Statutul poliţistului – modificări (Legea nr. 360/2002 modificată prin Legea nr. 81/2015)

28 Apr 2015
7 voturi, medie: 4,57 din 57 voturi, medie: 4,57 din 57 voturi, medie: 4,57 din 57 voturi, medie: 4,57 din 57 voturi, medie: 4,57 din 5 (7 votes, average: 4,57 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 13.872

Despre

  • M. Of. nr. 266 din 21 aprilie 2015
  • Legea nr. 81/2015
  • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
  • Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actele modificateActul modificatorSumar
 Legea nr. 360/2002 
(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.)
Legea nr. 81/2015 
(M. Of. nr. 266 din 21 aprilie 2015)
modifică: art. 54 alin. (1), art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62
introduce: art. 54 alin. (11)-(13), art. 581-584, art. 591-594, art. 622-628
Legea nr. 364/2004 (rep. M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014)  – modifică:   art. 7 alin. (2)


 
 

În M. Of. nr. 266 din 21 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002; cu modif. ult.), precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (rep. M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014).
 
 
Art. 54 alin. (1) Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 54 alin. (1) prevedea faptul că pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu polițiștilor li se puteau acorda recompense morale sau materiale, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
 
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 54 alin. (1) prevede: „Polițistul poate fi recompensat prin:

a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate, în situația în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfășurată;

b) mulțumiri scrise, aduse la cunoștință individual sau în fața personalului, pentru îndeplinirea în condiții foarte bune a atribuțiilor de serviciu și misiunilor;

c) felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoștință individual sau în fața personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor de serviciu și misiunilor;

d) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate;

e) însemne onorifice, diplome de merit și distincții, pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiții sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice și sociale ori al finalizării unor acțiuni/misiuni, precum și în situația încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;

f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții de serviciu și misiuni;

g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții și misiuni;

h) înscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui și prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o instituție de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca șef de promoție”.

 

Art. 54 alin. (11)-(13) Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

La art. 54, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11)-(13).

Potrivit noii reglementări, art. 54 alin. (11) prevede: „Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă de către persoanele care au competența de numire în funcție a polițistului sau, după caz, de către șefii ierarhici superiori ai persoanelor menționate, care au competență de gestiune a resurselor umane.

De asemenea, art. 54 alin.(12) dispune: „Pentru o sancțiune disciplinară dispusă de șeful ierarhic superior, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă tot de către acesta, la propunerea șefului unității în care își desfășoară activitatea polițistul sancționat. În cazul polițistului mutat la altă unitate, recompensa se acordă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară.

Art. 54 alin. (13) stabilește: „În cazul polițistului aflat sub efectul unei sancțiuni disciplinare, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă prioritar, în raport cu celelalte recompense”.

 

Art. 58 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58 prevedea faptul că sancțiunile disciplinare care puteau fi aplicate polițistului erau:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

c1) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut.

d) destituirea din poliție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 prevede: „(1) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate polițiștilor sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea salariului funcției de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare pe o perioadă de 1-3 ani;

d) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut;

e) destituirea din poliție.

(2) Mustrarea scrisă constă în reproșul oficial adresat, în scris, polițistului vinovat.

(3) Procentul și perioada pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul administrativ de sancționare.

(4) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcții superioare. În cazul amânării promovării în grade profesionale superioare, termenul de executare a sancțiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancționare și are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.

(5) Trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut se realizează prin eliberarea din funcția deținută și numirea polițistului într-o funcție inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de bază al gradului profesional deținut. În cazul polițistului care ocupă o funcție de conducere, numirea se poate face și într-o funcție de conducere inferioară pentru care îndeplinește condițiile de ocupare.

(6) Destituirea din poliție constă în încetarea raporturilor de serviciu”.

 

După art. 58 se introduc patru noi articole, art. 581-584.

Art. 581 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 581 prevede: „Pentru prevenirea săvârșirii de abateri disciplinare, persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) [(…) persoana care, pe orice cale, a luat cunoștință de săvârșirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel: a) persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat sau șeful unității ierarhic superioare; b) șeful unității sau instituției de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne la care polițistul este delegat sau detașat ori la care urmează cursuri sau susține examene de carieră; c) șeful instituției subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competențe de coordonare și control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detașați la aceste servicii] poate dispune atenționarea polițistului. În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ-preventiv și nu produce consecințe asupra raportului de serviciu”.

 
 
Art. 582 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 582 prevede: „Procedura disciplinară are la bază următoarele principii:

a) prezumția de nevinovăție– polițistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare – se recunoaște dreptul polițistului de a formula și de a susține apărări în favoarea sa, de a prezenta probele și motivațiile pe care le consideră necesare în apărarea sa și de a fi asistat;

c) celeritatea procedurii – cauza se soluționează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege;

d)contradictorialitatea– asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;

e) proporționalitatea – asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă;

f) unicitatea sancțiunii – pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară;

g) legalitatea sancțiunii – sancțiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) [(…) a) mustrare scrisă; b) diminuarea salariului funcției de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni; c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare pe o perioadă de 1-3 ani; d) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut; e) destituirea din poliție]”.

 

Art. 583 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 583 prevede: „(1) Procedura disciplinară nu este publică.

(2) Citarea și ascultarea polițistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia și consemnarea susținerilor sale sunt obligatorii. Procedura disciplinară continuă dacă polițistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării procedurale.

(3) Polițistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării și să solicite administrarea de probe în apărare. Polițistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deține, inclusiv rapoarte de expertiză extrajudiciară.

(4) Polițistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de organizația sindicală ori de Corp, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Neîndeplinirea condițiilor privind accesul la informații clasificate ori neprezentarea polițistului ales/desemnat nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare.

(5) Nu au dreptul să asiste polițistul cercetat, în condițiile alin. (4), următoarele persoane:

a) șeful unității sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplinește atribuțiile titularului;

b) polițistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;

c) polițiștii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 623 (1) [La nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), cu excepția direcțiilor generale/direcțiilor din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, se stabilește, prin act administrativ al șefului, un colectiv de polițiști, desemnați câte maximum 5 din fiecare specialitate existentă în cadrul acestora, definitivați în profesie, apreciați pentru integritatea morală, competență profesională și credibilitate, denumit în continuare colectiv];

d) polițistul care îndeplinește atribuții de consilier juridic în unități ale Ministerului Afacerilor Interne”.

 
Art. 584 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 584 dispune: „Sancțiunile disciplinare se stabilesc și se dispun numai după cercetarea prealabilă și după consultarea Consiliului de disciplină, denumit în continuare consiliul, cu excepția sancțiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) [ mustrare scrisă] și b) [diminuarea salariului funcției de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni], care se pot aplica fără consultarea consiliului”.

 

Art. 59 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 alin. (1) prevedea faptul că sancțiunile disciplinare se stabileau și se aplicau numai după cercetarea prealabilă și după consultarea consiliilor de disciplină, cu excepția sancțiunilor prevăzute la art. 58 lit. a) și b), care se puteau aplica fără consultarea consiliilor de disciplină.

Art. 59 alin. (2) stabilea faptul că procedura cercetării prealabile se reglementa prin ordin al ministrului de interne.

Potrivit art. 59 alin. (3), cercetarea prealabilă se efectua de șeful unității sau de polițiști anume desemnați.

Conform art. 59 alin. (4), cercetările referitoare la abateri, din care rezultau date și indicii că fuseseră săvârșite fapte prevăzute de legea penală, se efectuau și cu participarea unui reprezentant al Corpului, urmând ca, în raport de constatări, să fi fost sesizate organele judiciare.

Art. 59 alin. (5) dispunea faptul că ascultarea celui în cauză și consemnarea susținerilor sale erau obligatorii.

Potrivit art. 59 alin. (6), polițistul cercetat avea dreptul să cunoască în întregime actele cercetării și să solicite probe în apărare.

Art. 59 alin. (7) prevedea faptul că în fața consiliilor de disciplină polițistul avea dreptul de a fi asistat de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de Corp.

Potrivit art. 59 alin. (8), la stabilirea sancțiunii se ținea seama de activitatea desfășurată anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară fusese săvârșită, de cauzele, gravitatea și consecințele acesteia, de gradul de vinovăție a polițistului, precum și de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.

Art. 59 alin. (9) stabilea faptul că sancțiunea disciplinară se aplica în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

Conform, art. 59 alin. (10), pentru aceeași abatere nu se putea aplica decât o singură sancțiune disciplinară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 59 prevede: „(1) Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenței/inexistenței abaterii disciplinare și a vinovăției, cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele și împrejurările concrete în care acestea s-au produs.

(2) Cercetarea prealabilă se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat cunoștință de săvârșirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel:

a) persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat sau șeful unității ierarhic superioare;

b) șeful unității sau instituției de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne la care polițistul este delegat sau detașat ori la care urmează cursuri sau susține examene de carieră;

c) șeful instituției subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competențe de coordonare și control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detașați la aceste servicii.

(3) Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unității conduse de persoana care a dispus-o, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1) [(…) cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoștință despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar termenul de un an este termen de decădere], de polițiști anume desemnați din cadrul acesteia.

(4) Polițiștii desemnați cu efectuarea cercetării prealabile se nominalizează numai din rândul polițiștilor care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare sau care au studii juridice și, de regulă, sunt cel puțin egali în grad sau în funcție cu polițistul cercetat. Nu poate efectua cercetarea prealabilă polițistul care îndeplinește atribuții de consilier juridic în/pentru unitatea în care își desfășoară activitatea polițistul cercetat sau cel care urmează să avizeze, ulterior, pentru legalitate, actul administrativ de sancționare.

(5) În actul administrativ prin care se declanșează cercetarea prealabilă se nominalizează polițistul cercetat, polițistul care va efectua cercetarea și, după caz, un polițist desemnat să ajute la efectuarea acesteia”.

 

După art. 59 se introduc patru noi articole, articolele 591-594..

Art. 591 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 591 prevede: „(1) Dacă în cadrul desfășurării cercetării prealabile sunt identificate și alte abateri disciplinare, persoana care a dispus efectuarea cercetării prealabile poate dispune extinderea cercetării acestora.

(2) La terminarea verificărilor, polițistul desemnat întocmește un proiect de raport de cercetare prealabilă. O fotocopie a proiectului se înmânează polițistului cercetat sau, după caz, în situația în care documentul conține informații clasificate, se aduce la cunoștința acestuia, pe bază de semnătură.

(3) Cu această ocazie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării documentului sau, după caz, de la data aducerii la cunoștință, în condițiile alin. (2), polițistul cercetat poate formula obiecții și solicita noi probe în apărare. Rezultatul analizei și, după caz, al verificărilor se consemnează în proiectul raportului de cercetare prealabilă.

(4) În termen de două zile lucrătoare de la data finalizării raportului în condițiile alin. (3), o fotocopie a acestuia se înmânează polițistului cercetat sau, după caz, în situația în care documentul conține informații clasificate, se aduce la cunoștința acestuia, pe bază de semnătură”.

 
Art. 592 Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 81/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 592 stabilește: „Raportul de cercetare prealabilă cuprinde, în mod obligatoriu:

a) numărul actului administrativ prin care a fost desemnat cu efectuarea cercetării prealabile;

b) descrierea faptei sesizate și persoanele implicate;

c) procedeele și modalitățile de verificare;

d) concluziile privind existența sau inexistența aspectelor sesizate și a vinovăției polițistului cercetat;

e) prevederile legale încălcate de polițist și încadrarea juridică a faptelor reținute, cu indicarea probelor și a dovezilor pe care se întemeiază;

f) motivele privind respingerea cererilor sau a probelor propuse în apărare de către polițistul cercetat;

g) cauzele și condițiile care au generat și favorizat comiterea abaterilor;

h) alte date și elemente apreciate ca necesare, după caz”.

Statutul polițistului – modificări (Legea nr. 360/2002 modificată prin Legea nr. 81/2015) was last modified: mai 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter