Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii (Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

25 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1313
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul ministrului muncii nr. 2765/2012
(M. Of. nr. 756 din 9 noiembrie 2012; cu modif. și compl. ult.)
Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015 (M. Of. nr. 709 din 22 septembrie 2015)modifică: art. 2 alin. (1), art. 4
Metodologia de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, precum și de decontare a finanțăriimodifică: art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. c), d), e) și f) , art. 7 alin. (2) lit. c) și d), art. 7 alin. (3), art. 9 în partea introductivă a alin. (1), art. 9 alin. (2) lit. e), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (3) lit. a), b) și c), art. 10 alin. (4) lit. c), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (1) , art. 19 alin. (8), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 21 alin. (3), art. 21 alin. (4) lit. b) și c), art. 22 alin. (2) lit. e), art. 22 în partea introductivă a alin. (3), art. 22 alin. (4)
introduce: art. 14 lit. j), art. 22 alin. (2) lit. e1), art. 24 alin. (11)

 

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 709 din 22 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1751/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării (M. Of. nr. 756 din 9 noiembrie 2012; cu modif. și compl. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Ordinului ministrului muncii nr. 2765/2012 prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015.

 

Art. 2 alin. (1) Ordinul ministrului muncii nr. 2765/2012 (modificat prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se realizează în baza proiectelor elaborate de furnizorii de servicii sociale publici sau privați, singuri sau în parteneriat, în urma unui proces de evaluare și selecție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) prevede: „Finanțarea cheltuielilor de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se acordă conform contractelor de finanțare încheiate ca urmare a evaluării proiectelor elaborate de furnizorii de servicii sociale publici sau privați, singuri ori în parteneriat, în urma unui proces de evaluare și selecție”.

 

Art. 4 Ordinul ministrului muncii nr. 2765/2012 (modificat prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 dispunea faptul că Direcția generală asistență socială, Direcția generală economică, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 dispune: „Direcția generală investiții, achiziții publice și servicii interne, Direcția generală planificare bugetară și management financiar, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin”.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Metodologiei prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015.

Art. 3 alin. (1) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) stabilea faptul că solicitanții finanțării, denumiți în continuare beneficiari, pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) pot depune proiecte și în parteneriat public-public sau public-privat, iar solicitantul este stabilit de părți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) stabilește: „Solicitanții finanțării, denumiți în continuare beneficiari, pentru obiectivele prevăzute la art. 1 pot depune proiecte și în parteneriat public-public sau public-privat, iar solicitantul este stabilit de părți”.

 

Art. 7 alin. (1) lit. c), d), e) și f) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) lit. c), d), e) și f) prevedeau faptul că pentru lucrările de construcții, reparații, amenajări și modernizări, documentația de solicitare a finanțării va conține următoarele:

(…)

c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiției;

d) dovada privind situația juridică a spațiului sau a terenului obiectivului în care se propune efectuarea lucrărilor de investiții;

e) documentația tehnică elaborată conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

f) hotărârea consiliului local/județean sau a organului de conducere al asociației/fundației/cultelor religioase, după caz, privind aprobarea documentației tehnice, asigurarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile și a punerii în funcțiune a obiectivului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) lit. c), d), e) și f) prevăd: „(1) Pentru lucrările de construcții, reparații, amenajări și modernizări, documentația de solicitare a finanțării va conține următoarele:

(…)

c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiției aprobate, pentru care se solicită finanțare;

d) dovada privind situația juridică a spațiului și a terenului pe care se află amplasat obiectivul sau a terenului pe care urmează să fie amplasat obiectivul pentru care se solicită finanțare;

e) documentația tehnico-economică elaborată conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

f) hotărârea consiliului local/județean sau a organului de conducere al asociației/fundației/cultelor religioase, după caz, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, asigurarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile și a cheltuielilor generate de punerea în funcțiune a acestuia”.

 

Art. 7 alin. (2) lit. c) și d) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) lit. c) și d) dispuneau faptul că pentru dotări, documentația de solicitare a finanțării va conține următoarele:

(…)

c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiției;

d) dovada privind situația juridică a spațiului sau a terenului obiectivului în care se propune efectuarea lucrărilor de investiții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) lit. c) și d) dispun: „Pentru dotări, documentația de solicitare a finanțării va conține următoarele:

(…)

 c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico – economici ai investiției aprobate, inclusiv lista de dotări, pentru care se solicită finanțare;

d) dovada privind situația juridică a spațiului și a terenului pe care se află amplasat obiectivul sau a terenului pe care urmează să fie amplasat obiectivul pentru care se solicită finanțare”.

 

Art. 7 alin. (3) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) stabilea faptul că documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) lit. a)-c) și e) vor fi prezentate în original, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) și alin. (2) lit. d) și f) vor fi prezentate în copie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) stabilește: „Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) lit. a)-c) și e) vor fi prezentate în original, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) și alin. (2) lit. d) și f) vor fi prezentate în copie, vizate «conform cu originalul»”.

 

Art. 9 partea introductivă a alin. (1) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 în partea introductivă a alin. (1) prevedea faptul că pentru evaluarea documentației și selecționare, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite criterii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 în partea introductivă a alin. (1) prevede: „Sunt eligibili și sunt acceptați în procesul de evaluare a documentației și selecționare solicitanții care îndeplinesc următoarele cerințe”.

 

Art. 9 alin. (2) lit. e) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) lit. e) prevedea faptul că nu sunt eligibili solicitanții care se află în următoarele situații:

(…)

e) fac obiectul unei proceduri de reorganizare sau desființare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) lit. e) prevede: „Nu sunt eligibili solicitanții care se află în următoarele situații:

(…)

e) fac obiectul unei proceduri de reorganizare, desființare sau faliment ca urmare a unei hotărâri pronunțate de un judecător-sindic”.

 

Art. 9 alin. (3) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (3) stabilea: Contribuția beneficiarului prevăzută la alin. (2) lit. f) poate fi calculată la valoarea contractului de execuție sau a celui de achiziție în cazul dotărilor sau, după caz, la valoarea totală a proiectului, ținând cont de sumele investite de beneficiar inclusiv până la solicitarea finanțării din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (3) stabilește: „Contribuția beneficiarului prevăzută la alin. (2) lit. f) se calculează la valoarea contractului de execuție sau a celui de achiziție în cazul dotărilor ori, după caz, la valoarea totală a proiectului, ținând cont de sumele investite de beneficiar, inclusiv până la solicitarea finanțării din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

 

Art. 10 alin. (1) și (2) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) dispunea faptul că cheltuielile eligibile pentru finanțarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru lucrările de investiții și reparații capitale sunt, în principal, cheltuieli pentru lucrări de construcții, reparații, amenajări, modernizări, extinderi.

Potrivit art. 10 alin. (2), cheltuielile pentru lucrările de investiții noi și intervenție la construcțiile existente sunt cele estimate de proiectant în devizul general, elaborat conform prevederilor H.G. nr. 28/2008.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) și (2) prevăd:

(1) Cheltuielile eligibile pentru finanțarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a obiectivelor prevăzute la art. 1 sunt cheltuielile necesare pentru execuția de lucrări de construcții, reparații, amenajări, modernizări, extinderi și dotări pentru asigurarea prestării serviciilor sociale.

(2) Cheltuielile pentru lucrările de investiții noi și intervenție la construcțiile existente sunt cele estimate de proiectant în documentația tehnico-economică și devizul general, elaborate conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. Documentația tehnico-economică, precum și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului vor fi aprobați în prealabil de solicitant, conform prevederilor legale în vigoare”.

 

Art. 10 alin. (3) lit. a), b) și c) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (3) lit. a), b) și c) stabileau faptul că pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie necesare pentru realizarea proiectului;

b) să fie prevăzute în bugetul proiectului sau în devizul general elaborat de proiectant;

c) să se încadreze în costul standard asimilat pentru categoria de lucrări solicitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) lit. a), b) și c) stabilesc: „Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie necesare pentru realizarea și/sau funcționarea obiectivului;

b) să fie prevăzute în bugetul proiectului și în devizul general elaborat de proiectant și să fie aprobate de solicitant;

c) să se încadreze în costurile prevăzute la art. 11”.

 

Art. 10 alin. (4) lit. c) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (4) lit. c) prevedea faptul că sub rezerva condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3), cheltuielile eligibile pentru finanțare sunt următoarele:

(…)

c) alte cheltuieli privind organizarea de șantier și cheltuieli diverse și neprevăzute.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (4) lit. c) prevede: „Sub rezerva condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3), cheltuielile eligibile pentru finanțare sunt următoarele:

(…)

c) alte cheltuieli privind organizarea de șantier, respectiv lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier și cheltuieli diverse și neprevăzute, dovedite prin documente justificative”.

 

Art. 11 alin. (1) lit. c) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) lit. c) dispunea faptul că sumele solicitate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru finanțarea lucrărilor de investiți și/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei și nu pot depăși următoarele valori:

(…)

c) 30% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru dotări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) lit. c) dispun: „Sumele solicitate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru finanțarea lucrărilor de investiți și/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei și nu pot depăși următoarele valori:

(…)

c) 30% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru dotări; în cazuri temeinic justificate, în care obiectivul de investiții prevede și existența unui cabinet medical dotat cu aparatură specifică activității (de exemplu, dar fără a se limita la aparat ecograf, aparat EKG etc.), servicii de kinetoterapie, servicii de terapii ocupaționale, servicii de recuperare medicală, procentul de 30% poate fi depășit, dar nu mai mult de 50%”.

 

Art. 14 lit. j) Metodologie (modificată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

Noua reglementare

La art. 14, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j).

Potrivit noii reglementări, art. 14 lit. j) prevede: „Criteriile de evaluare și de selecție utilizate în analiza prevăzută la art. 13 alin. (2) și (3) sunt următoarele:

(…)

j) crearea de locuri de muncă”.

Metodologia de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii (Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015) was last modified: septembrie 25th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter