Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – modificări (O.U.G. nr. 95/2017)

15 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1006

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 76/2002
(M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 95/2017
(M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017)

– modifică: art. 5 pct. V și VI, art. 16 lit. d), art. 17 alin. (1) lit. c) și k), art. 18 alin. (2) lit. b) și c), art. 18 alin. (3), art. 19, art. 20, art. 21, art. 22 alin (2), art. 22^1 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), 33 alin. (1) lit. b), art. 37 alin (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin. (2), lit. b), art. 42 alin. (2), art. 44 lit. b) și g), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 73^1 alin. (5) lit. b) și c), art. 73^1 alin. (6), art. 73^2 alin. (1), art. 76^3 alin. (3) lit. g), art. 77^2 alin. (2), art. 80 alin. (3) lit. b) și c), art. 84^1 alin. (1), art. 85 alin. (6) lit. b), art. 93^4 alin. (3) lit. b), art. 95 alin. (1^4), art. 114 alin. (1) lit. a)

– introduce: art. 17 alin. (1) lit. d^1), lit. l) și m), art. 39 alin. (2^1), art. 75^1 alin. (4) lit. h)-k), art. 76^3 alin. (3), lit. a^1), art. 85 alin. (6) lit. d), art. 113 lit. m)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: art. 24 alin. (1) lit. b) art. 26, art. 27, art. 31, art. 32, art. 34 alin (2), art. 77 lit. c), art. 84^1 alin. (3), (pct. 3) art. 93, art. 95 alin. (1^5), art. 113 lit. c), art. 114 alin. (1), lit. c)

În M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 76/2002 prin O.U.G. nr. 95/2017.

Potrivit art. I din O.U.G. nr. 95/2017, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 5 pct. V și VI din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 pct. V și VI prevedeau:

„V. stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-a datorat contribuția de asigurări pentru șomaj atât de către asigurat, cât și de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum și perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj au datorat și au plătit contribuția de asigurări pentru șomaj;

VI. asigurat – persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, și pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, precum și persoana care se asigură prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, pct. V și VI se modifică și vor avea următorul cuprins:

„V. stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj;

VI. asigurat – persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, și care este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și persoana care se asigură facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj;”.

 

Art. 16 lit. d) din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 lit. d) prevedea:

„Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situații:

d) au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internațională, conform legii;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) au obținut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecție internațională, conform legii, sau se află în procedura de soluționare a cererii de azil și au acces pe piața muncii, în condițiile prevăzute de lege”.

 

Art. 17 alin. (1) lit. c) și k) din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) lit. c) și k) prevedeau:

„(1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizație de șomaj, șomerii prevăzuți la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații:

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți ori aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă ori dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;

(…)

k) le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) și h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (1), lit. c) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. c);

(…)

k) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. f) și g);”.

 

Art. 17 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:

„d^1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor prevăzute la art. 19 lit. d);”.

 

Art. 17 alin. (1) lit. l) și m) din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (1), după lit. k) se introduc două noi litere, lit. l) și m), cu următorul cuprins:

„ l) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor;

m) le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor”.

 

Art. 18 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (2) lit. b) și c) prevedeau:

„(2) Asigurații pot fi:

(…)

b) cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii;

c) cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18 alin. (2), lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari;

c) cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari”.

 

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (3) prevedea:

„(3) Asigurații au obligația să plătească contribuțiile de asigurări pentru șomaj și au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj, conform prezentei legi”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Asigurații au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj, conform prezentei legi”.

 

Art. 19 din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea:

„ În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari;

b) funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire;

c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;

d) «abrogat» , prevedea: soldații și gradații voluntari;

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e), în condițiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective există obligația, potrivit legii, de plată a contribuției de asigurări pentru șomaj”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condițiile legii;

b) funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire;

c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;

d) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activități nonprofit, cum ar fi: asociații, fundații, partide politice, organizații patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepția președintelui asociației de proprietari sau a altor persoane care desfășoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

e) persoanele care desfășoară activitate pe baza unui raport de muncă stabilit, în calitate de membru cooperator, potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

f) directorii care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat și membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum și managerii care desfășoară activități pe bază de contract în baza contractului de management prevăzut de lege;

g) administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat;

h) persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România;

i) persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte”.

 

Art. 20 din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea:

„(1) Se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prezentei legi, următoarele persoane:

a) asociat unic, asociați;

b) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale;

c) cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii, și care nu se regăsesc în situația prevăzută la art. 19 lit. h);

d) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă este egală cu cota prevăzută la art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care revine bugetului asigurărilor pentru șomaj din cota contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 220^3 din același act normativ”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prezentei legi, următoarele persoane:

a) asociat unic, asociați;

b) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale;

c) cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii, și care nu se regăsesc în situația prevăzută la art. 19 lit. h);

d) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă este egală cu cota prevăzută la art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care revine bugetului asigurărilor pentru șomaj din cota contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 220^3 din același act normativ”.

 

[Potrivit art. 220^3 din Codul fical, cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.

Conform art. 220^6 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj].

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – modificări (O.U.G. nr. 95/2017) was last modified: decembrie 18th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter