Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 – modificări (Legea nr. 104/2015)

18 mai 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2451

Despre

  • M. Of. nr. 331 din 14 mai 2015
  • Legea nr. 104/2015
  • O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 3/2015
(M. Of. nr. 191 din 23 martie 2015)
Legea nr. 104/2015
(M. Of. nr. 331 din 14 mai 2015)
modifică: art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (4),  art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. s), art. 34 alin. (1)
introduce: art. 2 alin. (1) lit. q), r) și s), art. 6 alin. (41), art. 7 alin. (21), art. 8 alin. (21), Cap. X1, art. 34 alin. (5)


 
În M. Of. nr. 331 din 14 mai 2015 s-a publicat Legea nr. 104/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (M. Of. nr. 191 din 23 martie 2015).
 
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 3/2015 prin Legea nr. 104/2015:
 
Art. 1 alin. (1) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că respectiva ordonanță de urgență aproba schemele de plăți, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „Prezenta ordonanță de urgență aprobă schemele de plăți, ca mecanisme de susținere și de garantare a producătorilor agricoli și a operatorilor economici, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. q), r) și s) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)
Noua reglementare

La art. 2 alin. (1), după litera p) se introduc trei noi litere, lit. q), r) și s).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. q), r) și s) explică următorii termeni:

q) instituție financiară nebancară reprezintă acea formă de organizare definită potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

r) utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului pe tot parcursul anului de cerere;

s) zone cu strat vegetal reprezintă suprafețe arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autorității publice centrale care răspunde de agricultură, de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Art. 6 alin. (4) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (4) prevedea faptul că pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată beneficiaseră de plăți directe care depășeau cuantumul de 5.000 euro erau înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului și dețineau certificat de înregistrare cu activitate agricolă sau deținau actul de înființare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care nu dețineau documentele din care să reiasă activitatea agricolă, trebuiau să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (4) prevede: „Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b) [a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile].

 

Art. 6 alin. (41) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)
 

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (41) prevede: „Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care nu sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului trebuie să furnizeze actul de înființare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înființare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b) [a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile]”.

 

 

Art. 7 alin. (2) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea faptul că în cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) prevede: „În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților pot fi:

a) asociația crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației proporțional cu numărul de animale deținute și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor;

b) după un an de grație, asociațiile prevăzute la lit. a) constituite în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole conform prevederilor legislației în vigoare”.

 

Art. 7 alin. (21) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)
Noua reglementare

La art. 7, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (21) prevede: „În cazul pajiștilor permanente deținute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii plăților pot fi:

a) forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deținător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor;

b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor”.

 

Art. 8 alin. (1) lit. s) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) lit. s) prevedea obligația fermierilor, pentru a beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2), de a se identifica, declara, delimita și localiza fără echivoc parcelele agricole în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permitea prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate și să utilizeze datele cadastrale disponibile. Începând cu anul 2018, identificarea și delimitarea tuturor parcelelor agricole se fac obligatoriu pe baza datelor cadastrale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) lit. s) prevede faptul că fermierii trebuie, pentru a beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2), printre altele: „s) să identifice, să declare, să delimiteze și să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate, și să utilizeze datele cadastrale disponibile”.

 

Art. 8 alin. (21) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)
Noua reglementare

La art. 8, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (21) prevede: „Prin excepție de la alin. (2) [Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a noimelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea și se înregistrează în Sistemul Integrat de Administrare și Control prevăzut în art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014], în anul 2015, în cazul în care legislația Uniunii Europene prevede, se procedează astfel:

a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA;

b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări”.

 

Cap. X1 („Mecanisme de garantare”) O.U.G. nr. 3/2015 (modificată prin Legea nr. 104/2015)

Noua reglementare

După cap. X se introduce un nou capitol, cap. X1, cu art. 291 și 292.

Art. 291 prevede următoarele:

Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) [Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevăzut în regulamentele Comisiei Europene prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții care corespunde procentului prevăzut în aceleași regulamente] și (3) [Beneficiarii privați vor constitui garanția sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului] din O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr, 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (M. Of. nr. 434 din 25 iunie 2009; cu modif. și compl. ult.), fermierii și operatorii economici înregistrați în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă și cea de comerț exterior scrisori, garanții, credite, asigurări/asigurări de garanție și altele asemenea, emise de instituția financiară nebancară și de societatea de asigurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 292 are următorul cuprins:

Măsurile pentru care se instituie mecanisme de garantare sunt următoarele:

a) schimburi comerciale de produse agricole cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în continuare țări terțe;

b) promovarea produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe;

c) promovarea vinurilor, în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol;

d) programul de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole;

e) finanțarea programelor operaționale ale organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume;

f) intervenția publică reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

g) depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 308/2013;

h) măsurile Programului operațional pentru pescuit și ale Autorității de management pentru Programul operațional pentru pescuit”.

Schemele de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 – modificări (Legea nr. 104/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter