Info fiscal – Septembrie 2017

9 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 301

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 717/5 septembrie 2017
1. Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Art. 60 pct. 3 Cod fiscal se referă la scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice pentru veniturile obținute din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 33 din 6 septembrie 2017.

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Acest ordin reglementează modul de stabilire a bazei de calcul a CAS și CASS în cazul salariaților care realizează, în cursul aceleași luni, venituri din salarii și asimilate salariilor din două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară. În această situație, angajatorii și persoanele asimilate acestora datorează CAS și CASS la nivelul venitului brut efectiv realizat de salariați, corespunzător perioadei din lună în care contractul a fost activ (aceasta reprezintă perioada în care contractul nu a fost suspendat conform Codului muncii).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax Focus nr. 32 din 6 septembrie 2017.

M. Of. nr. 730/11 septembrie 2017
Rectificare ne. 25/2017 referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Valoarea accizei de 1.976,36 lei (pentru 1.000 litri) pentru benzină fără plumb se va aplica începând cu data de 1 octombrie 2017.

M. Of. nr. 745/15 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Art. 294 alin. (1) lit. p) Cod fiscal prevede că sunt scutite de la plata TVA livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara UE, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara UE.

Entitățile menționate sunt acele organisme recunoscute de România sau de alt stat membru UE, care au obiective de natură filantropică și sunt angajate în activități cu caracter umanitar, caritabil sau educativ în afara UE.

Pentru persoanele neînregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 Cod fiscal, scutirea constă în restituirea TVA, iar persoanele înregistrate în scopuri de TVA își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri care beneficiază de scutirea de taxă cu drept de deducere prin decontul de taxă.

Restituirea taxei se poate solicita trimestrial, cel mai devreme în luna următoare încheierii trimestrului calendaristic în care bunurile au fost utilizate în afara UE, prin depunerea unei cereri.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 716/ 5 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 1024/934/1582/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin formularul 112 în ce privește rectificarea declarației (se adaugă și alte situații), anexa angajator, anexa asigurat, actualizarea nomenclatoarelor.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 34 din 8 septembrie 2017.

M. Of. nr. 730/ 11 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2379/2017 pentru modificarea și completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004

Comentarii

Prin acest ordin s-a introdus, printre altele, codificarea conturilor de venituri din TVA, la nivelul Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

M. Of. nr. 745/15 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2331/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

Comentarii

În vederea realizării supravegherii fiscale, se introduc coduri pentru produse din tutun încălzit (art. 439 alin. (2) lit. a) Cod fiscal) și pentru produse prezentate sub forma unei rezerve care conține atât tutun încălzit, cât și lichid cu conținut de nicotină (art. 439 alin. (2) lit. a) și lit. b) Cod fiscal).

Se actualizează anexa „Configurația codului de accize”.

M. Of. nr. 747/18 septembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01.

Comentarii

Formularul (700) aprobat prin acest ordin este folosit la declararea ori modificarea tipurilor de obligații fiscale pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația declarării (declarate în prezent cu ajutorul formularului 010).

Formularul se depune de fiecare dată când contribuabilul/plătitorul, ulterior înregistrării fiscale, solicită încluderea unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea celor deja existente în vectorul fiscal.

Declarația se semnează prin folosirea unui certificat digital calificat și se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, accesând website-ul www.eguvernare.ro.

Prevederile acestui ordin se aplică de la 1 ianuarie 2018.

M. Of. nr. 752/ 20 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 1016/3824/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”.

Comentarii

Declarația (401) se depune,în format electronic, de către organul fiscal locală și cuprinde informații despre rezidenții din alte state membre ale UE care dețin proprietatea asupra bunurilor imobile din România. Declarația informativă se completează pe baza datelor și informațiilor cuprinse în declarațiile de impunere depuse de rezidenții din alte state membre ale UE, referitoare la bunurile imobile deținute de aceștia în România.

Formularul se modifică în sensul introducerii în categoria Proprietate a posibilității de deținere cumulată de clădiri și terenuri.

M. Of. nr. 762/ 25 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.412/2017 pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016.

M. Of. nr. 763/ 26 septembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2.743/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 714/ 4 septembrie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 618/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013.

Comentarii

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 se modifică cu referire la finanțarea formării prin ucenicie (din fonduri europene structurale și de investiții) și duratei necesare pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă.

M. Of. nr. 762/25 septembrie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 676/2017 pentru acordarea unor facilități pe termen scurt cu privire la obținerea vizei de lungă ședere pe teritoriul României și la prelungirea dreptului de ședere temporară pentru o anumită categorie de străini.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 717/4 septembrie 2017
Norma ASF nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie.

M. Of. nr. 718/4 septembrie 2017
Regulamentul ASF nr. 8/2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 713/4 septembrie 2017
Ordinul Consiliului Concurenței nr. 431/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice.

M. Of. nr. 714/4 septembrie 2017
Hotărârea președintelui CCF nr. 10/2017 privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanților Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere.

M. Of. nr. 721/6 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

M. Of. nr. 725/7 septembrie 2017
Ordinul ministrului sănătății nr. 989/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătății publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, și Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

M. Of. nr. 737/13 septembrie 2017
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

M. Of. nr. 744/15 septembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2670/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale.
M. Of. nr. 748/18 septembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun.

M. Of. nr. 750/19 septembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 2611/2017 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016.

M. Of. nr. 755/21 septembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2350/2017 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Comentarii

Prin acest ordin, în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 69/2010, este împuternicit personalul din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară. Ordinul abrogă OMFP nr. 1090/2014

M. Of. nr. 757/22 septembrie 2017
Hotărârea președintelui CCF nr. 11/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2017.

M. Of. nr. 758/22 septembrie 2017
Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 928/311/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun.

Info fiscal – Septembrie 2017 was last modified: octombrie 9th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter