Înregistrarea în scop de TVA. Criteriile de evaluare a riscului fiscal

9 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 452

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (intrare în vigoare: 3 octombrie 2017, data publicării în M. Of. nr. 780/ 3 oct. 2017)

Prin OPANAF nr. 780/2017 se introduc noi reglementări referitoare la înregistrarea în scop de TVA în funcție de riscul fiscal. Acestea înlocuiesc, începând cu 3 octombrie 2017, procedurile privind evaluarea intenției și capacității de a efectua activități economice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

1. Prin acest ordin au fost aprobate:

1.1. Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.

• Art. 316 alin. (1) lit. a) C.fisc. se referă la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA înainte de realizarea unor operațiuni taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere sau operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat ca fiind în străinătate dacă acestea (i) declară că vor realiza o cifră de afaceri care depășește plafonul de scutire (220.000 lei), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderi mici sau (ii) declară că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului
normal de taxă.

• Art. 316 alin. (1) lit. c) se referă la la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic nu depășește plafonul de scutire, dar se optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

• Art. 316 alin. (12) lit. e) se referă la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, la cerere, în urma anulării înregistrării ca urmare a faptului că acestea au prezentat risc fiscal ridicat, dacă încetează situația care a condus la anulare.

1.2. Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal (similar prevederilor din OPANAF nr. 605/2017).

1.3. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

2. Spre deosebire de reglementarea anterioară, OPANAF nr. 2956/2017 detaliază criteriile de evaluare a riscului fiscal.

2.1. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c), criteriile de evaluare a riscului fiscal sunt grupate în 15 categorii:
(i) sediu,
Iii) insolvență/faliment,
(iii) inactivitate fiscală,
(iv) inactivitate temporară la Registrul comerțului,
(v) respingere/anulare înregistrare în scopuri de TVA,
(vi) obligații fiscale restante,
(vii) contravenții,
(viii) infracțiuni,
(ix) venituri,
(x) rezidență fiscală,
(xi) cont bancar,
(xii) activitate desfășurată,
(xiii) terți,
(xiv) servicii contabile,
(xv) salariați.

2.2. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e), criteriile de evaluare sunt grupate în 5 categorii:
(i) sediu,
(ii) salariați,
(iii) servicii contabile,
(iv) neconcordanțe,
(v) rezidență fiscală.

2.3. Fiecare din aceste grupe conține unul sau mai multe criterii. Fiecărui criteriu de evaluare a riscului fiscal îi corespunde un punctaj negativ, iar punctajul final se obține prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte. Nu se specifică în cuprinsul acestor tabele punctajul acordat fiecărui criteriu, în baza căruia se calculează punctajul final.

O persoană impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 puncte.

2.4. Față de reglementarea anterioară (OPANAF nr. 605/2017), se elimină situația în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge, fără a se mai evalua și alte criterii, dacă persoana impozabilă depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora. Totuși, cererea de înregistrare în scop de TVA se respinge în cazul în care administratorii și/sau asociații au cazier fiscal (au săvârșit infracțiuni ori se află în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) (n.n. răspunderea solidară cu debitorul) din OG nr. 39/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a se mai face evaluarea gradului de risc fiscal al persoanei
impozabile.

3. Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

3.1. În acest caz, selecția persoanelor impozabile pentru evaluarea riscului fiscal se face periodic (lunar, în
reglementarea anterioară).

3.2. Punctajul final obținut în urma evaluării se stabilește similar cu pct. 2.2. de mai sus.

3.3. Înaintea luării deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se va asigura exercitarea dreptului contribuabilului de a fi ascultat, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

4. La data intrării în vigoare a acestui ordin (3 octombrie 2017) se abrogă OPANAF nr. 605/2017.

Înregistrarea în scop de TVA. Criteriile de evaluare a riscului fiscal was last modified: octombrie 10th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter