Legea apelor nr. 107/1996 (modificări) și alte acte normative – aprobate de Guvern

12 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 415

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiecte de lege– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr. 350/2006 și abrogarea unor acte normative în domeniul tineretului
 
 8 decembrie 2016
 Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă– Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
 Hotărâri-Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3¹ alin.(2), (3) și (8), art. 3³ și 3 (4) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare
– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
– Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
– Hotărâre pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe și de modificare a anexelor nr. 1 și nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii
– Hotărâre privind modificarea Anexei la H.G. nr. 443/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbești-Jiu”, județul Gorj
– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., pe o perioadă de 3 ani și pentru actualizarea anexelor nr.4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
– Hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului
– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului și transmiterea acestuia în domeniul public al județului Sibiu
– Hotărâre privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. și pentru actualizarea anexelor nr. 9 și 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, județul Cluj
– Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „I.L Caragiale” din București, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
– Hotărâre privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro
– Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița- Timișoara-Săcălaz-Arad/Stația 400/220/110 kV Reșița”
– Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița”
– Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Racordarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400kV Isaccea-Varna și LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1030/2009 privind aprobarea indicatorilor –economici ai obiectivului de investiții „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni”
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA SA”, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, precum și a H.G. nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului
– Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneoclimaterică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/2008
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară
– Hotărâre pentru încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 8 decembrie 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016;

– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (Facilitatea de cofinanțare UE pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016;

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 2000; cu m odif. ult.);

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr. 350/2006 și abrogarea unor acte normative în domeniul tineretului (M. Of. nr. 648 din 27 iulie 2006; cu modif. ult.);

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015; cu modif. ult.);

– Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central (M. Of. nr. 381 din 4 iunie 2009; cu modif. ult.);

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (M. Of. nr. 244 din 8 octombrie 1996; cu modif. ult.);

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3¹ alin.(2), (3) și (8), art. 3³ și 3 (4) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman;

– Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului;

– Hotărâre pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe și de modificare a anexelor nr. 1 și nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii;

– Hotărâre privind modificarea Anexei la H.G. nr. 443/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbești-Jiu”, județul Gorj;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., pe o perioadă de 3 ani și pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

– Hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului și transmiterea acestuia în domeniul public al județului Sibiu;

– Hotărâre privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. și pentru actualizarea anexelor nr. 9 și 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, județul Cluj;

– Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „I.L Caragiale” din București, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate ();

– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă (M. Of. nr. 748 din 3 noiembrie 2009; cu modif. ult.);

– Hotărâre privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro;

– Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița- Timișoara-Săcălaz-Arad/Stația 400/220/110 kV Reșița”;

– Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere al obiectivului de investiții „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița”;

– Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Racordarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400kV Isaccea-Varna și LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1030/2009 privind aprobarea indicatorilor –economici ai obiectivului de investiții „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA SA”, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, precum și a H.G. nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului;

– Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneoclimaterică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură (M. Of. nr. 743 din 24 octombrie 2011; cu modif. ult.);

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/2008 (M. Of. nr. 339 din 1 mai 2008; cu modif. ult.);

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară;

– Hotărâre pentru încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Legea apelor nr. 107/1996 (modificări) și alte acte normative – aprobate de Guvern was last modified: decembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter