O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (I) (Legea nr. 66/2016)

22 apr. 2016
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5.960
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 111/2010
(M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Legea nr. 66/2016
(M. Of. nr. 304 din 20 aprilie 2016)
modifică: art. 2 alin. (1);   art. 2 alin. (11); art. 2 alin. (2); art. 3 alin. (1); art. 5; art. 7 alin. (1) și (2); art. 8 alin. (1) și alin. (4) lit. b); art. 9 alin. (1) și (4); art. 16 alin. (1) lit. a); art. 16 alin. (2) lit. i); art. 16 alin. (3) lit. c); art. 21 alin. (1) și (3); art. 22; art. 24 alin. (2) și (3);
abrogă: art. 2 alin. (3) și (7); art. 6; art. 12 alin. (2) – (4); art. 16 alin. (1) lit. c); art. 16 alin. (2) lit. k); art. 17 alin. (1) lit. d);
introduce: art. 11 alin. (2) și (3); art. 12 alin. (4);

În M. Of. nr. 304 din 20 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

În continuare, vom prezenta o parte dintre modificările respective.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) stabilea faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opțional de următoarele drepturi:

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară;
b) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și de o indemnizație lunară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”.

 
Art. 2 alin. (11) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (11) prevedea faptul că limitele minimă și maximă ale indemnizației se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (11) Abrogat.

 
Art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea faptul că indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 1,2 ISR și nici mai mare de 6,8 ISR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată”.

 
Art. 2 alin. (3) și (7) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) și (7) dispuneau faptul că indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 1,2 ISR și nici mai mare de 2,4 ISR.

De asemenea, opțiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, și nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) și (7) Abrogate.

 
Art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) stabilea faptul că veniturile din salarii, din activități independente și din activități agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46,art. 55 alin. (1) și (2) și art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) dispune:

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente și din activități agricole, silvicultură și piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit”.

 
Art. 5 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 stabilea faptul că nivelul indemnizațiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune următoarele:

Nivelul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere”.

 
Art. 6 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 stabilea faptul că după împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepția copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani.

De asemenea, cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizației pentru creșterea copilului se depune și se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6Abrogat.

 
Art. 7 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin Legea nr. 66/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) și (2) prevedeau faptul că persoanele care în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3 au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 1 ISR.

De asemenea, stimulentul de inserție prevăzut la alin. (1) se acordă după cum urmează:

a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dacă acestea obțin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b), dacă acestea obțin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani;
c) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), oricând, pe toată perioada.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) și (2) stabilesc următoarele:

(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2).

(2) Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) și (2)”.

 

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (I) (Legea nr. 66/2016) was last modified: aprilie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter