarea activității din domeniul tehnologiei informației de la aparatul central din ANAF, DGAMC, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză.

CNIF va coordona direct activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

M. Of. nr. 819/17 octombrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2768/2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului.

Comentarii

Ordinul se referă la extrasele de cont eliberate zilnic de Unitățile Trezoreriei Statului, în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de ANAF sau cu certificat digital calificat, după caz.

Info fiscal – Octombrie 2017 was last modified: noiembrie 2nd, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter