Infracțiune de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Aplicarea și executarea pedepsei (NCP, NCPP)

5 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 474

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 347/A/2017

NCP: art. 65 alin. (1) și alin. (3), art. 66 alin. (1) lit. a), b), art. 67, art. 74, art. 80, art. 91, art. 336 alin. (1); NCPP: art. 272 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (1) și (1^1), art. 396 alin. (1), art. 421 alin. (1). pct. 1 lit. b); Legea nr. 88/2000: art. 23 alin. (1)

Din analiza coroborată a ansamblului materialului probator administrat în cursul procesului penal, respectiv, atât în faza urmăririi penale, cât și primei instanțe, instanța de control judiciar constată că prima instanță a dat relevanță poziției inculpatului A. care a solicitat judecarea sa în baza procedurii simplificate în condițiile art. 374 alin. (4) și art. 375 alin. (1) C. proc. pen. cu referire la art. 375 alin. (1^1) din același cod, fiindu-i admisă cererea, dar a făcut și un examen riguros asupra mijloacelor de probă, stabilind în mod judicios situația de fapt și vinovăția inculpatului A. în comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzută de art. 336 alin. (1) C. pen.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Astfel, prima instanță a reținut că, fapta inculpatului A., constând în aceea că în seara zilei de 3 martie 2016, în jurul orelor 23,24 a condus autoturismul, pe podul Narcisa venind dinspre Calea x, către strada x din mun. Bacău, având în sânge o îmbibație alcoolică peste limita legală, respectiv o alcoolemie de 2,00 g %o alcool pur în sânge la prima probă și 1,80 g %o la cea de-a doua probă, întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzute de art. 336 alin. (1) C. pen.

Totodată, prima instanță a făcut o examinare a conținutului constitutiv al infracțiunii reținută în sarcina inculpatului, în contextul concret al cauzei, precum și ample considerente asupra individualizării sancțiunii aplicate inculpatului, prin aprecierea efectivă a criteriilor generale statuate în art. 74 C. pen., atât la faptă, cât și la profilul de personalitate al inculpatului.

De asemenea, instanța a făcut distincții cu privire la scopul pedepsei, argumentând în concret că amenda penală, precum și instituția renunțării aplicării pedepsei, nu sunt de natură să-și atingă finalitatea față de conduita ilicită a inculpatului.

Prima instanță a motivat cuantumul pedepsei orientat în limita minimul special și în condițiile art. 396 alin. (1) C. proc. pen., precum și pedepsele, complementară de 1 an prin interzicerea drepturilor prevăzute de art. 67 cu referire la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. și accesorie potrivit art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., în condițiile art. 65 alin. (1) și alin. (3) din același cod față de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului invocată.

De asemenea, instanța a arătat în considerente distincte modalitatea de executare a pedepsei principale aplicată inculpatului, respectiv suspendarea sub supraveghere în condițiile art. 91 C. pen., apreciind că aceasta constituie un impediment în săvârșirea de noi infracțiuni de către inculpat, asigurând eficiența și efectivitatea rolului preventiv al pedepsei.

Instanța de apel consideră că nu poate fi avută în vederea solicitarea apărătorului ales al apelantului inculpat A. în a se da eficiență dispozițiilor art. 80 C. pen. referitoare la renunțarea la aplicarea pedepsei, întrucât, atât condițiile pozitive conținute în art. 80 alin. (1) lit. a), b), cât și interdicția dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei în situațiile de la art. 80 alin. (2) lit. a)-d) din același cod nu pot avea eficiență concretă în contextul cauzal.

Astfel, referitor la interdicția dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei în situațiile de alin. (2) lit. a)-d) ale art. 80 C. pen., deși formal îndeplinite, respectiv în sensul că inculpatul A. nu are antecedente penale, (fișa de cazier fila 18 dosar de urmărire penală), nu s-a mai dispus față de acesta renunțarea la aplicarea pedepsei în ultimii doi anteriori datei comiterii infracțiunii pentru care este judecat, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă și reținută în sarcina inculpatului, respectiv art. 336 alin. (1) C. pen. conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe este pedepsită cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Aceste condiții trebuie cumulativ avute în vedere și cu cele statuate în art. 80 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., însă pe care inculpatul A. nu le îndeplinește.

Astfel, infracțiunea comisă de inculpat și anume conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice nu este o infracțiune cu gravitate redusă, având în vedere natura acesteia, urmările produse, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit, în mod concret, respectiv că în noaptea de 3 martie 2016, în jurul orelor 23,20 a condus autoturismul, pe podul Narcisa din mun. Bacău dorind să ajungă la birou pe str. x, nesesizând semnalele luminoase și acustice ale echipajului de poliție rutieră, continuându-și deplasarea pe mai multe străzi și a fost oprit pe str. x într-o curte interioară din apropierea societății SC H. SRL, viteza cu care a condus autoturismul fiind de 114 km/h, iar la prima probă la recoltare îmbibația alcoolică a fost de 2,00 g %o, iar la doua recoltare o îmbibație alcoolică de 1,80 g%o, așa cum rezultă din buletinul de analiză toxicologică din 4 martie 2016, aflat la fila 4 dosarul de urmărire penală, ambele fiind cu mult peste cea legală, respectiv de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Astfel, fapta comisă de inculpatul A. are o gravitate concretă mare, în raport cu pericolul produs și modalitatea de constatare efectivă, concentrațiile mari ale îmbibațiilor alcoolice potențează fapta comisă, în condițiile arătate.

Împrejurările că inculpatul nu are antecedente penale, a avut o conduită pozitivă în societate, așa cum rezultă din înscrisurile depuse în apel, caracterizările, actul medical și sentința de divorț, aflate la filele 16-21 dosarul Înaltei Curți, precum și că este executor judecătoresc, nu sunt de natură să diminueze gravitatea faptei, în condițiile în care tocmai calitatea și profilul moral al inculpatului trebuia să-l determine la un comportament de abținere și respect al legii, neputând invoca în niciun mod necunoașterea prevederilor acesteia sau imposibilitatea nedepistării conducerii vehiculului sub conducerea băuturilor alcoolice care a avut loc și pe mai multe străzi, ceea ce nu poate conduce la concluzia că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună.

De asemenea, nu poate fi avută în vederea apărarea invocată de apărătorul ales, că renunțarea la aplicarea pedepsei, așa cum este reglementată în C. pen. în vigoare îi poate da posibilitatea exercitării profesiei de executor judecătoresc în continuare, deoarece condamnarea la o pedeapsă chiar și cu modalitatea suspendării sub supraveghere conduce la excludere în condițiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 88/2000, față de condițiile arătate, pe larg în considerente, ceea ce face renunțarea la aplicarea pedepsei, ca inaplicabilă, Înalta Curte, considerând că numai o pedeapsă, așa cum a fost aplicată de către prima instanță își poate atinge finalitatea.

Astfel, instanța de apel apreciază că, atât cuantumul stabilit la minimul legal, în condițiile reținerii și a dispozițiilor art. 396 alin. (1) C. proc. pen. a pedepsei închisorii, cât și modalitatea suspendării executării sub supraveghere, în condițiile arătate, cu prestarea și a unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la entitățile indicate, sunt proporționale cu împrejurările și modul de comitere a infracțiunii în concret, starea de pericol pentru valoarea ocrotită, respectiv siguranța circulației și prevenirea oricăror accidente, natura infracțiunii, motivul și scopul urmărit, conduită pozitivă a inculpatului, de recunoaștere a faptei și profilul său moral, dat de comportamentul avut în societate, conform caracterizărilor depuse în apel, starea sa de sănătate și statutul de divorțat, potrivit, înscrisurilor depuse în apel.

În consecință, cuantumul pedepsei și modalitatea menționată, sunt singurele în măsură să asigure îndreptarea inculpatului A. față de comiterea de infracțiuni și reintegrarea pozitivă în societate a acestuia.

În raport cu cele mai sus menționate, Înalta Curte consideră că sentința pronunțată de prima instanță este legală și temeinică sub toate aspectele, iar motivul de netemeinicie invocat de apărătorul ales al inculpatului nu poate fi avut în vedere.

Față de aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 421 alin. (1). pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondat, apelul declarat de către inculpatul A. împotriva sentinței penale nr. 74/2017 din 22 iunie 2017 a Curții de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

În conformitate cu art. 274 alin. (1) C. proc. pen. se va obliga apelantul inculpat la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit art. 272 alin. (1) C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 260 lei, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiune de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Aplicarea și executarea pedepsei (NCP, NCPP) was last modified: februarie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter