Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi

4 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1086

Despre

  • M. Of. nr. 323 din 27 aprilie 2016
  • Legea nr. 69/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 69/2016

(M. Of. nr. 323 din 27 aprilie 2016)

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Dispoziții aplicabile pentru achiziția publică verde”)
Cap. III („Autorități competente”)
Cap. IV („Sancțiuni”)

În M. Of. nr. 323 din 27 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Dispoziții aplicabile pentru achiziția publică verde”)
Cap. III („Autorități competente”)
Cap. IV („Sancțiuni”)

Vom prezenta, în continuare, dispoziții ale respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 69/2016
 

Cap. I stabilește faptul că respectiva lege are ca obiectiv stabilirea cadrului legal de desfășurare a achizițiilor publice verzi în România.

De asemenea, scopul respectivei legi îl constituie:

a) promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile;
b) promovarea consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor;
c) încurajarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate și prietenoase cu mediul;
d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;
e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor și lucrărilor cu impact minim asupra mediului, în aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 alin. (1) sau la art. 251 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru achiziționarea directă, prevăzută la art. 19 din același act normativ, de către autoritățile contractante;
f) îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor pentru achizițiile publice pe termen scurt, mediu și lung;
g) dezvoltarea pieței interne a produselor, serviciilor, lucrărilor și tehnologiilor verzi.

În același sens, sunt prevăzute și semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în conținutul legii.

Cap. II („Dispoziții aplicabile pentru achiziția publică verde”) din Legea nr. 69/2016
 

Cap. II dispune, printre altele, faptul că autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, are responsabilitatea elaborării politicii naționale în domeniul achizițiilor publice verzi, precum și a Planului național de achiziții publice verzi care stabilește ținte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziții publice verzi.

În continuare, este prevăzut faptul că Planul național de achiziții publice verzi se adoptă prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, autoritățile contractante au obligația să îndeplinească țintele multianuale pentru achiziții publice verzi.

Cap. III („Autorități competente”) din Legea nr. 69/2016
 

Cap. III stabilește, printre altele, faptul că în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, elaborează un ghid, aprobat prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care cuprinde criterii minime privind protecția mediului pentru grupe de produse și servicii, precum și caiete de sarcini standard, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În continuare este prevăzut faptul că după intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, stabilește Planul național de achiziții publice verzi până la data de 31 octombrie pentru anul următor, pe care îl supune aprobării prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, Planul național de achiziții publice verzi cuprinde țintele obligatorii, acestea fiind exprimate sub formă de procent ce corespunde valorii anuale a achizițiilor publice verzi realizate, raportat la valoarea anuală a achizițiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuția de lucrări pentru care au fost elaborate criterii ecologice de către Comisia Europeană.

În fine, Planul național de achiziții publice verzi cuprinde formatul formularului pentru raportarea anunțului de atribuire în cazul achiziției de produse/servicii/lucrări verzi, denumit în continuare formularul APV, precum și formatul raportului de monitorizare a achizițiilor publice verzi, denumit în continuare Raportul APV.

Cap. IV („Sancțiuni”) din Legea nr. 69/2016
 

Cap. IV prevede faptul că Agenția Națională pentru Achiziții Publice monitorizează modul de atribuire a contractelor de achiziție publică verde, dispunând, după caz, aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9.

De asemenea, este prevăzut și faptul că constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea țintelor stabilite în cadrul Planului național de achiziții publice verzi;
b) necompletarea de către autoritățile contractante a Formularului APV în momentul în care se publică în SEAP anunțul de atribuire;
c) netransmiterea de către autoritățile contractante a Raportului APV completat, până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 69/2016
 

Respectiva lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 9, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi was last modified: aprilie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter