Managementul situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor: O.U.G. nr. 89/2014. (IV) Modificarea și completarea O.G. nr. 88/2001

13 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 987

Despre

  • M. Of. nr. 962 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
  • O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 962 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.

La adoptarea ordonanței, s-au avut în vedere modificările intervenite în structura și componența Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014.

De asemenea, s-a ținut cont și de următoarele:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

– faptul că potrivit actelor normative în vigoare, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale au responsabilități în managementul situațiilor de urgență, de necesitatea asigurării continuității exercitării atribuțiilor în acest domeniu, indiferent de modificările intervenite în structura și componența Guvernului, și de importanța adaptării imediate a rolurilor pe care noile entități formate trebuie să le îndeplinească în gestionarea situațiilor de urgență;

– faptul că este necesară crearea unui mecanism operativ pentru desemnarea persoanei care asigură coordonarea tuturor forțelor implicate în intervenție, a cărui activare să se realizeze imediat, de la momentul producerii evenimentului, așadar premergător convocării și întrunirii comitetelor pentru situații de urgență;

– faptul că reglementările în vigoare în domeniul stingerii incendiilor și salvării persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanțe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, ș.a.m.d., stabilesc doar un rol de asistență tehnică de specialitate al structurilor profesioniste pentru situații de urgență, fără a prevedea și intervenția și coordonarea operațională a forțelor și mijloacelor aflate la locul intervenției;

Amendare a acestor reglementări este absolut necesară pentru crearea unui cadru adecvat de stabilire a modului de răspuns la producerea unor situații de urgență, care să reducă riscul unor efecte negative asupra personalului angajat și de intervenție.

De asemenea, s-a ținut cont și de faptul că neadoptarea măsurilor propuse, în regim de urgență, poate avea un impact negativ asupra vieții persoanelor, integrității bunurilor acestora și activității unor instituții, mai ales în contextul în care perioada de iarnă și, în special, cea a sărbătorilor se caracterizează prin vulnerabilități și riscuri ridicate în domeniul situațiilor de urgență – cum ar fi înmulțirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, apariția unor fenomene meteorologice periculoase (ninsori abundente sau îngheț) și a consecințelor acestora (înzăpeziri ale unor drumuri publice, izolarea unor localități), utilizarea unor materiale pirotehnice.

Aceste elemente au un impact major și vizează interesul public, constituind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

O.U.G. nr. 89/2014 este constituită din șapte articole, în care prevede modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.

În continuare, vom prezenta modificările și completările aduse O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (publicată în M. Of. nr. 544 din 1.09.2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002 (publicată în M. Of. nr. 447 din 26.06.2002), cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt reglementate în art. IV.

Astfel, la pct. 1, se prevede modificarea art. 1 alin. (3). În vechea reglementare, acesta prevedea faptul că Serviciile de urgență profesioniste s-au constituit în fiecare județ și în municipiul București ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General.

Conform modificărilor survenite, Serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în municipiul București ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General.

Conform prevederilor de la pct. 2, art. 4 se modifică, prin introducerea unui nou alineat, alin. (3), potrivit căruia, Serviciul de urgență profesionist organizat în municipiul București are competență teritorială în municipiul București și județul Ilfov.

În ceea ce privește alin. (1), acesta prevede faptul că Serviciile de urgență profesioniste județene și al municipiului București se înființează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecție civilă județene, respectiv al municipiului București, a brigăzilor și grupurilor de pompieri militari.

Conform alin. (2), Serviciile de urgență profesioniste funcționează ca inspectorate județene și al municipiului București, cu personalitate juridică.

La pct. 3, se prevede faptul că art. 7 se modifică prin introducerea unui nou alineat, alin. (2), conform căruia, în cazul serviciului de urgență profesionist organizat în municipiul București, coordonarea se exercită, după caz, de prefectul municipiului București sau al județului Ilfov, în funcție de zona afectată sau potențial a fi afectată.

Alin. (1) dispune faptul că activitatea serviciilor de urgență este coordonată de prefect, la nivel județean, respectiv al municipiului București, și de primar, la nivelul comunelor, orașelor și celorlalte municipii.

Conform art. VII, dispozițiile privind modificările aduse O.G. nr. 88/2001 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 89/2014.

Managementul situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor: O.U.G. nr. 89/2014. (IV) Modificarea și completarea O.G. nr. 88/2001 was last modified: ianuarie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter