Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 – modificări (O.U.G. nr. 61/2016)

7 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1149

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
(M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000)
O.U.G. nr. 61/2016
(M. Of. nr. 773 din 4 octombrie 2016)
modifică: art. 161 alin. (5); art. 64 alin. (1), (11) și (3); art. 64 alin. (5) lit. b); sintagma „salarii medii brute pe economie”
introduce: art. 64 alin. (5) lit. c); art. 641; art. 671;
abrogă: art. 64 alin. (6)

 

În M. Of. nr. 773 din 4 octombrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 161 alin. (5) din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 161 alin. (5) prevedea faptul că în îndeplinirea atribuțiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului și Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor care au obținut medalii la competițiile organizate pentru sportivi cu handicap cu cele ale sportivilor medaliați la jocuri olimpice, campionate mondiale și campionate europene.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 161 alin. (5) stabilește următoarele:

(5) În îndeplinirea atribuțiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului și Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru același tip de performanțe, obținute la competiții naționale și internaționale oficiale”.

 

Art. 64 alin. (1), (11) și (3) din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 64 alin. (1), (11) și (3) dispuneau faptul că sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice, al Jocurilor Paralimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale și europene de seniori, probe olimpice ori paralimpice, are dreptul, la cerere și cu confirmarea Ministerului Tineretului și Sportului, la o rentă viageră.

Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur la campionatele mondiale și/sau campionatele europene de seniori, la o probă sportivă ce a fost inclusă cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice, are dreptul, la cerere, la o rentă viageră.

De asemenea, pentru stabilirea rentei viagere se utilizează salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Națională pentru Statistică pentru luna anterioară celei în care se face plata drepturilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 64 alin. (1), (11) și (3) stabilesc următoarele:

(1) Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere și cu confirmarea Ministerului Tineretului și Sportului, la o rentă viageră.

(11) Poate beneficia de rentă viageră în condițiile alin. (1) sportivul de performanță care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a retras din activitatea sportivă;

b) are cetățenie română, atât la data obținerii performanțelor sportive, cât și la data solicitării și acordării rentei viagere;

c) performanțele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obținute concurând pentru România.

(…)

 (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câștig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Național de Statistică”.

 

Art. 64 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 64 alin. (5) lit. b) prevedea faptul că în funcție de nivelul performanței sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează:

b) 50% din valoarea indemnizației corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru medaliile de aur și argint obținute la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice și pentru medaliile de aur obținute la campionatele mondiale sau la campionatele europene.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 64 alin. (5) lit. b) stabilește următoarele: în funcție de nivelul performanței sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează:

b) pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii dintre cele prevăzute la lit. a), renta viageră se calculează astfel:

– pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă cuantumul prevăzut la lit. a);

– pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală și/sau inferioară, se acordă 50% din cuantumul prevăzut la lit. a);”.

 

Art. 64 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

Noua reglementare

La art. 64 alin. (5), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c).

Potrivit noii reglementări, art. 64 alin. (5) lit. c) prevede următoarele:

c) valoarea maximă a rentei viagere calculată potrivit lit. a) și b) nu poate depăși echivalentul a cinci câștiguri salariale medii brute pe economie”.

 

Art. 64 alin. (6) din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 64 alin. (6) prevedea faptul că pentru sportivii care cumulează titlul de campion sau vicecampion olimpic ori paralimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european, renta viageră acordată pentru cea mai bună performanță se cumulează cu cea pentru performanța inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 64 alin. (6) Abrogat.

 

Art. 641 din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

 

Noua reglementare

După art. 64 se introduce un nou articol, art. 641.

Potrivit noii reglementări, art. 641 prevede următoarele:

(1) În cazul retragerii de către organismul internațional competent, din orice cauză, a medaliei sau a medaliilor în considerarea căreia/cărora sportivului i-a fost acordată sau, după caz, majorată renta viageră, acordarea rentei viagere încetează sau, după caz, se recalculează de drept cu începere de la data primirii de către Ministerul Tineretului și Sportului a comunicării oficiale din partea federației sportive pe care sportivul o reprezintă. În termen de cel mult 5 zile de la data înștiințării de către organismul internațional competent, federația sportivă are obligația să înștiințeze Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la retragerea medaliei/medaliilor.

(2) Acordarea rentei viagere încetează de drept și în cazul:

a) pierderii de către sportiv a cetățeniei române, cu începere de la data pierderii acesteia;

b) decesului sportivului, cu începere de la data decesului.

(3) Intervenirea situațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică în scris, în termen de 15 zile, Ministerului Tineretului și Sportului de către sportiv sau, respectiv, moștenitorii acestuia, împreună cu copia dovezii pierderii cetățeniei sau, respectiv, certificatului de deces. Sumele încasate cu titlu de rentă viageră după data prevăzuta la alin. (2) vor fi recuperate potrivit legii”.

 

Art. 671 din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

 

Noua reglementare

După art. 67 se introduce un nou articol, art. 671.

Potrivit noii reglementări, art. 671 stabilește următoarele:

Art. 671

(1) Participanții la activitatea sportivă pot fi:

a) sportivi;

b) antrenori;

c) medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători, operatori video;

d) arbitri, observatori, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive.

(2) Autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, inclusiv instituțiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor/proiectelor sportive pot efectua, pentru participanții prevăzuți la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru:

a) transport, cazare, masă;

b) alimentație de efort;

c) indemnizații sportive, premii, prime, burse;

d) asigurarea de accidente;

e) asigurarea și achiziționarea de materiale și echipament sportiv, cheltuieli medicale și pentru controlul doping;

f) plata arbitrilor, medicilor, asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuților, cercetătorilor, operatorilor video, observatorilor, personalului auxiliar, altor persoane care contribuie la realizarea activității sportive, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurării activității sportive.

(3) Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

 

Sintagma „salarii medii brute pe economie” din Legea nr. 69/2000 (modificată prin O.U.G. nr. 61/2016)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, sintagma „salarii medii brute pe economie” se înlocuiește cu sintagma „câștiguri salariale medii brute pe economie”.

 

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 61/2016

Art. II dispune faptul că rentele viagere aflate în plată la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se recalculează în conformitate cu dispozițiile art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care renta rezultată în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată/cuvenită la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, se plătește renta viageră mai mare.

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 – modificări (O.U.G. nr. 61/2016) was last modified: octombrie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter