Aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – modificări (Instrucțiuni ASF nr. 1/2015)

29 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1309

Despre

  • M. Of. nr. 343 din 19 mai 2015
  • Instrucțiunea ASF nr. 1/2015
  • Modificarea Instrucţiunii ASF nr. 2/2014

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Instrucțiunea ASF nr. 2/2014
(M. Of. nr. 593 din 8 august 2014)
Instrucțiunea ASF nr. 1/2015
(M. Of. nr. 343 din 19 mai 2015)
modifică: art. 2, art. 3, art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 alin. (2)


 
În M. Of. nr. 343 din 19 mai 2015, s-a publicat Instrucțiunea ASF nr. 1/2015 pentru modificarea Instrucțiunii ASF nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (M. Of. nr. 593 din 8 august 2014).

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Instrucțiunii ASF nr. 2/2014 prin Instrucțiunea ASF nr. 1/2015:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 2 Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 (modificată prin Instrucțiunea ASF nr. 1/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 la primul alineat prevedea faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2015, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare și operatorii de piață/sistem, denumite în continuare entități, țineau evidența contabilă în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

La alineatul următor prevedea faptul că entitățile menționate la alin. (1) organizau și conduceau contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, conform prevederilor IFRS, ale dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. și compl. ult.), precum și ale altor dispoziții legale aplicabile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede: „(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărți centrale, operatorii de piață/sistem și Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entități, vor ține evidența contabilă în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

(2) Entitățile menționate la alin. (1) vor organiza și vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor IFRS, ale dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor contabile emise de ASF – SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni, precum și ale altor dispoziții legale aplicabile”.

 

Art. 3 Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 (modificată prin Instrucțiunea ASF nr. 1/2015)

 Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 la primul alineat stabilea faptul că începând cu exercițiul financiar al anului 2015, entitățile menționate la art. 2 alin. (1) întocmeau și publicau potrivit legii situațiile financiare anuale individuale și consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda națională și în limba română.

De asemenea, la alin. următor, prevedeau faptul că situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar al anului 2014 erau întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2016, entitățile menționate la art. 2 alin. (1) [entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărți centrale, operatorii de piață/sistem și Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entități] vor întocmi și vor publica potrivit legii situațiile financiare anuale individuale și consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda națională și în limba română.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2015, entitățile menționate la art. 2 alin. (1) vor organiza evidența contabilă în baza prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

(3) Situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar al anului 2015 se întocmesc în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

(4) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (3) se utilizează conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut în Reglementările contabile emise de ASF – SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni”.

 

Art. 5 alin. (2) și (3) Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 (modificată prin Instrucțiunea ASF nr. 1/2015)

 Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) stabilea faptul că persoanele menționate la alin. (1) răspundeau potrivit responsabilităților și competențelor alocate în cadrul entității pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv retratările și reclasificările corespunzătoare, după caz, din balanța de verificare la 31 decembrie 2014, în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exercițiului financiar al anului 2015, cuprinse în noul plan de conturi prevăzut prin reglementările contabile emise de ASF – SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor respectivei instrucțiuni. Răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) viza și asigurarea exactității și realității datelor care erau prelucrate, respectiv înscrise în situațiile financiare anuale individuale.

De asemenea, art. 5 alin. (3) dispunea faptul că entitățile menționate la art. 2 alin. (1) întocmeau un document care să reflecte diferențele rezultate dintre valorile cuprinse în cadrul balanței de verificare întocmită la 31 decembrie 2014 și valorile cuprinse în soldurile de deschidere ale conturilor la 1 ianuarie 2015, cu explicațiile necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în conturile prevăzute prin reglementările menționate la alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevăd: „Persoanele menționate la alin. (1) [Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-șefi] răspund potrivit responsabilităților și competențelor alocate în cadrul entității pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv retratările și reclasificările corespunzătoare, după caz. Răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) va viza și asigurarea exactității și realității datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situațiile financiare anuale individuale”.

De asemenea, art. 5 alin. (3) dispun: „Entitățile menționate la art. 2 alin. (1) vor întocmi un document care să reflecte rezultatele retratării, cu explicațiile necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în conturile prevăzute prin reglementările menționate la art. 3 alin. (3) [Situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar al anului 2015 se întocmesc în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 4/2011, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 13/2011]”.

 
Art. 6 alin. (2) Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 (modificată prin Instrucțiunea ASF nr. 1/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că începând cu 1 ianuarie 2015 prevederile regulamentului menționat la art. 3 alin. (2), ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei instrucțiuni nu mai erau aplicabile entităților menționate la art. 2 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) prevede: „Începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile regulamentului menționat la art. 3 alin. (2) [Pentru exercițiul financiar al anului 2015, entitățile menționate la art. 2 alin. (1) vor organiza evidența contabilă în baza prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011], ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei instrucțiuni nu vor mai fi aplicabile entităților menționate la art. 2 alin. (1) [entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărți centrale, operatorii de piață/sistem și Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entități]”.

Aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – modificări (Instrucțiuni ASF nr. 1/2015) was last modified: mai 29th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter