Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată (Legea nr. 150/2015)

29 iun. 2015
6 voturi, medie: 3,33 din 56 voturi, medie: 3,33 din 56 voturi, medie: 3,33 din 56 voturi, medie: 3,33 din 56 voturi, medie: 3,33 din 5 (6 votes, average: 3,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5036

Despre

  • M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015
  • Legea nr. 150/2015
  • Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificator
Legea nr. 7/1996
(M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 150/2015
(M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015)


 
În M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013; cu modif. ult.).
 

 Potrivit art. I, Legea nr. 7/1996 se modifică și se completează. Astfel, prin Legea nr. 150/2015, sunt modificate, completate sau abrogate dispoziții din Legea nr. 7/1996 cu privire la regimul general al cadastrului și publicității imobiliare, publicitatea imobiliară, dispozițiile tranzitorii, sancțiunile și dispozițiile finale.
 

Astfel, potrivit noii reglementări, până la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești se va constitui și va funcționa cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare și funcționare, numărul, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.
 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

De asemenea, se mai prevede faptul că, în îndeplinirea obligațiilor ce le revin, instituțiile publice, notarii publici, experții judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie și fotogrammetrie și executorii judecătorești vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la conținutul cărților funciare în format electronic, în vederea consultării cărții funciare și obținerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară și transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenția Națională va asigura până la data de 31 decembrie 2016 punerea în aplicare a acestor dispoziții. Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, și prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, protocoale care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Potrivit art. II, la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole (M. Of. nr. 454 din 5 iulie 2007), precum și O.G. nr. 10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României (M. Of. nr. 26 din 25 ianuarie 2000; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 795/2001. Onorariile percepute de persoanele fizice sau juridice autorizate constituie venituri din profesii libere, cu aplicarea normelor corespunzătoare în materie fiscală, cuantumul onorariilor fiind stabilit conform convențiilor încheiate cu beneficiarii serviciilor, cu respectarea principiului proporționalității.
 

Conform art. III, Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin respectiva lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 7/1996
(M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 127/2013 (M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013)
Legea nr. 214/2013 (M. Of. nr. 388 din 28 iunie 2013)
Legea nr. 221/2013 (M. Of. nr. 434 din 17 iulie 2013)
O.U.G. nr. 114/2014 (M. Of. nr. 203 din 21 martie 2014)
Legea nr. 68/2014 (M. Of. nr. 352 din 13 mai 2014)
O.U.G. nr. 8/2014 (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014)
D.C.C. nr. 195/2015 (M. Of. nr. 396 din 5 iunie 2015)
Legea nr. 150/2015 (M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015)

 

Pentru a vedea modificările și completările aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 vizitați sursa informației, site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată (Legea nr. 150/2015) was last modified: iunie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter