Modificări privind managementul resurselor umane în unităţile de poliţie și în unităţile militare ale MAI, precum și încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI (OMAI nr. 144/2017)

23 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3.446

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Anexa nr. 27 din OMAI nr. 140/2016 (modificat prin OMAI nr. 144/2017)

 

Noua reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 26 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 27, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la OMAI nr. 144/2017.

Redăm în continuare conținutul anexei nr. 2 la OMAI nr. 144/2017:

– Model –

TABEL CENTRALIZATOR
cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Număr legitimație concurs;
B – Total penalizări (secunde).
Semnătură: –

 

 

 

Conform art. II din OMAI nr. 144/2017, OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în M. Of. nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 1 lit. c^1) și c^2) din OMAI nr. 177/2016 (modificat prin OMAI nr. 144/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după lit. c) se introduc două noi litere, lit. c^1) și c^2), cu următorul cuprins:

„c^1) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția candidaților la concursurile de admitere pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statele de organizare ale acestuia și ale unităților subordonate, sunt prevăzute în anexa nr. 3^1;

c^2) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile repartizate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar, sunt prevăzute în anexa nr. 3^2”.

 

Art. 2 lit. p) și q) din OMAI nr. 177/2016 (modificat prin OMAI nr. 144/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după lit. o) se introduc două noi litere, lit. p) și q), cu următorul cuprins:

„p) «Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția celor din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia», prevăzut în anexa nr. 27;

q) «Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar», prevăzut în anexa nr. 28”. 

 

Anexa nr. 2,  art. 7 alin. (1) lit. b) din OMAI nr. 177/2016 (modificat prin OMAI nr. 144/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2 la art. 7 alin. (1), lit. b) se abrogă.

 

Art. 7 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la OMAI nr. 177/2016 (modificat prin OMAI nr. 144/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 prevedea:

„c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la art. 7 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;”.

 

Art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 la OMAI nr. 177/2016 (modificat prin OMAI nr. 144/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 dispunea:

„(2) Verificarea cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se realizează cu ocazia examinării medicale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Verificarea cerinței prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează cu ocazia examinării medicale”.

 

Modificări privind managementul resurselor umane în unitățile de poliție și în unitățile militare ale MAI, precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții privind activitățile de educație fizică și sport în MAI (OMAI nr. 144/2017) was last modified: noiembrie 29th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter