Managementul situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor: O.U.G. nr. 89/2014. (I) Prezentare generală

6 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1959

Despre

  • M. Of. nr. 962 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 962 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.

La adoptarea ordonanței, s-au avut în vedere modificările survenite în structura și componența Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014.

De asemenea, s-a ținut cont și de următoarele:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– faptul că potrivit actelor normative în vigoare, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale au responsabilități în managementul situațiilor de urgență, de necesitatea asigurării continuității exercitării atribuțiilor în acest domeniu, indiferent de modificările intervenite în structura și componența Guvernului, și de importanța adaptării imediate a rolurilor pe care noile entități formate trebuie să le îndeplinească în gestionarea situațiilor de urgență;

– faptul că este necesară crearea unui mecanism operativ pentru desemnarea persoanei care asigură coordonarea tuturor forțelor implicate în intervenție, a cărui activare să se realizeze imediat, de la momentul producerii evenimentului, așadar premergător convocării și întrunirii comitetelor pentru situații de urgență;

– faptul că reglementările în vigoare în domeniul stingerii incendiilor și salvării persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanțe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, ș.a.m.d., stabilesc doar un rol de asistență tehnică de specialitate al structurilor profesioniste pentru situații de urgență, fără a prevedea și intervenția și coordonarea operațională a forțelor și mijloacelor aflate la locul intervenției;

Amendarea acestor reglementări este absolut necesară pentru crearea unui cadru adecvat de stabilire a modului de răspuns la producerea unor situații de urgență, care să reducă riscul unor efecte negative asupra personalului angajat și de intervenție.

De asemenea, s-a ținut cont și de faptul că neadoptarea măsurilor propuse, în regim de urgență, poate avea un impact negativ asupra vieții persoanelor, integrității bunurilor acestora și activității unor instituții, mai ales în contextul în care perioada de iarnă și, în special, cea a sărbătorilor se caracterizează prin vulnerabilități și riscuri ridicate în domeniul situațiilor de urgență – cum ar fi înmulțirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, apariția unor fenomene meteorologice periculoase (ninsori abundente sau îngheț) și a consecințelor acestora (înzăpeziri ale unor drumuri publice, izolarea unor localități), utilizarea unor materiale pirotehnice.

Aceste elemente au un impact major și vizează interesul public, constituind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

O.U.G. nr. 89/2014 este constituită din șapte articole, în care prevede modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, după cum urmează:

La art. I, se prevede faptul că art. VII din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență (publicată în M. Of. nr. 88 din 4.02.2014), precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (publicată în M. Of. nr. 361 din 26.04.2004), aprobată prin Legea nr. 104/2014 (publicată în M. Of. nr. 513 din 9.07.2014), se abrogă.

La art. II se dispune faptul că se modifică și se completează O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 (publicată în M. Of. nr. 190 din 7.03.2005), cu modificările și completările ulterioare.

La art. III, se prevede modificarea art. 48 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (publicată în M. Of. nr. 633 din 21.07.2006), cu modificările ulterioare.

La art. IV, se dispune faptul că O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (publicată în M. Of. nr. 544 din 1.09.2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează.

La art. V, se stabilește faptul că, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se înființează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, prin reorganizarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Codrii Vlăsiei” al Județului Ilfov, care se desființează.

De asemenea, se prevede faptul că Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov preia, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data reorganizării, drepturile, obligațiile și personalul structurilor care se desființează, precum și patrimoniul aferent stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În sfârșit, încadrarea personalului preluat pe noile funcții se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

La art. VI, se stabilește faptul că O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

În sfârșit, în ultimul articol, art. VII, se dispune faptul că prevederile art. II pct. 7 și art. IV intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 89/2014.

Managementul situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor: O.U.G. nr. 89/2014. (I) Prezentare generală was last modified: ianuarie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter