Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări VI (Legea nr. 225/2016)

30 nov. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1767

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
(M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 225/2016
(M. Of. nr. 942 din 23 noiembrie 2016)
modifică: art. 40 lit. c);  art. 41 alin. (2) lit. b);  art. 42 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și c), alin. (3) și (4) și partea introductivă a alin. (6)
introduce: art. 42 alin. (6^1)

 

În M. Of. nr. 942 din 23 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta a șasea parte a respectivelor modificări.

Art. 40 lit. c) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 lit. c) prevedea faptul că la acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(…)

c) capabilitatea economico-financiară; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 lit. c) dispune următoarele: la acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(…)

c) deținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare furnizării/prestării serviciului de utilități publice și exploatării sistemelor de utilități publice aferente, prevăzute de legislația în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;”.

 

Art. 41 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41 alin. (2) lit. b) stabilea faptul că au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, ai serviciilor de utilități publice: (…)

b) operatorii economici; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (2) lit. b) dispune următoarele: au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, ai serviciilor de utilități publice: (…)

b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de furnizare/prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prevăzuți de reglementările legale în vigoare;” (…).

 

Art. 42 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și c), alin. (3) și (4) și partea introductivă a alin. (6) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și c), alin. (3) și (4) și partea introductivă a alin. (6) prevăd următoarele:

Furnizarea/Prestarea unui serviciu de utilități publice se realizează în una dintre următoarele modalități:

a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator și utilizatorul direct;

(…)

c) prin achitarea unei taxe speciale, în situația în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator și utilizatorul indirect nu este posibilă din punct de vedere tehnic și comercial sau în situația în care în hotărârea de delegare a gestiunii este prevăzută această modalitate, precum și cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat.

În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul rețelelor de conducte – alimentarea cu apă rece, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea și evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu apă caldă pentru consum, alimentarea cu agent termic pentru încălzire –, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se încheie între operator și utilizator pe termen nedeterminat.

Contravaloarea serviciilor de utilități publice se stabilește în conformitate cu metodologia de calcul, aprobată de autoritatea de reglementare competentă, pe baza prețurilor/tarifelor și a consumurilor/cantităților de utilități publice furnizate/prestate, și se plătește pe baza facturii emise de operator.

De asemenea, în cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilități în vederea contractării și facturării individuale se realizează, în funcție de sistemul de distribuție adoptat, fie: (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și c), alin. (3) și (4) și partea introductivă a alin. (6) stabilesc următoarele:

Art. 42

(1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice:

a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator și utilizator;

(…)

c) prin achitarea unei taxe, în situația în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator și utilizator nu este posibilă din motive tehnice sau comerciale ori în situația în care hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate.

(3) În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul rețelelor de conducte – respectiv serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se încheie între operator și utilizator pe durată nedeterminată. În situația schimbării operatorului, noul operator se subrogă de drept în drepturile și obligațiile operatorului precedent și va notifica utilizatorii în acest sens.

(4) Contravaloarea serviciilor de utilități publice se stabilește pe baza prețurilor/tarifelor aprobate conform legislației în vigoare și a consumurilor/cantităților furnizate/prestate și se plătește pe baza facturii emise de operator.

(…) 

(6) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilități în vederea repartizării acestora și, după caz, facturării individuale se realizează, în funcție de sistemul de distribuție adoptat, fie:”.

 

Art. 42 alin. (6^1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

 

Noua reglementare

La art. 42, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1).

Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (6^1) prevede următoarele:

(6^1) Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu”.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – modificări VI (Legea nr. 225/2016) was last modified: decembrie 5th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter