Asigurarea obligatorie a locuinţelor – modificări (Legea nr. 191/2015)

9 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5498

Despre

  • M. Of. nr. 494 din 6 iulie 2015
  • Legea nr. 191/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 260/2008 (rep. M. Of. nr. 635 din 15 octombrie 2013)Legea nr. 191/2015 (M. Of. nr. 494 din 6 iulie 2015)modifică: art. 2 lit. c) prima liniuță și lit. d), art. 3 alin. (4), (7) și (8), art. 7 alin. (1) în partea introductivă, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 16 pct. 1 lit. c), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) și (3), art. 19, alin. (2) și (3), art. 23, art. 24 alin. (2) lit. a și c)
abrogă: art. 2 lit. i), art. 17 alin. (4) și (5), art. 26
introduce: art. 3 alin. (9), art. 9 alin. (11) și (12), art. 17 alin. (11)


 

În M. Of. nr. 494 din 6 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (rep. M. Of. nr. 635 din 15 octombrie 2013).

 

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 260/2008 prin Legea nr. 191/2015:

 

Art. 2 lit. c) și d) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. c) la prima liniuță prevedea faptul că tipul A de construcție era construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

De asemenea art. 2 lit. d) definea polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD ca fiind înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială pentru prejudiciile produse locuinței ca urmare a producerii riscului asigurat, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliță sau în contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliță separată față de polița facultativă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. c) la prima liniuță definește următorul tip de construcție: „tip A – construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic”.

De asemenea, art. 2 lit. d) definea următorul termen: „poliță de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD – înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia”.

 

Art. 2 lit. i) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. i) definea certificatul de asigurare ca fiind documentul care atestă existența unei polițe de asigurare obligatorie PAD pentru locuința respectivă, eliberat împreună cu polița de asigurare PAD.

Noua reglementare

Art. 2 lit. i) – Abrogat.

 

Art. 3 alin. (4), (7) și (8) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (4) definea faptul că în cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suporta din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.

Potrivit art. 3 alin. (7), nu intrau sub incidența respectivei legi anexele, dependințele care nu erau legate structural de clădirea în care era situată locuința asigurată, precum și bunurile din interiorul locuinței.

În sfârșit, la art. 7 alin. (8), se stabilește faptul că dovada existenței asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autoritățile abilitate, o constituia polița de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4) prevede: „În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială direct în contul PAID în conformitate cu dispozițiile legale”.

De asemenea, art. 7 alin. (7) stabilește: „Nu intră sub incidența prezentei legi anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței”.

În sfârșit, art. 7 alin. (8) dispune: „Dovada existenței asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autoritățile abilitate, o constituie polița de asigurare PAD”.

 

Art. 3 alin. (9) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (9) prevede: „Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD”.

 

Art. 7 alin. (1) partea introductivă Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) în partea introductivă prevedea: Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheia în formă scrisă între PAID și proprietarul locuinței, prin mijlocirea societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și trebuiau să îndeplinească anumite condiții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) în partea introductivă are următorul conținut: „Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID și proprietarul locuinței, fie prin mijlocirea societăților de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții”.

 

Art. 9 alin. (1) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea faptul că PAD era valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) prevede: „PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristică de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a emis și semnat contractul de asigurare”.

 

Art. 9 alin. (11) și (12) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Noua reglementare

La art. 9, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (11) dispune: „În cazul polițelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a emis și semnat contractul de asigurare”.

De asemenea, art. 9 alin. (12) stabilește: „În cazuri bine determinate și reglementate prin norme ale ASF, PAID poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID”.

 

Art. 12 Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 la primul alineat prevedea faptul că plata primelor obligatorii se făcea anticipat, înainte de expirarea valabilității PAD.

Potrivit alineatului următor, pentru locuințele sociale sau pentru persoanele care beneficiau, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie era în sarcina autorității locale care avea în evidență persoanele în cauză și se făcea direct în contul PAID care, pe baza listei transmise de autoritatea locală, emitea polițele de asigurare pentru aceste persoane.

Potrivit ultimului alineat, plata primelor subvenționate parțial sau total se făcea în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinație specială de la bugetul de stat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilității PAD.

(2) Pentru locuințele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorității locale și se face direct în contul PAID. Pentru locuințele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite polițele de asigurare pe baza listelor transmise de autoritățile locale ori de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, după caz”.

 

Art. 16 pct. 1 lit. c) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 pct. 1 lit. c) prevedea faptul că, potrivit PAD, societățile de asigurare care emiteau asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu prevederile respectivei legi, aveau următoarele obligații și drepturi:

1. obligații:

(…)

c) să emită asiguratului polița de asigurare, împreună cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 pct. 1 lit. c) dispune: „Potrivit PAD, societățile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligații și drepturi:

1. obligații:

(…)

c) să emită asiguratului polița de asigurare la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD”.

 

 

Art. 17 alin. (1) Legea nr. 260/2008 (modificată prin Legea nr. 191/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) stabilea faptul că primarii, prin compartimentele de specialitate, furnizau PAID lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință, inclusiv a celor cu destinația de locuință socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele și prenumele sau denumirea proprietarului și, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic și din registrul agricol. Actualizarea se făcea în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinței sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) prevede: „Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID semestrial, în lunile iunie și, respectiv, decembrie ale fiecărui an, lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință, inclusiv a celor cu destinația de locuință socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, respectând formatul pus la dispoziție de către PAID”.

Asigurarea obligatorie a locuințelor – modificări (Legea nr. 191/2015) was last modified: iulie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter