Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali – modificări (Legea nr. 115/2015)

26 mai 2015
3 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 5 (3 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9.539

Despre

  • M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015
  • Legea nr. 115/2015
  • Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale și Modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 393/2004
(M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 115/2015
(M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015)
– modifică: art. 2 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) și (4)
– introduce: art. 12 alin. (3)


 
În M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.).
 
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 393/2004 prin Legea nr. 115/2015:

 

Art. 2 alin. (2) și (3) Legea nr. 393/2004 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea: Consilierii locali și consilierii județeni, primarii, precum și președinții consiliilor județene se alegeau prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmau să-și exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată

De asemenea, art. 2 alin. (3) prevedea faptul că Viceprimarii și vicepreședinții consiliilor județene erau aleși prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) și (3) au următorul conținut: „(2) Consilierii locali și consilierii județeni, precum și primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-și exercite mandatul, potrivit legii.

(3) Președinții și vicepreședinții consiliilor județene, precum și viceprimarii sunt aleși prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

 Art. 12 alin. (1) Legea nr. 393/2004 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea faptul că în toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) prevede: „Cu excepția cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1) [pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales], în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză”.

 
Art. 12 alin. (3) Legea nr. 393/2004 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (3) prevede: „În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1) [pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales], în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean”.

 

 Art. 13 Legea nr. 393/2004 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că primarul și președintele consiliului județean își exercitau drepturile și își îndeplineau îndatoririle ce le reveneau pe întreaga durată a mandatului pentru care fuseseră aleși.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 prevede: „Primarul își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales”.

 
Art. 18 alin. (1), (3) și (4) Legea nr. 393/2004 (modificată prin Legea nr. 115/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea faptul că Vicepreședinții consiliului județean, precum și viceprimarii intrau în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleși, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată.

De asemenea, art. 18 alin. (2) prevedea faptul că exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1) înceta odată cu expirarea mandatului consiliului din care făceau parte. Viceprimarii nu puteau fi în același timp și consilieri.

La alin. următor se prevedea faptul că mandatul de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv de viceprimar, putea înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile Legii nr. 215/2001, republicată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1), (3) și (4) au următorul conținut: „(1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean, precum și viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleși, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(…)

(3) Încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 9 alin. (2) [Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: a) demisie; b) incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului; e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; g) punerea sub interdicție judecătorească; h) pierderea drepturilor electorale; h1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales; i) deces], are ca efect încetarea de drept, pe aceeași dată, și a mandatului de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean.

(4) Mandatul de președinte sau de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 115/2015

Potrivit art. 140, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 393/2004
(M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 216/2005 (M. Of. nr. 590 din 7.7.2005)
Legea nr. 249/2006 (M. Of. nr. 554 din 27 iunie 2006)
Legea nr. 286/2006 (M. Of. nr. 621 din 18 iulie 2006)
Legea nr. 144/2007 (M. Of. nr. 359 din 25 mai 2007)
Legea nr. 35/2008 (M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008)
Legea nr. 58/2009 (M. Of. nr. 227 din 7 aprilie 2009)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
Legea nr. 115/2015 (M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015)

 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali – modificări (Legea nr. 115/2015) was last modified: mai 26th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter