Aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016)

4 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 560

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016
(M. Of. nr. 754 din 28 septembrie 2016)
Instrucțiuni privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 

 În M. Of. nr. 754 din 28 septembrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului justiției și ministrului finanțelor publice (OMJ/OMFP) nr. 3262/C/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016

Art. 1 stabilește faptul că se aprobă Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 din OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016

Art. 2 dispune faptul că Serviciul profesii juridice conexe și Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiției, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor lua măsurile necesare, potrivit competențelor legale, în vederea ducerii la îndeplinire a respectivului ordin.

Art. 4 din OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016

Art. 4 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin, Ordinul ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice nr. 766/C/552/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial nr. 327 din 16 mai 2002, se abrogă.

În continuare, vom prezenta dispozițiile anexei la OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016, Instrucțiuni privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Instrucțiuni).

Art. 1 din Instrucțiuni

Art. 1 prevede faptul că sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea autorizației de operator, reautorizare, precum și pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat și se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor autorizați, și o cotă de 15% din taxă în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00„Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Ordinele de plată prin care se dispune transferul sumelor conform alin. (1) cuprind formula „taxă pentru autorizare operator”, „taxă pentru reautorizare operator” sau, după caz, „taxe pentru împuternicire birou teritorial/agent”, în funcție de scopul pentru care a fost efectuată plata, și se depun la dosarul de autorizare/reautorizare a operatorului sau agentului împuternicit/biroului teritorial.

Art. 2 din Instrucțiuni

Art. 2 dispune faptul că sumele aferente taxelor de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a avizelor de înscriere, prevăzute la art. 24 din O.G. nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se plătesc de operatorii de arhivă, pentru o lună calendaristică, într-o singură tranșă, până în data de 15 a lunii următoare.

După efectuarea plății taxelor, operatorul va transmite Autorității de Supraveghere, prin Serviciul profesii juridice conexe, ordine de plată distincte care atestă virarea cotei de 85% în contul bugetului de stat și a cotei de 15% în contul Ministerului Justiției.

Agenții împuterniciți/Birourile teritoriale au obligația de a vira operatorului, la termenele stabilite de acesta, sumele aferente înscrierilor efectuate.

Art. 3 din Instrucțiuni

Art. 3 prevede faptul că Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmește și transmite trimestrial către Ministerul Finanțelor Publice situația privind sumele aferente cotei de 85% virate de către operatori în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

Ministerul Finanțelor Publice verifică situația încasărilor prin fiecare trezorerie și transmite Autorității de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmește și transmite trimestrial către Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiției, situația privind sumele aferente cotei de 15% virate de către operatori în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

Direcția financiar-contabilă verifică situația încasărilor în contul Ministerului Justiției și transmite Autorității de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.

Situațiile întocmite trimestrial, potrivit alin. (1) și (3), cuprind plățile efectuate centralizat, lunar, aferente înscrierilor operate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare pentru fiecare operator în parte, plățile aferente taxelor de autorizare a operatorilor și agenților și rubrici referitoare la: numărul și data documentului de plată, banca de la care se efectuează plata, beneficiarul plății, respectiv bugetul de stat ori bugetul Ministerului Justiției, codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea documentului de plată, suma datorată și contul în care s-au plătit taxele.

Art. 4 din Instrucțiuni

Art. 4 dispune faptul că pentru stabilirea cuantumului sumelor datorate Ministerului Justiției și bugetului de stat, operatorii autorizați vor înainta Autorității de Supraveghere și o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informației, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează:

a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective;

b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective;

c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 și ultima zi a lunii precedente.

 

Aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (OMJ/OMFP nr. 3262/C/2016) was last modified: octombrie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter