Legea dialogului social nr. 62/2011 – modificări (Legea nr. 1/2016)

18 Ian 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3375

Despre

  • M. Of. nr. 26 din 14 ianuarie 2016
  • Legea nr. 1/2016
  • Modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 62/2011
(rep. M. Of. nr. 625 din 31 august 2012; cu modif. ult.)
Legea nr. 1/2016
(M. Of. nr. 26 din 14 ianuarie 2016)
modifică: art. 1 lit. r), art. 24, art. 134
introduce: art. 41 alin. (5), art. 55 alin. (41), art. 78 lit. f1), art. 1381
abrogă: art. 137

 

În M. Of. nr. 26 din 14 ianuarie 2016, s-a publicat Legea nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (rep. M. Of. nr. 625 din 31 august 2012; cu modif. ult.).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 62/2011 prin Legea nr. 1/2016:

 

Art. 1 lit. r) Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. r) stabilea faptul că, în înțelesul respectivei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

r) sectoare de activitate – sectoarele economiei naționale care grupează domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului după consultarea partenerilor sociali.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. r) stabilește: „În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

r) sectoare de activitate – sectoarele economiei naționale care se stabilesc de către Consiliul Național Tripartit și se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 24 Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea: Cotizația plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 prevede: „(1) La cererea organizației sindicale și cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reține și vor vira sindicatului cotizația de sindicat pe statele lunare de plată.

(2) Cotizația plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal”.

 

Art. 41 alin. (5) Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Noua reglementare

La art. 41, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (5) dispune: „Un sindicat poate fi afiliat, la nivel național, la o singură federație sindicală. De asemenea, o federație sindicală poate fi afiliată, la nivel național, unei singure confederații sindicale”.

 

Art. 55 alin. (41) Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Noua reglementare

La art. 55, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 55 alin. (41) prevede: „Un angajator poate fi afiliat, la nivel național, la o singură federație patronală. De asemenea, o federație patronală poate fi afiliată, la nivel național, la o singură confederație patronală de rang superior”.

 

Art. 78 lit. f1) Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Noua reglementare

La art. 78, după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f1).

Potrivit noii reglementări, art. 78 lit. f1) stabilește: „Principale atribuții ale Consiliului Național Tripartit sunt:

(…)

f1) stabilește sectoarele de activitate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 134 Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 134 dispunea faptul că părțile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii și angajații, reprezentați la negocieri după cum urmează:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcționare, după caz;

b) la nivel de grup de unități, de către angajatori care au același obiect principal de activitate, conform codului CAEN, constituiți voluntar sau conform legii;

c) la nivel de sector de activitate, de către organizațiile patronale legal constituite și reprezentative potrivit prezentei legi;

B. din partea angajaților:

a) la nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit și reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanții angajaților, după caz;

b) la nivelul grupurilor de unități, de către organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unităților membre ale grupului;

c) la nivel de sector de activitate, de către organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative potrivit prezentei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 134 dispune: „Părțile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizația patronală și angajații, prin organizațiile sindicale, reprezentați după cum urmează:

 A. Angajatorul sau organizațiile patronale:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcționare, după caz;

b) la nivel de sector de activitate și grup de unități, de către organizațiile patronale legal constituite și reprezentative potrivit legii;

c) la nivelul instituției bugetare și al autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, de către conducătorul instituției, respectiv de conducătorii autorităților și instituțiilor publice, după caz, ori de către locțiitorii de drept ai acestora;

d) la nivel de sector de activitate bugetar, de către reprezentantul legal al autorității publice centrale competente.

 B. Angajații:

a) la nivel de unitate, de către sindicatele legal constituite și reprezentative. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de către federația la care este afiliat sindicatul, dacă federația este reprezentativă la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de către reprezentanții aleși ai angajaților;

b) la nivelul grupurilor de unități și al sectoarelor de activitate, de către organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative potrivit legii;

c) la nivelul instituțiilor bugetare și al autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, de către organizațiile sindicale reprezentative potrivit legii”.

 

Art. 137 Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 137 prevedea faptul că în sectorul bugetar, părțile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii și angajații, reprezentați după cum urmează:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de către conducătorul instituției bugetare sau de către persoana mandatată în acest scop;

b) la nivel de grup de unități, de către reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;

c) la nivel de sector de activitate, de către reprezentantul legal al autorității publice centrale competente;

B. din partea angajaților, la nivel de unitate, grup de unități sau sector de activitate, de organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative conform prevederilor respectivei legi, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 135.

Noua reglementare

Art. 137 – Abrogat.

 

Art. 1381 Legea nr. 62/2011 (modificată prin Legea nr. 1/2016)

Noua reglementare

După art. 138 se introduce un nou articol, art. 1381.

Potrivit noii reglementări, art. 1381 dispune: „(1) Contractele colective de muncă se negociază și la nivelul regiilor autonome, companiilor naționale, asimilate grupurilor de unități, precum și la nivelul autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă. În cazul autorităților și instituțiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, contractul colectiv se încheie între conducătorul autorității sau instituției publice și sindicatele legal constituite și reprezentative, potrivit legii.

(2) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar, părțile vor stabili expres modalitățile de negociere a contractelor colective de muncă la nivelul autorităților și instituțiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, autorități/instituții aflate în coordonarea sau în subordonarea autorității publice centrale”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 1/2016

Conform art. II, Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin respectiva lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 62/2011
(rep. M. Of. nr. 625 din 31 august 2012; cu modif. ult.)
Legea nr. 2/2013 (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013)
Legea nr. 248/2013 (M. Of. nr. 456 din 24 iulie 2013)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
Legea nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
Legea nr. 1/2016 (M. Of. nr. 26 din 14 ianuarie 2016)

 

Legea dialogului social nr. 62/2011 – modificări (Legea nr. 1/2016) was last modified: ianuarie 15th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter