Trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale – modificări (Legea nr. 99/2015)

19 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1503

Despre

  • M. Of. nr. 317 din 8 mai 2015
  • Legea nr. 99/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 192/2010
(M. Of. nr. 695 din 18 octombrie 2010)
Legea nr. 99/2015
(M. Of. nr. 317 din 8 mai 2015)
modifică: titlul legii, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 5 alin. (1)

introduce: art. 1 alin. (11), art. 21


 

În M. Of. nr. 317 din 8 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 99/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (M. Of. nr. 695 din 18 octombrie 2010).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 192/2010 prin Legea nr. 99/2015:

 

Titlul Legii nr. 192/2010 (modificată prin Legea nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul legii era următorul: „Legea privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul legii este: „Lege privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora”.

 

 Art. 1 alin. (1) Legea nr. 192/2010 (modificată prin Legea nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că prin derogare de la dispozițiile art. 10 și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și terenuri aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „Prin derogare de la dispozițiile art. 10 [(1) Sunt obligatorii administrarea, precum și asigurarea serviciilor silvice, după caz, la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu excepția celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice «Marin Drăcea», prevăzute la art. 76, care se administrează de acesta. (2) Administrarea, precum și serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice autorizate, denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri: a) ocoale silvice de stat – din structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, care administrează păduri proprietate publică a statului și care sunt înființate de aceasta; b) ocoale silvice private care sunt înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier sau de asociații constituite de către acestea. (3) Ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) sunt de interes public și pot administra sau asigura servicii silvice, după caz, și pentru alte proprietăți, pe bază de contracte] și art. 34 alin. (1) [Terenurile forestiere proprietate publică a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembrământ al acestuia] din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora”.

 

 Art. 1 alin. (11) Legea nr. 192/2010 (modificată prin Legea nr. 99/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede: „Transmiterea drumurilor forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva”.

 

Art. 2 Legea nr. 192/2010 (modificată prin Legea nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că drumurile forestiere și terenurile aferente acestora ce făceau obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabileau prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede: „Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz”.

 

 Art. 21 Legea nr. 192/2010 (modificată prin Legea nr. 99/2015)

 Noua reglementare

După art. 2 se introduce un nou articol, art. 21.

Potrivit noii reglementări, art. 21 stabilește: „(1) Lucrările de corectare a torenților realizate în fondul forestier național sunt de interes național și de utilitate publică.

(2) Execuția și întreținerea investițiilor efectuate pentru corectarea torenților în fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate pe care este realizat sau urmează să fie realizat obiectivul, se execută din fonduri publice și/sau fonduri europene”.

 

Art. 5 alin. (1) Legea nr. 192/2010 (modificată prin Legea nr. 99/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) prevedea faptul că drumurile forestiere și terenurile aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu puteau fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) prevede: „Drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile forestiere aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz”.

Trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale – modificări (Legea nr. 99/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter