Legea concurenţei nr. 21/1996 – modificări (Legea nr. 347/2015)

12 Ian 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1646

Despre

  • M. Of. nr. 973 din 29 decembrie 2015
  • Legea nr. 347/2015
  • Modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea concurenței nr. 21/1996
(rep. M. Of. nr. 240 din 3 aprilie 2014; cu modif. ult.)
Legea nr. 347/2015
(M. Of. nr. 973 din 29 decembrie 2015)
modifică: art. 15 alin. (2) și (11), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (4), art. 31 alin. (2) și (3), art. 36 alin. (5) și (8), art. 51 lit. c), art. 55 alin. (2)-(4)
introduce: art. 21 alin. (5), art. 24 alin. (31), art. 31 alin. (4)-(12), art. 34 alin. (21), art. 34 alin. (6) și (7), art. 341, art. 351, art. 45 alin. (10)-(12),  art. 55 alin. (31) și (32), art. 68 și 69

 

În M. Of. nr. 973 din 29 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Legea nr. 347/2015 aprobă O.U.G. nr. 31/2015, modificând Legea concurenței nr. 21/1996 (rep. M. Of. nr. 240 din 3 aprilie 2014; cu modif. ult.) și O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.).

 

Modificarea Legii concurenței nr. 21/1996

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Legii concurenței nr. 21/1996 (prin Legea nr. 347/2015):

 

Art. 15 alin. (2) și (11) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (2) prevedea faptul că durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenței este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată. Membrii Plenului îndeplinesc atribuții conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării președintelui.

De asemenea, art. 15 alin. (11) stabilea faptul că în caz de vacanță a unui loc în Plenul Consiliului Concurenței pentru una dintre situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea și numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcția devenită vacantă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (2) prevede: „Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenței este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, indiferent de durata mandatului exercitat anterior. Membrii Plenului îndeplinesc atribuții conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării președintelui”.

De asemenea, art. 15 alin. (11) stabilește: „În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) și (2), la desemnarea și numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenței pentru un mandat de 5 ani”.

 

Art. 21 alin. (3) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (3) dispunea faptul că funcția publică de specialitate pentru Consiliul Concurenței este cea de inspector de concurență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (3) dispune: „Funcția publică de specialitate pentru Consiliul Concurenței este cea de inspector de concurență. Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea definitivă a funcției publice de specialitate se face numai prin promovare sau prin recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 

Art. 21 alin. (5) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Noua reglementare

La art. 21, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (5) stabilește: „Activitatea inspectorilor de concurență cu studii juridice care exercită atribuții de reprezentare a intereselor autorității în fața instanțelor de judecată, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, constituie vechime în specialitate juridică și este asimilată vechimii în munca juridică desfășurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare”.

 

Art. 24 alin. (1) și (3) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) dispunea: Consiliul Concurenței își întocmește proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat.

De asemenea, art. 24 alin. (3) stabilea faptul că sumele reprezentând tarife, taxe și amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) dispune: „Consiliul Concurenței își întocmește proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. Finanțarea Consiliului Concurenței se asigură de la bugetul de stat, precum și din venituri proprii din sursele prevăzute la art. 31”.

De asemenea, art. 24 alin. (3) stabilește: „Sumele reprezentând tarife și amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii”.

 

Art. 24 alin. (31) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Noua reglementare

La art. 24, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (31) prevede: „Deciziile Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora”.

 

Art. 26 alin. (4) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (4) dispunea faptul că Deciziile Consiliului Concurenței sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi și se aplică sancțiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurențial, se acordă accesul la informații confidențiale, se soluționează plângerile formulate în baza dispozițiilor prezentei legi, precum și cererile și notificările privind concentrările economice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (4) dispune: „Deciziile Consiliului Concurenței sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi și se aplică sancțiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurențial, se soluționează plângerile formulate în baza dispozițiilor prezentei legi, precum și cererile și notificările privind concentrările economice”.

 

Art. 31 alin. (2) și (3) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 alin. (2) dispunea faptul că taxa de autorizare a concentrării economice se stabilește între 10.000 euro și 25.000 euro, prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței. Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice.

De asemenea, art. 31 alin. (3) stabilea faptul că sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen și conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (2) dispune: „Taxa de autorizare a concentrării economice se stabilește prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței între 10.000 euro și 25.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), respectiv între 25.001 euro și 50.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. b) și c). Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice”.

De asemenea, art. 31 alin. (3) stabilește: „Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenței”.

 

Art. 31 alin. (4)-(12) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Noua reglementare

La art. 31, după alin. (3) se introduc nouă noi alineate, alin. (4)-(12).

Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (4)-(12) prevăd: „Consiliul Concurenței poate reține și utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice, prin înființarea pe lângă acesta a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

(5) Veniturile realizate de Consiliul Concurenței potrivit alin. (4) se utilizează pentru:

a) pregătire profesională pentru personalul Consiliului Concurenței;

b) consultanță și expertiză;

c) indemnizație de performanță acordată personalului Consiliului Concurenței cu rezultate deosebite, în condițiile legii;

d) editarea și tipărirea Revistei Române de Concurență;

e) alte activități din domeniul de activitate a Consiliului Concurenței, în condițiile legii.

(6) Personalul Consiliului Concurenței poate beneficia de indemnizația de performanță acordată din veniturile prevăzute la alin. (4). Modul de acordare a indemnizației de performanță se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței.

(7) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în același capitol bugetar la care este încadrat și ordonatorul de credite pe lângă care s-a înființat.

(8) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru această activitate se elaborează și se aprobă odată cu bugetul Consiliului Concurenței, conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității se reportează în anul următor cu aceeași destinație, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) În relațiile contractuale, activitatea prevăzută la alin. (4) este reprezentată de persoanele autorizate ale instituției pe lângă care s-a înființat”.

 

Art. 34 alin. (21) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Noua reglementare

La art. 34, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (21) stabilește: „În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, Consiliul Concurenței va putea utiliza, în condițiile legii, informațiile și documentele colectate de către alte autorități și instituții publice în derularea activităților specifice ale acestora”.

 

Art. 34 alin. (6) și (7) Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Noua reglementare

La art. 34, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7).

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (6) și (7) prevăd:

(6) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în scopul aplicării art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenței poate să facă schimb sau să utilizeze ca mijloc de probă orice elementele fapt sau de drept, inclusiv informații confidențiale cu Comisia Europeană, precum și cu oricare altă autoritate de concurență dintr-un stat membru al Uniunii Europene împuternicită în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Consiliul Concurenței, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate transmite informațiile în conformitate cu prevederile alin. (6), cu condiția ca autoritatea de concurență care le primește:

a) să le folosească numai pentru aplicarea prevederilor de concurență și în scopul pentru care au fost colectate de către Consiliul Concurenței;

b) să protejeze caracterul confidențial al acestor informații și să transmită aceste informații terților numai cu acordul prealabil al Consiliului Concurenței”.

 

Art. 341 Legea concurenței nr. 21/1996 (modificată prin Legea nr. 347/2015)

Noua reglementare

După art. 34 se introduce un nou articol, art. 341.

Potrivit noii reglementări, art. 341 dispune: „(1) Sunt avertizori de concurență persoanele fizice care furnizează Consiliului Concurenței, din propria inițiativă, informații privind posibile încălcări ale prezentei legi.

(2) Consiliul Concurenței protejează identitatea avertizorului de concurență.

(3) Furnizarea de informații conform prevederilor prezentului articol nu este considerată o încălcare a obligației de confidențialitate prevăzute în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în contractul de muncă”.

Legea concurenței nr. 21/1996 – modificări (Legea nr. 347/2015) was last modified: ianuarie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter