Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – modificări (Legea nr. 78/2016)

6 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 789

Despre

  • M. Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016
  • Legea nr. 78/2016
  • Legea nr. 334/2006

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 334/2006
(M. Of nr. 446 din 23 iunie 2015; cu modif. ult.)
Legea nr. 78/2016
(M. Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016)
– modifică: art. 16 alin. (1) lit. e); art. 28 alin. (3); art. 30 alin. (5); art. 31 alin. (4); art. 33 alin. (2); art. 52 alin. (1), (2) și (4)
– introduce: art. 28 alin. (14); art. 341 și 342; art. 411; art. 48 alin. (12)

În M. Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 78/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) lit. e) prevedea faptul că partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Fac excepție anumite activități din care partidele politice pot obține venituri, printre care: închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) lit. e) dispune următoarele: partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Fac excepție anumite activități din care partidele politice pot obține venituri, printre care:

e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;”.

 

Art. 28 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (3) stabilea faptul că contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (3) dispune următoarele: „Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi”.

 

Art. 28 alin. (14) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

 

Noua reglementare

La art. 28, după alin. (13) se introduce un nou alineat, alin. (14).

Potriivit noii reglementări, art. 28 alin. (14) stabilește următoarele: „Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la alin. (1) și (2) și la art. 3 alin. (9), au statut de afecțiune specială și nu sunt supuse executării”.

 

Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (5) dispunea faptul că prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (5) stabilește următoarele: „Prevederile art. 28 alin. (9) – (13) se aplică în mod corespunzător contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic”.

 

Art. 31 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (4) prevedea faptul că prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (4) dispune următoarele: „Prevederile art. 28 alin. (9) – (13) se aplică în mod corespunzător contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum”.

 

Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (2) stabilea faptul că se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (2) prevede următoarele: „Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid politic, a unei alianțe politice, a unei alianțe electorale, a unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale și a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română”.

 

Art. 341 și art. 342 din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

 

Noua reglementare

După art. 34 se introduc două noi articole, art. 341 și 342.

Potrivit noii reglementări, art. 341 și 342 dispun următoarele:

Art. 341 Atribuțiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

Art. 342 Mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiți oricând de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34”.

 

Art. 411 din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

 

Noua reglementare

După art. 41 se introduce un nou articol, art. 411.

Potrivit noii reglementări, art. 411 stabilește următoarele:

În cazul campaniei electorale aferente unui nou tur de scrutin din cadrul aceluiași proces electoral, limitele contribuțiilor electorale și ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate”.

 

Art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

 

Noua reglementare

La art. 48, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (12).

Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (12) stabilește următoarele: „Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripțiile electorale, precum și celor efectuate la nivel central, prevăzută la alin. (1) – (9), se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 și a prevederilor alin. (11)”.

 

Art. 52 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 334/2006 (modificată prin Legea nr. 78/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 alin. (1), (2) și (4) prevedeau faptul că constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3)—(5), art. 6,art. 7,art. 8 alin. (1) și (2), art. 10,art. 11,art. 12,art. 13,art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (2)—(4) și (6), art. 39 alin. (1) și art. 60 alin. (3).

De asemenea, constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și (6)—(10), art. 25 alin. (2), art. 28,art. 29,art. 30,art. 37,art. 38,art. 43 alin. (2)—(4), art. 45,art. 47 alin. (1), (2) și (5), art. 49 alin. (1), (2), (3) și (5) și art. 50 alin. (2).

În plus, sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului care a încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1)—(3).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (1), (2) și (4) dispun următoarele:

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) – (5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 9, 10, 11, 12, 13, art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) și (3), art. 17 alin. (1), (2) și (4), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (5), (6), (8), (9), (11), (12) și (14), art. 36 alin. (2) – (4) și (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) și art. 60 alin. (3).

    (2) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) – (4) și (6) – (10), art. 25 alin. (2), art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2) – (4), art. 45, art. 47 alin. (1), (2) și (5), art. 49 alin. (1) – (3) și (5) și art. 50 alin. (2).

    […]

(4) Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane care au încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1) – (3)”.

 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – modificări (Legea nr. 78/2016) was last modified: mai 5th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter