[Experții selectați pentru coordonare și selecția participanților pentru primele două seminarii] INM este partener al Proiectului „ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS”

11 Feb 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 525

Despre

 • Institutul Universitar European de la Florența
 • 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017
 • Problemele ivite în aplicarea Cartei UE
 • Experții selectați
 • Selecția participanților pentru primele două seminarii

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 10 februarie 2016: Experții selectați pentru coordonare și selecția participanților pentru primele două seminarii

Experții selectați

Proiectul ACTIONES prevede constituirea a 5 grupuri de lucru, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

 1. 1. dreptul consumatorului (consumer law), unde atenție va fi acordată dreptului fundamental în ceea ce privește protecția consumatorului (articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a UE), antidiscriminarea și egalitatea în fața legii (articolele 21 și 20 din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și dreptului concurent, ca de exemplu libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a UE);
 1. 2. migrație, inclusiv dreptul la azil (migration law, including the right to asylum), în cadrul căreia vor fi abordate cu prioritate scopul și aplicarea interzicerii torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE), dreptul la viața privată și de familie (articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE), dreptul la azil (articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a UE), principiul nediscriminării (articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE), drepturile copilului (articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și de relațiile dintre aceste articole;
 1. 3. antidiscriminare (anti-discrimination law) – unde va fi abordat în detaliu impactul Articolului 21 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE privind antidiscriminarea în legislația UE și legislația secundară națională în domeniu, precum și în alte domenii;
 1. 4. cooperare judiciară în materie penală (judicial cooperation in criminal matters) – focusată pe evaluarea instrumentelor juridice naționale din perspectiva asigurării respectării drepturilor fundamentale garantate de Carta UE. Se va încerca clarificarea aspectelor generale privind domeniul de aplicare a Cartei UE și, de asemenea, aspecte legate de aplicarea Cartei UE în domeniul cooperării penale care decurg din jurisprudența CJUE;
 1. 5. protecția jurisdicțională efectivă (effective judicial protection) – unde vor fi studiate următoarele cazuri: C-279/09 DEB [2010], cu privire la ajutorul legal pentru persoanele juridice; C-300/11 ZZ [2013], cu privire la restricțiile permise în aplicarea dreptului la protecție jurisdicțională efectivă; C-199/11 Otis [2012], cu privire la protecția judiciară efectivă în materia dreptului concurenței; C-169/13 Morcillo [2013] și C-34/13 Kusianova [2014], cu privire la protecția jurisdicțională efectivă în domeniul protecției consumatorului; C-146/14 PPU Mahdi [2014], cu privire la protecția jurisdicțională efectivă în contextul Directivei de returnare; C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v Jahani BV [2013]; C-618/10 Banco Español de Crédito [2013]; C-472/11 Banif Plus Bank [2013]; C-397/11 Erika Jőrös v Aegon Magyarország Hitel Zrt [2013]; C-32/12 Soledad Duarte Hueros v. Autociba SA, cu privire la remediile legale în domeniul contractelor de credit/protecției consumatorului.

Fiecare grup tematic va fi coordonat de o persoană responsabilă numită din partea EUI și va avea ca rol principal colectarea studiilor de caz folosite ca material de formare pentru cele 5 seminarii transnaționale organizate de EUI, în cadrul cărora va fi tratată fiecare dintre cele 5 arii tematice menționate mai sus. Totodată, studiile de caz vor fi incluse în Manualul ACTIONES precum și în Baza de date special creată în cadrul acestui proiect.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

INM a făcut publică lista privind experții selectați pentru coordonarea grupurilor de lucru tematice, precum și expertul coordonator, în cadrul proiectului „ACTIONES”, astfel:

 • pentru Grupul de lucru – Dreptul consumatorului:
NumeFuncție
Diana UngureanuJudecător, formator în cadrul Departamentului de formare formatori INM
 • pentru Grupul de lucru – Migrație, inclusiv dreptul la azil:
NumeFuncție
Claudiu DrăgușinJudecător, Judecătoria Sectorului 4 București
 • pentru Grupul de lucru – Antidiscriminare:
NumeFuncție
Daniela IancuInspector judiciar, Inspecția Judiciară – CSM
 • pentru Grupul de lucru – Cooperare judiciară în materie penală:
NumeFuncție
Constantin Daniel MotoiJudecător, Judecătoria Sectorului 4 București
 • pentru Grupul de lucru – Protecția jurisdicțională efectivă:
NumeFuncție
Daniela IancuInspector judiciar, Inspecția Judiciară – CSM
 • pentru poziția de expert coordonator:
NumeFuncție
Daniela IancuInspector judiciar, Inspecția Judiciară – CSM

 

Selecția participanților pentru primele două seminarii

De asemenea, INM selectează câte doi judecători sau procurori pentru a participa la primele două seminarii. Pentru mai multe detalii privind procesul de selecția, consultați:

Termenul-limită pentru înscrierea la aceste seminarii este de 22 febrruarie 2016, ora 16:00.


INM a anunțat faptul că este partener în Proiectul „ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS”, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența. Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Obiective

Proiectul „ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS” unește, sub coordonarea Centrului de Cooperare Judiciară din cadrul EUI, șapte instituții academice de renume, o asociație de judecători europeni și nouă instituții reponsabile cu formarea magistraților și a avocaților. Proiectul reprezintă o manifestare a convingerii că un standard înalt și coerent de protecție a drepturilor fundamentale în cadrul UE presupune mai mult decât o simplă cunoaștere a Cartei UE. Această cunoaștere trebuie completată prin conștientizarea și deschiderea către soluțiile procedural adoptate în această materie la nivelul diferitelor sisteme juridice din UE, printr-un schimb de experiențe și viziuni.

Proiectul urmărește astfel să răspundă acestor nevoi prin elaborarea unor instrumente ușor de utilizat prin intermediul cărora practicienii în drept să se poată familiariza cu tehnicile de interacțiune judiciară orizontală și verticală, asigurând astfel o implementare efectivă a Cartei UE și totodată, adoptarea unor remedii adecvate în cazul nerespectării dispozițiilor sale.

Proiectul va cuprinde patru faze. Prima fază va presupune o documentare aprofundată a jurisprudenței europene și naționale care să reliefeze problemele ivite în aplicarea Cartei UE, documentare ce va face obiectul grupurilor de lucru și care va fi inclusă în Manualul modular și în Baza de date special creată în cadrul acestui proiect. Aceste instrumente vor constitui mai departe materialul de formare în cadrul celor 12 seminarii (5 transnaționale și 7 naționale) și vor fi diseminate în cadrul Conferinței transnaționale finale. Cu toate că diseminarea către publicul larg a rezultatelor proiectului va avea loc în faza finală, fiecare dintre fazele premergătoare din cadrul proiectului vor include o componentă de diseminare.

Dezvoltarea Bazei de date și extinderea beneficiarilor seminariilor de formare fac parte din strategia de diseminare, dar în afara proiectului va funcționa și platforma ACTIONES pe care coordonatorii proiectului urmăresc să o includă pe website-ul Comisiei Europene alături de alte entități transnaționale și naționale interesate. Principalele categorii de beneficiari în cadrul proiectului ACTIONES sunt magistrații naționali și avocații. Astfel, seminariile internaționale îi vor avea ca participanți pe magistrații naționali din toate țările partenere în proiect în timp ce seminariile naționale se adresează participanților din țara gazdă. Se estimează un număr de 370 de practicieni ai dreptului care vor fi formați în cadrul proiectului ACTIONES. Mai mult decât atât, instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului (Manual, Baza de date) vor fi disponibile și după încheierea acestuia, crescând astfel numărul potențialilor beneficiari.

Componente

Platforma ACTIONES va conține așadar următoarele 4 componente principale:

• un Manual modular în materia aplicării Cartei UE în cele 5 arii tematice prestabilite (dreptul consumatorului, migrație și azil, antidiscriminare, cooperare în materie penală, protecția jurisdicțională efectivă). Manualul va fi redactat în limba engleză și va cuprinde studii de caz, linii directive și sfaturi pentru formatori;

• Baza de date, care va centraliza toată jurisprudența colectată în cadrul celor 5 grupuri de lucru tematice;

• șapte materiale de formare traduse și adaptate specificul național din fiecare țară care va găzdui unul din evenimentele naționale;

• raportul final al proiectului care va cuprinde metodologia de formare, permițând astfel replicarea conceptului.

Mai multe detalii legate de proiectul ACTIONES pot fi obținute la următorul link.

Sursa informației este INM (www.inm-lex.ro).

[Experții selectați pentru coordonare și selecția participanților pentru primele două seminarii] INM este partener al Proiectului „ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS” was last modified: februarie 10th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter