Integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european (Legea nr. 202/2016)

11 Noi 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 423

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 202/2016
(M. Of. nr. 900 din 9 noiembrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Dezvoltarea căilor ferate în România”)
Cap. III („Acordarea de licențe de transport feroviar operatorilor de transport feroviar”)
Cap. IV („Perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și alocarea capacității de infrastructură feroviară”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 900 din 9 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Dezvoltarea căilor ferate în România”)

Cap. III („Acordarea de licențe de transport feroviar operatorilor de transport feroviar”)

Cap. IV („Perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și alocarea capacității de infrastructură feroviară”)

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 202/2016

Cap. I stabilește obiectul și domeniul de aplicare, excluderile de la domeniul de aplicare, conține, de asemenea, definiții ale termenilor utilizați în lege.

Cap. II („Dezvoltarea căilor ferate în România”) din Legea nr. 202/2016

Cap. II dispune asupra independenței administrării, asupra separării între administrarea infrastructurii și operațiunile de transport și între diferitele tipuri de operațiuni de transport, asupra îmbunătățirii situației financiare, asupra accesului la infrastructura și serviciile feroviare, asupra acordurilor transfrontaliere, precum și asupra monitorizării pieței.

Cap. III („Acordarea de licențe de transport feroviar operatorilor de transport feroviar”) din Legea nr. 202/2016

Cap. III dispune asupra autorității de acordare a licențelor, asupra condițiilor de obținere a licenței de transport feroviar, precum și asupra valabilității licenței de transport feroviar.

Cap. IV („Perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și alocarea capacității de infrastructură feroviară”) din Legea nr. 202/2016

Cap. IV prevede principii generale de utilizare efectivă a capacității de infrastructură, de asemenea, stabilește tarife de utilizare a infrastructurii și pentru servicii, dispune și asupra alocării capacităților de infrastructură, asupra Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar (funcționare, atribuții, contestare decizii și măsuri dispuse, cooperare cu organisme de reglementare din statele membre etc.), precum și asupra răspunderii, contravențiilor și amenzilor cominatorii.

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 202/2016

Cap. V stabilește norme privind achizițiile publice, precum faptul că prevederile respectivei legi nu aduc atingere prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, care transpune norme ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale.

 Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, primind acces la documentele, datele și informațiile obținute în baza prevederilor art. 11 alin. (2), art. 56 alin. (4) lit. a), alin. (8), (12) și ale art. 58, este ținut de respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații, în conformitate cu reglementările în vigoare.

În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va putea utiliza, în condițiile legii, informațiile și documentele colectate de către alte autorități și instituții publice în derularea activităților specifice ale acestora.

Informațiile colectate potrivit prevederilor art. 56 alin. (14) pot fi folosite doar pentru scopul aplicării prezentei legi.

Dispoziții tranzitorii

Contractul de activitate al administratorului infrastructurii prevăzut la art. 30 alin. (2), în vigoare la data aprobării prezentei legi în conformitate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, începând cu anul 2017, în vederea asigurării conformității prevederilor contractuale cu dispozițiile prezentei legi.

Hotărârile Guvernului prevăzute la art. 9, art. 25 alin. (1) și art. 39 alin. (1) pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi.

Ministerul Transporturilor emite ordinul ministrului prevăzut la art. 2 alin. (6) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi.

Consiliul Concurenței emite ordinele prevăzute la art. 56 alin. (5) și (15) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi.

În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi, Ministerul Transporturilor va modifica și va completa, în conformitate cu prevederile prezentei legi, H.G. nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, cu modificările și completările ulterioare, și H.G. nr. 1.696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară.

Abrogări

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) O.G. nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) alineatul (2) al articolului 29 din Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziții finale

Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la O.G. nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările și completările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispozițiile corespunzătoare din respectiva lege.

În scopul aplicării respectivei legi, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar aprobă regulamente și instrucțiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, și care sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din respectiva lege.

Alte prevederi relevante

Respectiva lege transpune Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 343 din 14 decembrie 2012.

Integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european (Legea nr. 202/2016) was last modified: noiembrie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter