Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare – completări (Legea nr. 193/2016)

3 Noi 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1623

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea-cadru nr. 284/2010
(M. Of. nr. 877 din 28  decembrie 2010)
Legea nr. 193/2016
(M. Of. nr. 876 din 2 noiembrie 2016)
– introduce: art. 191; art. 371; pct. 4 din Anexa nr. II („Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»”) Cap. II (”Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare”) lit. b („Funcții de execuție”)

 

În M. Of. nr. 876 din 2 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta respectivele completări.

Art. 191 din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin Legea nr. 193/2016)

 

Noua reglementare

După art. 19 se introduce un nou articol, art. 191.

Potrivit noii reglementări, art. 191 prevede următoarele:

Art. 191

(1) Personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcției de bază/salariul funcției de bază/indemnizația de încadrare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific sau conducătorul instituției apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care își desfășoară activitatea persoana respectivă;

b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii”.

 

Art. 371 din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin Legea nr. 193/2016)

 

Noua reglementare

După art. 37 se introduce un nou articol, art. 371.

Potrivit noii reglementări, art. 371 dispune următoarele:

Art. 371

(1) Salarizarea personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

(2) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%.

(3) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (2) rezultă un salariu de bază mai mic, se menține în plat: cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă.

(4) Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțați integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale precum și al celor aflate în coordonarea prim-ministrului și al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înființate beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la prezenți lege, majorate cu 10%”.

 

Anexa nr. II („Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»”) Cap. II (”Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare”) lit. b („Funcții de execuție”) pct. 4 din Legea-cadru nr. 284/2010 (modificată prin Legea nr. 193/2016)

 

Noua reglementare

La Anexa nr. II („Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»”) Cap. II (”Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare”) lit. b („Funcții de execuție”), după pct. 3 al notei se introduce un nou punct, pct. 4.

Potrivit noii reglementări, pct. 4 stabilește următoarele:

4. Pentru funcțiile de execuție de cercetare științifică din domeniul agricol se acordă 6 clase de salarizare succesive suplimentare”.

 

Alte prevederi relevante

 

Pentru persoanele care ocupă funcții de execuție de cercetare științifică în domeniul agricol și beneficiază de 6 clase de salarizare succesive suplimentare, salariul de bază se stabilește corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a respectivei legi, art. 3 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare – completări (Legea nr. 193/2016) was last modified: noiembrie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter