Măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale. (III) Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

7 ian. 2015
3 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 5 (3 votes, average: 4,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1349

Despre

  • M. Of. nr. 920 din 17.12.2014
  • O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 920 din 17.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La adoptarea O.U.G. nr. 86/2014, s-a avut în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României (publicată în M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014).

De asemenea, s-a ținut cont și de imperativul consolidării cadrului legal și îmbunătățirii activității din domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncii, sistemului național de asistență socială, respectiv domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, cât și de necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

O.U.G. nr. 86/2014 cuprinde două capitole cu privire la măsurile de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor, respectiv măsurile de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Conform notelor de fundamentare, în respectiva ordonanță sunt prevăzute următoarele măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale:

Astfel, conform art. 5 din ordonanță, se înființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin comasarea Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

În subordinea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se înființează, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, direcții județene și a municipiului București de muncă și securitate socială, prin preluarea structurilor și activităților de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București și de la inspectoratele teritoriale de muncă.

În subordinea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială funcționează Centrul de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional și Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, instituții cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii, precum și activitatea „Revista Obiectivˮ, finanțată integral din venituri proprii.

Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește atribuții în următoarele domenii: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței, securitate socială, beneficii sociale.

Finanțarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii.
Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din cadrul Inspecției Muncii și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.

Patrimoniul Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se transferă pe bază de protocol de predare primire la Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.
Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Inspecția Muncii și Agenția Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, sunt părți la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

Îndeplinirea obligaților din contractele cu finanțare din fonduri comunitare, fonduri externe rambursabile și nerambursabile precum și din orice alte surse, derulate de Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială rămân atributul exclusiv al Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, se desființează și Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Conform prevederilor de la art. 6, Ministerul Apărării Naționale, structurile militare și structurile în care își desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare organizează activitățile de inspecție a muncii prin servicii proprii de specialitate, care au competență exclusivă numai pentru structurile respective.

Potrivit dispozițiilor de la art. 7, se înființează Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activității din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Finanțarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Autoritatea este autoritatea centrală română desemnată să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010.

Organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii.

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale, precum și un număr de 22 de posturi vacante prin redistribuire în cadrul ordonatorului principal de credite.

Potrivit prevederilor de la art. 9, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. trece de sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Statul român își exercită drepturile și obligațiile în legătură cu calitatea de deținător al acțiunilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin Ministerul Transporturilor.

La art. 10, se statuează faptul că exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Tot la art. 10, se dispune și faptul că exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaților ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale. (III) Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale was last modified: februarie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter