Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015)

31 iul. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4966

Despre

  • M. Of. nr. 562 din 28.07.2015
  • Legea nr. 225/2015
  • Articol unic

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015)Articol unic

În M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.

Vă prezentăm, în continuare, conținutul Legii nr. 225/2015:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Articol unic

Articolul unic are următorul conținut: „(1) Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 și până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecție a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură și pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri nu se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate;
c) soțul, soția și părinții care nu au avut venituri proprii și care se aflau în întreținerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe țară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945- 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile acordate în baza acestor legi sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe țară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuția;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariu de bază minim brut pe țară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuția;
f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe țară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția;
g) femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe țară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea încadrării în condițiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Structura informațiilor și periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(3) Persoanele fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) și nu beneficiază de anularea, din oficiu, a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1), vor prezenta organului fiscal competent documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuției, eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), anularea contribuției se efectuează prin depunerea unei cereri, de către persoana fizică, la organul fiscal competent, la care se anexează documentul eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate. Prevederile art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis și comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate, acesta emite și comunică, din oficiu, decizie de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de atac.

(6) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar contribuția se scade din evidența analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.

(7) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent nu a emis decizia de impunere prin care să stabilească cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai emite nicio decizie.

(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care au efectuat plata contribuțiilor pentru care prezenta lege prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător”.

Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015) was last modified: iulie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter