Infracțiune de complicitate la trafic de influență. Individualizarea pedepsei în urma rejudecării cauzei. Recurs (NCP, NCPP)

8 Feb 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 336

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 387/RC/2017

NCP: art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b), art. 45 alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k), art. 48, art. 67 alin. (1), art. 291 alin. (1); NCPP: art. 275 alin. (2), art. 291 alin. (1), art. 396 alin. (1), art. 421 pct. 1 lit. b), art. 438 alin. (1) pct. 12; Legea nr. 78/2000: art. 6

Prin Decizia penală nr. 200/A din 10 februarie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a penală, a fost admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr. 2404 din 18 octombrie 2016 a Tribunalului București pronunțată în Dosarul cu nr. x/3/2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

A fost desființată, în parte, hotărârea apelată și rejudecând:

În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale în raport de denunțătorul C.).

În baza art. 67 alin. (1) C. pen. a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C. pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C. pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență (în raport de denunțătorul D.).

În baza art. 67 alin. (1) C. pen. a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C. pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C. pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) rap. la art. 38 alin. (1) C. pen., a contopit pedepsele aplicate inculpatului A. în prezentul dosar și aplică acestuia pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care a aplicat sporul obligatoriu de 1 an închisoare (1 treime din cealaltă pedeapsă de 3 ani închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin prezenta decizie), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen. a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C. pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 alin. (5) rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C. pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de către inculpații A. și B. împotriva sentinței penale nr. 2404 din 18 octombrie 2016 a Tribunalului București pronunțată în Dosarul cu nr. x/3/2015.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen. a obligat pe fiecare dintre apelanții inculpați la plata a câte 800 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat.

Împotriva hotărârii instanței de apel au formulat recurs în casație inculpații A. și B.

În cererile scrise a fost invocat cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen. – s-au aplicat pedepse în alte limite, decât cele prevăzute de legea penală.

În motivarea recursurilor în casație, recurenții au formulat următoarele critici:

Recurentul Lăcătuș Tiberiu a susținut că instanța de apel i-a aplicat o pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, ca urmare a faptului că nu a dat suficiență dispozițiilor art. 396 alin. (1) C. proc. pen.

Totodată, a susținut că neaplicarea dispozițiilor menționate anterior a condus și la o individualizare a pedepsei aplicate, defavorabilă, cu atât mai mult cu cât circumstanțele personale (bine integrat în societate; fără antecedente penale), impuneau aplicarea unei pedepse neprivative de libertate.

Recurentul A. a motivat că instanța de apel i-a aplicat o pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, ca urmare a nereținerii circumstanțelor atenuante sau a unei cauze de reducere a pedepsei.

Totodată, a criticat faptul că instanța de apel „nu a analizat toate elementele care au stat la baza condamnării” sale și nu a ținut cont de situația sa personală (necunoscut cu antecedente penale, trei copii minori, etc).

Examinând recursurile în casație din perspectiva cazului de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., se constată că în motivarea acestuia se formulează obiecțiuni care nu se subsumează acestui temei de casare, respectiv critici ce vizează în realitate modul de aplicare al pedepsei, incidența dispozițiilor art. 396 alin. (1) C. proc. pen. și valorificarea de către primele instanțe a datelor ce țin de persoana inculpaților, prin reținerea de circumstanțe atenuante.

Înalta Curte constată că natura criticilor formulate de recurenți ține de fondul cauzei, de aprecierea instanței cu privire la valorificarea unor împrejurări personale în favoarea inculpaților, în operațiunea de individualizare a pedepsei.

Or, toate aceste aspecte reprezintă chestiuni care vizează temeinicia hotărârii de condamnare, iar nu conformitatea hotărârii atacate cu dispozițiile legii.

Astfel, în cauză, recurenții inculpați au solicitat să se facă aplicarea art. 396 alin. (1) C. proc. pen., deși nu au recunoscut faptele pentru care au fost trimiși în judecată și nu au solicitat judecarea potrivit procedurii simplificate.

Reținerea dispozițiilor art. 396 alin. (1) C. proc. pen. în favoarea inculpaților nu poate avea loc la finalul cercetării judecătorești, dacă faptele pentru care au fost trimiși în judecată sunt reținute similar și de către prima instanța în stabilirea situației de fapt, astfel cum susține apărarea, ci aplicarea procedurii simplificate, cu consecințele reducerii pedepsei este o opțiune a inculpatului la debutul judecății în primă instanță.

Examinând eventualele erori produse ca urmare a stabilirii unei pedepse neprevăzute de legea penală sau a unui cuantum al pedepsei superioare ori inferioare limitelor legale speciale, Înalta Curte constată că, în cauză, pedepsele de câte 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență – la care a fost condamnat inculpatul B. și de câte 2 ani închisoare – la care a fost condamnat inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, sunt legale și se încadrează în limitele minimului și maximului pedepsei prevăzute de textul de lege, respectiv art. 291 alin. (1) C. pen.

Având în vedere că în cauză nu este incident cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., instanța va respinge ca nefondate, recursurile în casație declarate de inculpații B. și A. împotriva Deciziei penale nr. 200/A din 10 februarie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în Dosarul nr. x/3/2015 (nr. x/2016).

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga recurenții inculpați la plata sumei de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru recurenții inculpați, până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de câte 70 lei, vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiune de complicitate la trafic de influență. Individualizarea pedepsei în urma rejudecării cauzei. Recurs (NCP, NCPP) was last modified: februarie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter