Informații privind aplicarea TVA split

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 403

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Plata defalcată a TVA (TVA split)

Rezumat pentru societățile care nu aplică sistemul TVA split

Sistemul de plată defalcată a TVA (TVA split) cu caracter obligatoriu, stabilit prin O.G. nr. 23/2017 a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu modificări semnificative aduse de Legea nr. 275/2017. Până la 31.12.2017 sistemul a fost aplicat prin opțiune

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

1. Persoane obligate să aplice sistemul

1.1. Persoane obligate prin efectul legii

NoCategorie de contribuabilData de la care aplică TVA split
1Persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA (ex. societățile) care au optat pentru aplicarea sistemului în perioada 1.10.2017 – 31.12.20171 ianuarie 2018 (continuă să aplice acest sistem în 2018)
2Societățile aflate în procedură de insolvență la 31.12.20171 martie 2018
3Persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA (ex. societățile) care înregistrează la 31.12.2017 obligații fiscale restante (TVA neachitată) cu o valoare mai mare decât plafonul stabilit de lege și care nu au fost achitate până la 31 ianuarie 20181 martie 2018

Notă: Prin Legea nr. 275/2017 s-au stabilit următoarele plafoane privind obligațiile restante la plata TVA (obligatii neachitate la scadenta înregistrate la 31.12.2017 și neachitate până la 31.01.2018) care conduc la aplicarea obligatorie a TVA split:

a) 15. 000 lei pentru mari contribuabili;
b) 10. 000 lei pentru contribuabili mijlocii;
c) 5. 000 lei pentru ceilalti contribuabili.

1.2. Persoane care intră în sistem, în cursul anului

NoCategorie de contribuabilData de la care aplică TVA split
1Societățile care intră în procedură de insolvență (deschiderea procedurii)Începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a pronunțat hotărârea de deschidere a procedurii
2Persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA (ex. societățile) care optează pentru aplicarea sistemuluiDin prima zi care urmează celei în care a fost înregistrat în Registrul contribuabililor care aplică plata defalcată a TVA
3Persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA (ex. societățile) care înregistrează obligații restante (reprezentând TVA) mai mari decât plafonul menționat de Legea nr. 275/2017 (vezi Nota de mai sus) care nu sunt achitate în 60 de zile de la scadențăÎncepând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care se împlinește termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență

Exemplu: O societate nu achită TVA pentru luna ianuarie 2018, în suma de 20.000 lei în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență (scadența este 26 februarie 2018). Termenul de 60 de zile lucrătoare se împlinește la 21 mai 2018. În aceste condiții, va intra în sistem de la 1 iulie 2018 (data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care se împlinește termenul de 60 de zile – termenul se împlinește în mai, a doua lună care urmează este luna iulie).

1.3. Ieșirea din sistem

Persoanele obligate să intre în sistem pot ieși astfel:

a) Persoanele aflate în insolvență, la ieșirea din procedură, prin depunerea unei notificări (organul fiscal ar trebui să radieze contribuabilul în termen de 5 zile de la notificare).
b) Persoanele care au intrat în sistem ca urmare a restanțelor de plată, după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile care prevăd intrarea în sistem.
c) Persoanele care au optat pentru plata defalcată, pot renunța la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data în care a fost înregistrat în Registrul contribuabililor care aplică plata defalcată a TVA, prin depunerea unei notificări (organul fiscal ar trebui să radieze contribuabilul în termen de 5 zile de la notificare).

ATENȚIE!

În toate situațiile de mai sus, mecanismul plății defalcate a TVA nu se mai aplică începând cu data radierii din Registru.

2. Plata furnizorilor care aplică TVA split

Regula este că persoanele impozabile (cu excepțiile menționate mai jos) fac plata defalcată a TVA în cazul facturilor emise, după data de 1 ianuarie 2018, de furnizorii care aplică sistemul TVA split. În acest sens, pentru facturile primite se verifică dacă furnizorul este înregistrat în Registrul contribuabililor care aplică plata defalcată a TVA (mențiunea ar trebui înscrisă pe factură ori comunicată de către contribuabil).

ATENȚIE!

Vă recomandăm să păstrați dovada consultării Registrului (imprimata sau document .pdf) pentru a evita eventualele sancțiuni în cazul în care unele înregistrări sunt făcute cu întârziere de către organul fiscal și pentru a evita aplicarea retroactivă a plății defalcate.

2.1. Persoane exceptate de la plata defalcată a TVA

Sunt exceptate de la plata defalcată:

a) Persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate în scop de TVA și nu sunt obligate să se înregistreze;
b) Persoanele impozabile nerezidente, care nu sunt înregistrate în scop de TVA și nu sunt obligate să se înregistreze;
c) Instituțiile publice (inclusiv cele care sunt înregistrate în scop de TVA).

Notă: Deși nu sunt prevăzute în mod explicit, persoanele fizice (neimpozabile) sunt exceptate de la plata defalcată a TVA, în mod similar celor impozabile de la lit. a) de mai sus. Prin urmare sumele încasate de la persoane fizice nu intră sub incidența plății defalcate a TVA.

2.2. Operațiuni exceptate de la plata defalcată a TVA

Sunt exceptate de la plata defalcată a TVA din facturile emise de furnizorii care aplică TVA split, următoarele operațiuni:

a) plata care nu se efectuează direct de către beneficiar (plata efectuată în contul altuia);
b) plata efectuată în natură;
c) plata prin compensare (ordin de compensare);
d) în cazul finanțării acordate de instituții de credit (sau IFN-uri) prin preluarea creanțelor (ex. factoring);
e) plățile efectuate cu numerar, inclusiv plățile efectuate cu carduri de debit/credit ori cu substitute de numerar ( cecurile de călătorie, cecurile personale, cărțile de credit, cărțile de debit, cecurile aferente cărților de credit – respectiv orice documente care pot fi convertite imediat în numerar);
f) plățile efectuate din conturi sub condiție (conturi escrow ori conturi de garanție).

3. Sancțiuni

În cazul în care plata este efectuată în alt cont decât contul de TVA al furnizorului nu se aplică sancțiuni dacă plata este corectată de către plătitor ori dacă se face dovada că furnizorul a transferat suma achitată eronat în contul său de TVA, în termen de 7 zile lucrătoare.

În cazul în care nu se face corecția în termenul de 7 zile lucrătoare, sancțiunile prevăzute de lege pentru plătitor sunt:

a) 7 zile lucrătoare < termen plată < 30 zile lucrătoare – amenda de 0,6%/zi de întârziere;
b) 30 zile lucrătoare < termen plată – amendă 10% din suma neachitată.

Notă: Termenul de plată reprezintă perioada care a trecut, calculată în zile lucrătoare, între data scadenței și data plății în contul corect, efectuată de către furnizor ori de către plătitorul sumei (data de referință).

ATENȚIE!

Sancțiunea nu se aplică dacă plata este corectată de către plătitor ori daca se face dovada că furnizorul a transferat suma achitată eronat în contul său de TVA, în termen de 7 zile lucrătoare.

👍Vezi și: O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – aprobată cu modificări (Legea nr. 275/2017)

Informații privind aplicarea TVA split was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter