Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (Legea nr. 342/2015)

6 Ian 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6.070

Despre

  • M. Of. nr. 970 din 28 decembrie 2015
  • Legea nr. 342/2015
  • Modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 25/2015
(M. Of. nr. 473 din 30 iunie 2015)
Legea nr. 342/2015
(M. Of. nr. 970 din 28 decembrie 2015)
modifică: titlul ordonanței, partea introductivă a art. unic
Legea nr. 416/2001
(M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.)
modifică: art. 8 alin. (1)
abrogă: art. 8 alin. (11), art. 161

 

În M. Of. nr. 970 din 28 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 342/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Legea nr. 342/2015 modifică:

– O.U.G. nr. 25/2015 (M. Of. nr. 473 din 30 iunie 2015);

– Legea nr. 416/2001 (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.).

 

Modificarea O.U.G. nr. 25/2015

 

Titlul O.U.G. nr. 25/2015 (modificată prin Legea nr. 342/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul O.U.G. nr. 25/2015 era „Ordonanță de urgență pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul O.U.G. nr. 25/2015 este: „Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat”.

 

Art. unic în partea introductivă din O.U.G. nr. 25/2015 (modificată prin Legea nr. 342/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. unic în partea introductivă se prevedea faptul că la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.), după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. unic în partea introductivă se prevede: „Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:”.

 

Modificarea Legii nr. 416/2001

Art. 8 alin. (1) Legea nr. 416/2001 (modificată prin Legea nr. 342/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) prevedea faptul că la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) prevede: „(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată”.

 

Art. 8 alin. (11) Legea nr. 416/2001 (modificată prin Legea nr. 342/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (11) dispunea faptul că pentru familiile definite la art. 2 care au în întreținere copii, la stabilirea venitului net lunar al familiei, în condițiile alin. (1), se ia în calcul cuantumul alocației de stat pentru copii stabilit înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 125/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Noua reglementare

Art. 8 alin. (11) – Abrogat.

 

Art. 161 Legea nr. 416/2001 (modificată prin Legea nr. 342/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 161 prevedea la primul alineat faptul că începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului la ajutorul social, familiile și persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puțin 6 luni, au obligația să își achite impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, la următorul alineat stabilea faptul că verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

În continuare, stabilea faptul că pentru beneficiarii ajutorului social prevăzuți la alin. (1) care nu și-au achitat impozitele și taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligația să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorității administrației publice locale s-a stabilit eșalonarea, reducerea sau scutirea obligațiilor legale de plată, se va comunica și termenul scadent pentru acestea.

Potrivit alineatului următor, în situația în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziție, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

În continuare, stabilea faptul că achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea, prin dispoziția primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

La următorul alineat dispunea faptul că în situația în care, după termenul prevăzut la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziția primarului.

În sfârșit, la ultimul alineat prevedea faptul că pentru persoanele singure care se ocupă de creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii, menținerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiționată de obligația prevăzută la alin. (1).

Noua reglementare

Art. 161 – Abrogat.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 416/2001 (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.)O.U.G. nr. 6/2002 (M. Of. nr. 116 din 12 februarie 2002)
H.G. nr. 1037/2002 (M. Of. nr. 704 din 26 septembrie 2002)
O.U.G. nr. 121/2002 (M. Of. nr. 724 din 3 octombrie 2002)
Legea nr. 2/2003 (M. Of. nr. 26 din 20 ianuarie 2003)
O.U.G. nr. 5/2003 (M. Of. nr. 119 din 25 februarie 2003)
H.G. nr. 1431/2003 (M. Of. nr. 894 din 13 decembrie 2003)
H.G. nr. 2302/2004 (M. Of. nr. 1271 din 29 decembrie 2004)
H.G. nr. 1770/2005 (M. Of. nr. 1182 din 28 decembrie 2005)
Legea nr. 115/2006 (M. Of. nr. 408 din 11 mai 2006)
H.G. nr. 5/2007 (M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2007)
H.G. nr. 11/2008 (M. Of. nr. 27 din 14 ianuarie 2008)
Legea nr. 51/2008 (M. Of. nr. 230 din 25 martie 2008)
H.G. nr. 1664/2008 (M. Of. nr. 847 din 16 decembrie 2008)
O.U.G. nr. 57/2009 (M. Of. nr. 391 din 10 iunie 2009)
Legea nr. 118/2010 (M. Of. nr. 441 din 30 iunie 2010)
Legea nr. 276/2010 (M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010)
O.U.G. nr. 110/2011 (M. Of. nr. 860 din 7 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 124/2011 (M. Of. nr. 938 din 30 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 42/2013 (M. Of. nr. 287 din 21 mai 2013)
Legea nr. 18/2014 (M. Of. nr. 192 din 19 martie 2014)
O.U.G. nr. 25/2015 (M. Of. nr. 473 din 30 iunie 2015)
Legea nr. 342/2015 (M. Of. nr. 970 din 28 decembrie 2015)

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (Legea nr. 342/2015) was last modified: ianuarie 5th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter