Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei – modificări (O.U.G. nr. 26/2016)

1 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2909

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 277/2010
(M. Of. nr. 785 din 22 noiembrie 2012; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 26/2016
(M. Of. nr. 486 din 29 iunie 2016)
modifică: art. 35 alin. (1)
abrogă: art. 28 alin. (1) lit. f); art. 29 – 31

În M. Of. nr. 486 din 29 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 277/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 26/2016)

Vechea reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În vechea reglementare, art. 28 alin. (1) lit. f) stabilea faptul că plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situații:

(…)

f) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 29. (…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (1) lit. f) Abrogată.

 

Art. 29 – 31 din Legea nr. 277/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 26/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 – 31 stabileau următoarele:

„Art. 29

(1) Începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului la alocație familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puțin 6 luni au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior, pentru familiile aflate în plată la această dată și care au drepturi stabilite de cel puțin 6 luni.

(3) Pentru beneficiarii alocației prevăzuți la alin. (1) care nu și-au achitat impozitele și taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligația să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorității administrației publice locale s-a stabilit eșalonarea, reducerea sau scutirea obligațiilor legale de plată, se va comunica și termenul scadent pentru acestea.

(4) În situația în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziție, dreptul la alocație pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

(5) Achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea prin dispoziția primarului a dreptului la alocație, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(6) În situația în care, până la sfârșitul perioadei prevăzute la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), dreptul la alocație încetează prin dispoziția primarului.

(7) Dispozițiile primarului privind suspendarea/reluarea/ încetarea dreptului la alocație în condițiile alin. (3)–(5) se transmit agențiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 21.

(8) Pentru persoanele singure care se ocupă de creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii, menținerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiționată de obligația prevăzută la alin. (1)”.

„Art. 30

(1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 125 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări la obligațiile de plată față de bugetele locale pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege.

(2) În situația în care au fost aprobate eșalonări sau amânări la plata obligațiilor față de bugetele locale, suspendarea prevăzută la art. 29 alin. (4) se aplică numai familiilor care până la termenele de verificare nu și-au achitat obligațiile, inclusiv în condițiile alin. (1)”.

„Art. 31

În situația în care pe perioada suspendării prevăzută la art. 29 alin. (4) intervine o altă situație de suspendare, iar titularul aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligațiilor față de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada în care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu excepția celei prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 27. Dacă intervine o situație de încetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării și data încetării acordării acestora”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 – 31 – Abrogate.

 

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 26/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) dispunea faptul că nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21,art. 23 alin. (3) și (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 29,art. 33 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (3) și (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 33 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei”.

 

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 26/2016

Art. II prevede faptul că pentru familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, ale căror drepturi au fost suspendate începând cu luna aprilie 2016 ca urmare a neachitării obligațiilor legale față de bugetul local, pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal; cu modif. și compl. ult., plata acestora se reia din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare.

 

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei – modificări (O.U.G. nr. 26/2016) was last modified: iunie 30th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter