Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial – modificări (OMM nr. 1433/2017)

14 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 254

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Metodologia de avizare a tarifelor, aprobată prin OMMP nr. 3836/2012
(M. Of. nr. 854 din 18 decembrie 2012)
OMM nr. 1433/2017
(M. Of. nr. 989 din 13 decembrie 2017)

– modifică: art. 2 alin. (2) lit. a)-d)

– introduce: art. 7, anexa

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 989 din 13 decembrie 2017, a fost publicat OMM nr. 1433/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin OMMP nr. 3836/2012.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Metodologiei de avizare a tarifelor (aprobată prin OMMP nr. 3836/2012) prin OMM nr. 1433/2017.

Potrivit art. I din OMM nr. 1433/2017, Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin OMMP nr. 3836/2012, publicat în M. Of. nr. 854 din 18 decembrie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 2 alin. (2) lit. a)-d) din Metodologia aprobată prin OMMP nr. 3836/2012 (modificat prin OMM nr. 1433/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) lit. a)-d) prevedeau:

„(2) Criteriile de stabilire a tarifelor se formulează și se justifică de către fiecare administrator/custode și trebuie să țină cont de cel puțin următoarele elemente:

a) privitor la tarifele pentru vizitarea ariilor naturale protejate trebuie să se țină cont de: specificitatea obiectivului turistic de vizitare, serviciile oferite în schimbul acestui tarif: măsuri de securitate specifice, trasee turistice, locuri de campare amenajate și întreținute și altele asemenea, de infrastructura existentă, durata de vizitare;

b) privitor la tarifele pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii trebuie să se încadreze în cuantumul tarifelor percepute de autoritățile publice pentru protecția mediului pentru servicii similare;

c) privitor la tarifele pentru fotografiatul în scop comercial trebuie să se țină cont de: utilizarea materialului realizat (albume, materiale publicitare, publicații diverse), tirajul publicației, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuție a serviciului media (plan local, regional, național, internațional);

d) privitor la tarifele pentru filmatul în scop comercial trebuie să se țină cont de: utilizarea materialului realizat (documentar, film artistic, reclame), durata filmărilor, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuție a serviciului media (plan local, regional, național, internațional)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (2), lit. a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) privitor la tarifele pentru vizitarea ariilor naturale protejate trebuie să se țină cont de: specificitatea obiectivului turistic de vizitare, serviciile oferite în schimbul acestui tarif: măsuri de securitate specifice, trasee turistice, locuri de campare amenajate și întreținute și altele asemenea, de infrastructura existentă, durata de vizitare, conform nr. crt. 1 din tabelul prevăzut în anexă;

b) privitor la tarifele pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, tarifele instituite de către administrator/custode trebuie să se încadreze în limitele maxime conform nr. crt. 2 din tabelul prevăzut în anexă;

c) privitor la tarifele pentru fotografiatul în scop comercial trebuie să se țină cont de: utilizarea materialului realizat (albume, materiale publicitare, publicații diverse), tirajul publicației, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuție a serviciului media (plan local, regional, național, internațional), conform nr. crt. 3 din tabelul prevăzut în anexă;

d) privitor la tarifele pentru filmatul în scop comercial trebuie să se țină cont de: utilizarea materialului realizat (documentar, film artistic, reclame), durata filmărilor, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuție a serviciului media (plan local, regional, național, internațional), conform nr. crt. 4 din tabelul prevăzut în anexă”.

 

Art. 7 din Metodologia aprobată prin OMMP nr. 3836/2012 (modificat prin OMM nr. 1433/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6 se introduce un nou articol, art. 7, cu următorul cuprins:

„Tarifele instituite de către administrator/custode care se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sunt prevăzute în anexa care face parte din prezenta metodologie”.

 

Art. 7 din Metodologia aprobată prin OMMP nr. 3836/2012 (modificat prin OMM nr. 1433/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la metodologie se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Redăm în continuare cuprinsul respectivei anexe.

ANEXĂ

(Anexă la metodologie)

Tarifele stabilite de către administrator/custode care se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului

Nr. crt.ServiciuTipul de serviciuCuantum tarif (lei)*
1Tarif de vizitare**Se vor stabili unul sau mai multe tipuri de tarife în funcție de criteriile de stabilire a tarifelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din ordin***.Cuantumul se propune de către administrator/custode.
2****2.1 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediuAnaliza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvatăMaximum 200 pentru persoane fizice
Maximum 400 pentru persoane juridice
Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvatăMaximum 500 pentru persoane fizice
Maximum 2.000 pentru persoane juridice
Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea acordului de mediuMaximum 250 pentru persoane fizice
Maximum 500 pentru persoane juridice
2.2 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediuAnaliza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizuluiMaximum 250 pentru persoane fizice
Maximum 500 pentru persoane juridice
Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu și emiterea avizuluiMaximum 4.000 pentru persoane juridice
Analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului custodelui/administratoruluiMaximum 500 pentru persoane fizice
Maximum 1.000 pentru persoane juridice
Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizației de mediuMaximum 125 pentru persoane fizice
Maximum 250 pentru persoane juridice
Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizației integrate de mediuMaximum 2.500 pentru persoane juridice
2.3 Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programeAnaliza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programeMaximum 250 pentru persoane fizice
Maximum 500 pentru persoane juridice
2.4 Analizarea documentațiilor care privesc activitățile de recoltare/capturare și/sau achiziționare și/sau comercializare a unor plante și animale din flora și fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrateAnaliza și verificarea documentației și emiterea avizuluiMaximum 50 pentru persoane fizice
Maximum 250 pentru persoane juridice
3Fotografiere floră, faună, habitate naturale și peisaj în scop comercialAlbume
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
Cuantumul se propune de către administrator/custode.
Materiale publicitare
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
Publicații diverse
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
4Filmare floră, faună, habitate naturale și peisaje în scop comercial (film artistic, spot publicitar/documentar)Film artistic
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
Cuantumul se propune de către administrator/custode.
Spot publicitar
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
Film documentar
Plan local Plan regional Plan național
Plan internațional

* Tarifele includ TVA.

** Cu excepția persoanelor menționate la art. 3 alin. (2) din ordin.

*** Spre exemplu: tarif elevi/adulți/grup de persoane pe diferite perioade de timp: zi/săptămână/lună/an etc.

**** Cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie/ajutor social/ajutor de handicap/pensie minimă social garantată).

Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial – modificări (OMM nr. 1433/2017) was last modified: decembrie 14th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter