Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 (Legea nr. 338/2015)

30 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 548

Despre

  • M. Of. nr. 940 din 18 decembrie 2015
  • Legea nr. 338/2015
  • Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Legea nr. 338/2015
(M. Of. nr. 940 din 18 decembrie 2015)
Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

 

În M. Of. nr. 940 din 18 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 Legea nr. 338/2015

Potrivit art. 1, respectiva lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2 Legea nr. 338/2015

Art. 2 prevede la primul alineat faptul că plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2016 de -2,80%, iar în anul 2017 de -2,77%.

Potrivit alineatului următor, plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,7% în anul 2016 și de 7,4 % în anul 2017.

Art. 3 Legea nr. 338/2015

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2016, este de 41,0% din produsul intern brut.

(2) În anul 2016 plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, precum și finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucție și dezvoltare economică a Balcanilor – HIPERB.

(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2016, este de 8.000,0 milioane lei.

(5) În anul 2016, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din aceeași lege și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2016, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, și sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) În anul 2016, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -9.836,5 milioane lei”.

Art. 4 Legea nr. 338/2015

Art. 4 prevede următoarele: „(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de -1% din produsul intern brut.

(2) Nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată; prezenta lege nu prevede cale de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1). Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2018.

(3) În anul 2016, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică”.

Art. 5 Legea nr. 338/2015

Conform art. 5, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 6 Legea nr. 338/2015

Art. 6 prevede faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectiva lege.

Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 (Legea nr. 338/2015) was last modified: decembrie 29th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter