Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale – modificări (Legea nr. 117/2015)

27 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3021

Despre

  • M. Of. nr. 335 din 22 mai 2015
  • Legea nr. 117/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 11/1991
(M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 117/2015
(M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015)
introduce: art. 11 lit. i), art. 41 alin. (6
modifică: art. 34 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. b) și alin. (3) partea introductivă, art. 7


 
 
În M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 117/2015 privind aprobarea O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței.
 
Legea nr. 117/2015 aprobă O.G. nr. 12/2014, aducând modificări Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991; cu modif. și compl. ult.), precum și Legii concurenței nr. 21/1996 (rep. M. Of. nr. 240 din 3 aprilie 2014).
 
 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 11/1991 prin Legea nr. 117/2015:
 
Art. 11 lit. i) Legea nr. 11/1991 (modificată prin Legea nr. 117/2015)

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Noua reglementare

La art. 11, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i).

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. i) are următorul conținut: „persoană fizică – orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârșește practici de concurență neloială, precum și contravențiile prevăzute la art. 4 alin. (3) [a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34; b) furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate; c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecții desfășurate potrivit prevederilor art. 34; d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenței potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) și b)]”.

 
 Art. 34 alin. (1) Legea nr. 11/1991 (modificată prin Legea nr. 117/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (1) prevedea faptul că inspectorii de concurență puteau solicita întreprinderilor, precum și autorităților și instituțiilor publice informațiile și documentele care le erau necesare pentru soluționarea sesizărilor privind practicile de concurență neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (1) prevede: „Inspectorii de concurență pot solicita întreprinderilor, autorităților și instituțiilor publice, precum și persoanelor fizice definite la art. 11 lit. i) [orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârșește practici de concurență neloială, precum și contravențiile prevăzute la art. 4 alin. (3)] informațiile și documentele care le sunt necesare pentru soluționarea sesizărilor privind practicile de concurență neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute de lege”.

 
Art. 4 alin. (2) lit. b) și alin. (3) partea introductivă Legea nr. 11/1991 (modificată prin Legea nr. 117/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) lit. b) prevedea: Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționau cu:

b) amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.

De asemenea, art. 4 alin. (3) în partea introductivă prevedea care erau faptele care constituiau contravenții, în cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurență neloială prevăzute de respectiva lege, săvârșite cu vinovăție de către persoane fizice sau juridice, în măsura în care nu erau săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) lit. b) prevede: Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:

b) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice”.

De asemenea, art. 4 alin. (3) în partea introductivă are următorul conținut: „Constituie contravenție, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite cu vinovăție de către persoane fizice sau juridice”.

 

Art. 41 alin. (6) Legea nr. 11/1991 (modificată prin Legea nr. 117/2015)

Noua reglementare

La art. 41, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (6) prevede: „Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare”.

 

Art. 7 Legea nr. 11/1991 (modificată prin Legea nr. 117/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 la alin. (1) prevedea faptul că acțiunile izvorând dintr-un act de concurență neloială erau de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsea sediul pârâtului; în lipsa unui sediu era competent tribunalul domiciliului pârâtului.

La alin. următor se prevedea faptul că la cererea deținătorului legitim al secretului comercial instanța putea dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicția înceta atunci când informația protejată a devenit publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „(1) Orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanțelor de judecată competente pentru încetarea și interzicerea practicilor de concurență neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale și morale suferite ca urmare a unei practici de concurență neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalități în fața Consiliului Concurenței.

(2) Acțiunile izvorând dintr-o practică de concurență neloială sunt de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsește sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.

(3) În vederea prevenirii unei pagube iminente, instanțele judecătorești competente pot dispune, în procedură de urgență, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existența unor practici comerciale neloiale, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluționarea cauzei.

(4) În cazul în care instanța a dispus încetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurență neloială, iar hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura a rămas definitivă, autoritatea națională de concurență va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare în judecată, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie să cuprindă sediul și celelalte date de identificare ale întreprinderii, practica de concurență neloială săvârșită, precum și măsurile dispuse de instanță.

(5) Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanța poate dispune publicarea hotărârii judecătorești, total sau parțial, într-un ziar de largă circulație.

(6) La cererea deținătorului legitim al secretului comercial, instanța poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicția încetează atunci când informația protejată a devenit publică”.

 
ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 11/1991
(M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 21/1996 (rep. M. Of. nr. 240 din 3 aprilie 2014)
Legea nr. 289/2001 (M. Of. nr. 313 din 12 iunie 2001)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
Legea nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
O.G. nr. 12/2014 (M. Of. nr. 586 din 6 august 2014)
Legea nr. 117/2015 (M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015)
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale – modificări (Legea nr. 117/2015) was last modified: mai 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter