Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări IV (Legea nr. 225/2016)

29 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 600

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
(M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 225/2016
(M. Of. nr. 942 din 23 noiembrie 2016)
modifică: art. 20 alin. (1) lit. a); art. 20 alin. (1) lit. e); art. 20 alin. (1) lit. o) și p); art. 21 alin. (1) partea introductivă și lit. c); art. 21 alin. (2); art. 22 alin. (1); art. 22 alin. (3) și (5); art. 24 alin. (1) partea introductivă și lit. a); art. 25 alin. (5); art. 27; art. 28 alin. (3) și (4); art. 29 alin. (10) și (11); art. 29 alin. (13) și (14)
introduce: art. 20 alin. (1) lit. h^1); art. 21 alin. (1) lit. f); art. 21 alin. (5) și (6); art. 22 alin. (1^1)
abrogă: art. 20 alin. (1) lit. c) și d); art. 20 alin. (1) lit. j), m) și n); art. 21 alin. (1) lit. d) și e); art. 29 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 942 din 23 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta a patra parte a respectivelor modificări.

Art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. a) stabilea faptul că A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

a) elaborează și stabilește reglementări sectoriale de nivel secundar și terțiar cu caracter obligatoriu; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. a) prevede următoarele: A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

a) elaborează și stabilește reglementări sectoriale de nivel terțiar cu caracter obligatoriu;”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. c) și d) dispunea faptul că A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

c) solicită autorităților administrației publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, după caz;

d) elaborează metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. c) și d) – Abrogate.

 

Art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. e) stabilea faptul că A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

e) eliberează, potrivit competențelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de utilități publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă acest aviz este prevăzut prin legile speciale; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. e) prevede următoarele: A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

e) avizează/aprobă stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă aceste avize/aprobări sunt prevăzute prin legile speciale;”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. h^1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

 

Noua reglementare

La art. 20 alin. (1), după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. h^1).

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. h^1) prevede următoarele: A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare:

h^1) monitorizează îndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către operatori a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (7), aplică sancțiunile contravenționale în cazul nerespectării acestora;”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. j), m) și n) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. j), m) și n) stabileau faptul că A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare: (…)

j) supraveghează și monitorizează desfășurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

(…)

m) elaborează regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru și contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare și le aprobă prin ordin al președintelui;

n) elaborează și adoptă criterii și indicatori de performanță care să permită monitorizarea, compararea și evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. j), m) și n) Abrogate.

 

Art. 20 alin. (1) lit. o) și p) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. o) și p) prevedeau faptul că A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare: (…)

o) sesizează ministerul de resort și Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;

p) propune autorităților administrației publice locale, ministerului de resort și Consiliului Concurenței măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiții de monopol, precum și pentru prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piață, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. o) și p) stabilesc următoarele: A.N.R.S.C. are următoarele competențe și atribuții privind serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare: (…)

o) sesizează Consiliul Concurenței ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și a celor din domeniul ajutorului de stat;

(…)

p) propune autorităților administrației publice locale și Consiliului Concurenței măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiții de monopol, precum și pentru prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piață, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor;”.

 

Art. 21 alin. (1) partea introductivă și lit. c) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) partea introductivă și lit. c) dispuneau faptul că A.N.R.S.C. este abilitată să adopte în termen de un an de la publicarea respectivei legi, prin ordin al președintelui acesteia, următoarele reglementări: (…)

c) regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) partea introductivă și lit. c) prevăd următoarele:

Art. 21

(1) A.N.R.S.C. este abilitată să aprobe, prin ordin al președintelui acesteia, următoarele reglementări:

(…)

c) regulamentul pentru atestarea instalatorilor și operatorilor economici care proiectează sau execută obiective/sisteme publice de transport și de distribuție în sectorul apei;”.

 

Art. 21 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) lit. d) și e) prevedeau faptul că A.N.R.S.C. este abilitată să adopte în termen de un an de la publicarea respectivei legi, prin ordin al președintelui acesteia, următoarele reglementări: (…)

d) normele privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

e) normele metodologice de facturare și repartizare pe proprietari individuali a consumului total înregistrat la nivelul branșamentului condominiului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) lit. d) și e) – Abrogate.

 

Art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

 

Noua reglementare

La art. 21 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) lit. f) stabilește următoarele: A.N.R.S.C. este abilitată să aprobe, prin ordin al președintelui acesteia, următoarele reglementări:

f) regulamentele-cadru, caietele de sarcini cadru și contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare”.

 

Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (2) prevedea faptul că A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licențelor*), aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale, și îl supune spre aprobare Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) A.N.R.S.C. elaborează și aprobă prin ordin Regulamentul privind acordarea licențelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale”.

 

Art. 21 alin. (5) și (6) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

 

Noua reglementare

La art. 21, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (5) și (6) stabilesc următoarele:

(5) Acordarea atestatelor se face de către o comisie stabilită potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. c), din care pot face parte, cu rol consultativ, și specialiști cu minimum 10 ani vechime în specialitate, desemnați de asociațiile profesionale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice.

(6) A.N.R.S.C. colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare A.N.A.P., la elaborarea documentelor standard, formularelor și contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, care se aprobă prin ordin comun al președintelui A.N.A.P. și al președintelui A.N.R.S.C”.

 

Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) prevedea faptul că gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) dispune următoarele:

Art. 22

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii”.

 

Art. 22 alin. (1^1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

 

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1^1) stabilește următoarele:

(1^1) Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității”.

 

Art. 22 alin. (3) și (5) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (3) și (5) stabileau faptul că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

De asemenea, se interzic orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (3) și (5) dispun următoarele:

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

(…)

(5) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice”.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – modificări IV (Legea nr. 225/2016) was last modified: noiembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter