Legea eroilor-martiri: O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004

7 ian. 2015
9 voturi, medie: 4,56 din 59 voturi, medie: 4,56 din 59 voturi, medie: 4,56 din 59 voturi, medie: 4,56 din 59 voturi, medie: 4,56 din 5 (9 votes, average: 4,56 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6.995

Despre

  • M. Of. nr. 969 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 95/2014
  • Legea recunoştinţei nr. 341/2004

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

În M. Of. nr. 969 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (publicată în M. Of. nr. 654 din 20.07.2004), cu modificările și completările ulterioare.

La adoptarea ordonanței, s-a avut în vedere necesitatea promovării unor măsuri care să rezolve situația actuală, prin concretizarea unei forme cu prevederi clare fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, care să coincidă realității în raport cu faptele și evenimentele din decembrie 1989, în vederea acordării recunoștinței statului român numai față de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, implicând reluarea plăților cu un efort bugetar redus față de cel existent, descurajarea abuzurilor, a încălcării prevederilor legale, ceea ce aduce în rândul revoluționarilor autentici răsplata binemeritată a unui stat care nu-și uită eroii și transformarea „prejudiciului de imagineˮ prin recâștigarea demnității revoluționarilor odată cu împlinirea unui sfert de secol de la Revoluția din 1989.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Urgența acestui act normativ este justificată și de reluarea plăților privind indemnizațiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, începând cu luna ianuarie 2015. Promovarea acestui act normativ elimină dificultățile în exercitarea bugetului de stat și permite încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2015.

De asemenea, s-a considerat că Legea nr. 341/2004 în forma actuală:

– nu mai corespunde realităților social-politice și economice actuale;

– a generat conflicte sociale, manifestații de stradă, perturbarea activității Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în Romania în perioada 1945-1989, zvonuri cu impact negativ răspândite pe diferite paliere, aducând atingere și autorității de stat;

– nu prevede sau evidențiază criterii și aspecte importante pentru persoanele care au avut un rol determinat și pentru care se justifică existența unui astfel de act normativ;

– a determinat luarea măsurii de sistare a plății indemnizațiilor, care s-a produs în temeiul mai multor acte normative și care, în condițiile prevederilor actuale, este inechitabilă față de persoanele îndreptățite, care au obținut certificate de revoluționar în baza autenticității și veridicității actelor depuse la dosar, ceea ce a condus la probleme sociale grave (credite neachitate care au generat executări silite, abandonuri școlare, boli, decese).

S-au avut în vedere și următoarele elemente:

– faptul că aplicarea greșită sau abuzivă a respectivei legi a generat inechități și multiplicarea numărului beneficiarilor;

– faptul că multiplicarea numărului certificatelor a generat stoparea plăților începând cu anul 2012, persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004.

Pentru aplicarea corectă a legii este necesară acordarea recunoștinței statului român numai față de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.

În continuare, vom prezenta câteva dintre reglementările prevăzute la art. I, reglementări ce privesc modificările și completările aduse Legii nr. 341/2004.

În primul rând, se prevede modificarea titlului legii. Astfel, Legea nr. 341/2004 se va numi „Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004ˮ.

Legea nr. 341/2004 este constituită din două capitole. Primul capitol privește Revoluția română din decembrie 1989, pe când, cel de-al doilea se referă la Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987.

Referitor la primul capitol, se prevede faptul că Revoluția Română din Decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România, constituie un moment crucial în istoria țării.

De asemenea, se dispune faptul că respectiva lege reglementează modalitățile de exercitare a recunoștinței față de eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și luptătorii participanți la acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și grija față de urmașii eroilor-martiri, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

Se stabilește faptul că se instituie titlul de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta.

De asemenea, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 este atribuit astfel:

– Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au fost răniți prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forțele represive, prin loviri sau alte violențe comise de reprezentanți ai acestora.

– Luptător Reținut – atribuit celor care au fost puși în detenție preventivă, până în data de 22 decembrie 1989, de forțele de represiune, ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.

– Luptător cu Rol Determinant – atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului.

– Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989.

De asemenea, titulatura de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 acordă calitate onorifică.

Ordonanța precizează faptul că, după intrarea în vigoare a respectivei legi, beneficiază de drepturile conferite de aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.

În ceea ce privește indemnizațiile, acestea se acordă atât eroilor-martiri, cât și urmașilor acestora astfel:

Urmașii de eroi-martiri primesc o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sunt aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) soț supraviețuitor al eroului martir – un coeficient de 1,10;

b) părinte al eroului martir – un coeficient de 1,10;

c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află și un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Persoana care a obținut titlul de Luptător Rănit și se încadrează într-un grad de invaliditate ca urmare a evenimentelor din timpul Revoluției Române din Decembrie 1989 beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce vor fi aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 – pentru marii mutilați;

b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate.

Persoanelor care au obținut titlul de Luptător cu Rol Determinant cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 32, beneficiază de o indemnizație de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Marii mutilați și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizația prevăzută la art 4 alin. (3), și de o indemnizație de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Privitor la cel de-al doilea capitol, se stabilește faptul că pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, se instituie următoarele calități:

a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

b) soț al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege;

c) urmași ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

Însă, dacă aceste persoane au făcut parte din aparatul de represiune, securitate și miliție sau au desfășurat activități de poliție politică, acestea nu pot beneficia de prevederile respectivei legi.

La art. II alin. (1), se prevede faptul că cererile prevăzute la art. 32, respectiv cele pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

La alin. (2), se stabilește faptul că cererile prevăzute la art. 20 alin. (2) se depun între 90 și 120 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Conform alin. (3), termenele prevăzute anterior sunt termene de decădere.

Potrivit dispozițiilor de la art. III, în termen de 30 de zile de la data publicării respectivei ordonanțe de urgență, Guvernul va actualiza prin hotărâre, la propunerea Secretariatului de Stat, H.G. nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificările și completările la zi.

La art. IV alin. (1), se dispune faptul că în anul 2015 se mențin în piață la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La alin. (2), se stabilește faptul că în anul 2015, indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se stabilesc la nivelul indemnizațiilor acordate pentru luna decembrie 2014 corespunzător coeficientului de 1,10.

Potrivit dispozițiilor de la art. V, Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în M. Of. nr. 654 din 20.07.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Legea eroilor-martiri: O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004 was last modified: ianuarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter