Acordarea voucherelor de vacanţă – modificări (Legea nr. 173/2015)

7 iul. 2015
9 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 5 (9 votes, average: 3,56 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 16.589

Despre

  • M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015
  • Legea nr. 173/2015
  • O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Acordarea voucherelor de vacanță 2015

În M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 173/2015 privind aprobarea O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (M. Of. nr. 585 din 5 august 2014).
 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 8/2014
(M. Of. nr. 585 din 5 august 2014)
Legea nr. 173/2015
(M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015)
modifică titlul ordonanței
O.U.G. nr. 8/2009
(M. Of. nr. 110 din 24 februarie 2009; cu modif. ult.)
modifică: art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (8), art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) în partea introductivă,  art. 2 alin. (3) și (4), art. 3 alin. (5), art. 31, art. 5 alin. (2) și (3), art. 6 alin. (2), art. 7
introduce: art. 1 alin. (21)-(24), art. 2 alin. (11) și (12), art. 2 alin. (2) lit. h) și i), art. 2 alin. (21)-(25), art. 3 alin. (6)-(8), art. 4 alin. (11)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.G. nr. 8/2014 prin Legea nr. 173/2015:

Titlul O.G. nr. 8/2014 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul O.G. nr. 8/2014 era următorul: Ordonanță pentru modificarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul O.G. nr. 8/2014 este următorul: „Ordonanță nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță”.

 

Legea nr. 173/2015 modifică, în mod indirect, O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (M. Of. nr. 110 din 24 februarie 2009; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 8/2009 prin Legea nr. 173/2015:

 

Vouchere de vacanță pentru bugetari

Art. 1 alin. (2) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că instituțiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, societățile și companiile naționale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, acordă, în condițiile legii, vouchere de vacanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) prevede: „Instituțiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, care încadrează funcționari publici și/sau personal prin încheierea unui contract individual de muncă, după caz, acordă, în condițiile legii, prime de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță”.

 

Termenul „voucher de vacanță”

Art. 1 alin. (21)-(24) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (21)-(24).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (21)-(24) prevăd: „(21) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul “voucher de vacanță” va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanță pe suport hârtie, cât și la voucherul de vacanță pe suport electronic.

(22) Voucherele de vacanță pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanțe de urgență, fiind destinate exclusiv achiziționării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(23) Voucherele de vacanță pe suport hârtie și pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(24) Angajatorul stabilește sub ce formă acordă voucherele de vacanță de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz”.

 

Art. 1 alin. (8) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (8) dispunea faptul că prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul voucherelor de vacanță se face în unități turistice, autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (8) dispune: „Prestarea serviciilor achiziționate de către unitățile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanță se face în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism”.

 

Art. 2 alin. (1) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) stabilea faptul că voucherele de vacanță sunt emise de către Autoritatea Națională pentru Turism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) stabilește: „Voucherele de vacanță, atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente”.

 

Art. 2 alin. (11) și (12) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (11) și (12) prevăd: „(11) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(12) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (11)”.

 

Art. 2 alin. (2) partea introductivă O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) în partea introductivă prevedea faptul că fiecare voucher de vacanță era valabil dacă avea înscrise anumite mențiuni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) în partea introductivă are următorul conținut: „Fiecare voucher de vacanță pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:”.

 

Art. 2 alin. (2) lit. h) și i) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Noua reglementare

La art. 2 alin. (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) lit. h) și i) prevăd: „Fiecare voucher de vacanță pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:

(…)

h) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);

i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României”.

 

Art. 2 alin. (21)-(25) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (21)-(25).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (21)-(25) prevăd: „(21) Fiecare voucher de vacanță pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) și i) sunt înscrise pe voucherul de vacanță pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.

(22) Voucherele de vacanță emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziționarea pachetelor de servicii turistice.

(23) Voucherele de vacanță emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar.

(24) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanță, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii și cu unitățile afiliate.

(25) Unitățile emitente de vouchere de vacanță pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanță sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamente de plată ori alte organizații specializate, după caz”.

 

Art. 2 alin. (3) și (4) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) prevedea faptul că Autoritatea Națională pentru Turism are obligația de a asigura circulația voucherelor de vacanță în condiții de siguranță.

De asemenea, art. 2 alin. (4) stabilea faptul că voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în care a fost emis.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) dispune: „Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației voucherelor de vacanță în condiții de siguranță”.

De asemenea, art. 2 alin. (4) stabilește: „Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport”.

 

Art. 3 alin. (5) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (5) dispunea faptul că valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță sunt: 10, 20, 30, 40 și 50 lei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (5) prevede: „Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie sunt: 10, 20, 30, 40 și 50 lei”.

Acordarea voucherelor de vacanță – modificări (Legea nr. 173/2015) was last modified: august 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter