Acordarea voucherelor de vacanţă – modificări (Legea nr. 173/2015)

7 iul. 2015
9 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 59 voturi, medie: 3,56 din 5 (9 votes, average: 3,56 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 16.589

Despre

  • M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015
  • Legea nr. 173/2015
  • O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 3 alin. (6)-(8) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Noua reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

La art. 3, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (6)-(8) prevăd: „(6) Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă necesarul de vouchere de vacanță pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță, cât și costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță.

(7) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a voucherului de vacanță pe suport electronic achită contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță distribuite angajaților, precum și costul emiterii suportului electronic.

(8) Valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordată angajaților, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod”.

 

Art. 31 O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea faptul că voucherele de vacanță se emit numai în sistem on-line, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 prevede: „Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator și unitatea afiliată, de către unitățile emitente, este de 1% din valoarea voucherului de vacanță”.

 

Art. 4 alin. (11) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (11) stabilește: „Autoritatea Națională pentru Turism va transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate”.

 

Art. 5 alin. (2) și (3) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) stabilea faptul că orice plată se face numai prin intermediul societăților bancare, potrivit legii.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. (3), Autoritatea Națională pentru Turism plătea unităților afiliate cu care a încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanță contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) și (3) stabilesc: „Orice plată se face numai prin intermediul societăților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii.

(3) Unitățile emitente vor plăti unităților afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanță contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism”.

 

Art. 6 alin. (2) O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea: Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către salariat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) prevede: „Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanță”.

 

Art. 7 O.U.G. nr. 8/2009 (modificată prin Legea nr. 173/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 la primul alineat dispunea: Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată spre comercializare a voucherelor de vacanță de către alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.

Potrivit alineatului următor, constituia contravenție și se sancționa cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism, acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplineau condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).

La cel de-al treilea alineat, se prevedea: Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță.

Potrivit alineatului următor, constituiau contravenție și se sancționau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta prin care pachetul de servicii turistice oferit pentru voucherul de vacanță diferă de pachetul similar de servicii oferit de structura de primire turistică pentru alte categorii de beneficiari.

Conform alineatului următor, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se făceau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale pentru Turism.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat, contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le erau aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele:

a) fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță;

b) comercializarea voucherelor de vacanță de către angajați, angajatori, unitățile afiliate și structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanță utilizate de angajați;

d) emiterea de vouchere de vacanță cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);

e) emiterea de vouchere de vacanță de către alte entități decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenției de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unităților emitente de a emite vouchere de vacanță cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) și (22).

(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale pentru Turism.

(7) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) – (5) le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

 

 Alte prevederi ale Legii nr. 173/2015

Potrivit art. II, prin excepție de la prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările ulterioare, regiile autonome, societățile și companiile naționale, precum și societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori dețin o participație majoritară, pot acorda angajaților proprii prime sau vouchere de vacanță, cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în conformitate cu prevederile art. 1 și a contractului colectiv de muncă în vigoare, până la data expirării acestuia, în funcție de sumele prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate.

La art. III, se prevede faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, în mod corespunzător modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.

Conform art. IV, dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. i) din O.U.G. nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin respectiva lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V stabilește faptul că O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 8/2009
(M. Of. nr. 110 din 24 februarie 2009; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 58/2010 (M. Of. nr. 431 din 28 iunie 2010)
Legea nr. 94/2014 (M. Of. nr. 496 din 3 iulie 2014)
O.G. nr. 8/2014 (M. Of. nr. 585 din 5 august 2014)
Legea nr. 173/2015 (M. Of. nr. 481 din 1 iulie 2015)

 

Acordarea voucherelor de vacanță – modificări (Legea nr. 173/2015) was last modified: august 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter