Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2015)

7 Oct 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4108

Despre

  • M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015
  • O.U.G. nr. 41/2015
  • Modificarea Legii nr. 500/2003 privind finanțele publice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 500/2002
(M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)modifică: art. 19 lit. b2) și b3)
Legea nr. 270/2013
(M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013; cu modif. ult.)
prorogă: termenul de la art. III și art. V

În M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015): unde se introduce art. 495 lit. g);

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.): unde se introduc art. 286 alin. (11) și art. 362 alin. (8);

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. ult.): unde se modifică art. 19 lit. b2) și b3);

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013): unde se prorogă termenul prevăzut la art. III și V;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.): unde se introduc art. 551 și 991;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. ult.). unde se introduce art. 82 alin. (2);

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011: unde se abrogă art. III alin. (4), se modifică art. III alin. (5) și (8) și (11), se introduce în anexă pct. 6;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult): unde se introduce art. 4 alin. (1) lit. a1);

O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (M. Of. nr. 842 din 19 septembrie 2005; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 168/2006: unde se modifică art. 1 și 2.

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice prin O.U.G. nr. 41/2015:

 

Art. 19 lit. b2) și b3) Legea nr. 500/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 lit. b2) și b3) prevedeau faptul că în domeniul finanțelor publice Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

b2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiționată de deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoașterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflați în funcție, cursurile și atestarea se fac gratuit, prin intermediul Școlii de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin organizarea de cursuri în fiecare reședință de județ;

b3) dobândirea și menținerea certificatului de atestare reprezintă condiție specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligația modificării corespunzătoare a Fișelor de post respective.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 lit. b2) și b3) prevăd: „În domeniul finanțelor publice Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

b2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiționată de deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoașterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Școlii de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

b3) dobândirea și menținerea certificatului de atestare reprezintă condiție specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligația modificării corespunzătoare a fișelor de post respective. La ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute de prezenta lege”.

 

Vom prezenta, în continuare, prorogarea adusă termenelor prevăzute în Legea nr. 270/2013:

Art. III din Legea nr. 270/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2015)

Potrivit noii reglementări, termenul prevăzut la art. III [În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, conducătorii compartimentului financiar – contabil din instituțiile publice aflați în funcție trebuie să obțină certificatul de atestare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a respectivei legi] se prorogă cu 2 ani de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Art. V din Legea nr. 270/2013 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2015)

De asemenea, termenul prevăzut la art. V [Art. I pct. 20, 37, 40 – referitoare la art. 285, 52 și 70 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017] din Legea nr. 270/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

ISTORIC

Acte modificateActe modificatoare
Legea nr. 500/2002
(M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. ult.)
Legea nr. 314/2003 (M. Of. nr. 506 din 14 iulie 2003)
Legea nr. 96/2006 (M. Of. nr. 380 din 3 mai 2006)
H.G. nr. 1865/2006 (M. Of. nr. 12 din 8 ianuarie 2007)
O.U.G. nr. 34/2009 (M. Of. nr. 249 din 14 aprilie 2009)
H.G. nr. 406/2009 (M. Of. nr. 266 din 23 aprilie 2009)
Legea nr. 305/2009 (M. Of. nr. 680 din 9 octombrie 2009)
O.U.G. nr. 57/2010 (M. Of. nr. 436 din 29 iunie 2010)
O.U.G. nr. 121/2010 (M. Of. nr. 890 din 30 decembrie 2010)
H.G. nr. 335/2011 (M. Of. nr. 244 din 7 aprilie 2011)
O.U.G. nr. 37/2011 (M. Of. nr. 285 din 22 aprilie 2011)
O.U.G. nr. 63/2011 (M. Of. nr. 460 din 30 iunie 2011)
Legea nr. 283/2011 (M. Of. nr. 887 din 14 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 47/2012 (M. Of. nr. 635 din 6 septembrie 2012)
Legea nr. 270/2013 (M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 15/2014 (M. Of. nr. 241 din 4 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
Legea nr. 270/2013
(M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)

 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2015) was last modified: octombrie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter