Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor și alte acte normative (adoptate de Guvern)

21 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1269
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele normative adoptateSumar
19 august 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la data 1 aprilie 2015;
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015;
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publice, de avocați și de executori judecătorești.
Ordonanțe– Ordonanța pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (M. Of. nr. 754 din 9 noiembrie 2012).
– Ordonanța pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate;
– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor diplomatice simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (M. Of. nr. 543 din 1 septembrie 2001).
– Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne;
– Ordonanța privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020;
– Ordonanța pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile;
– Ordonanța pentru modificarea alin. (2) al art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014);
– Ordonanța pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, IRENA și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;
– Ordonanța pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (M. Of. nr. 241 din 29 august 1994).
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011).
– Hotărârea pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și serviciile de care aceștia pot beneficia și a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială, precum și modelul standard al documentelor elaborate de către acestea;
– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență;
– Hotărârea privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018;
– Hotărârea privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018;
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale (M. Of. nr. 854 din 18 decembrie 2012);
– Hotărârea privind stabilirea unor drepturi bănești pentru experții care participă la activitățile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil;
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0908 Iași;
– Hotărârea privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu – Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu – Jiu în vederea desființării și scoaterii din inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu – Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanței de judecată;
– Hotărârea privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0456 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006;
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;
– Hotărârea privind înființarea unui post de ofițer de legătură al Ministerului Apărării Naționale la Comandamentul Forțelor Statelor Unite ale Americii în Europa – USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania;
– Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din O.G. nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013;
– Hotărârea privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013;
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a   O.U.G. nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, aprobate prin H.G. nr. 723/2010;
– Hotărârea privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
– Hotărârea privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor și/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015;
– Hotărârea privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobate prin H.G. nr. 96/2011 (M. Of. nr. 108 din 10 februarie 2011);
– Hotărârea pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor europene din H.G. nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” și titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșă aferentă anului 2016;
– Hotărârea pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la București la 12 mai 2015 și la Paris la 22 mai 2015, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003;
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 6/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică (M. Of. nr. 23 din 13 ianuarie 2014);
– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”;
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desființarea vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice, semnat la Dubai, la 4 mai 2015;
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și speciale, semnat la Doha, la 3 mai 2015;
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait cu privire la înființarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015;
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu, semnat la Kuwait City, la 4 mai 2015;
– Hotărârea pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătății, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015;
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională „Unifarm” S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății;
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Exploatarea Complexă Stânca-Costești și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
– Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naționale și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;
– Hotărârea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Timiș;
– Hotărârea pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin H.G. nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea privind achiziția a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare;
– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 11 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice – Inspectoratul Școlar Județean Vaslui – Club Sportiv Școlar Bârlad;
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranșei a treia aferentă anului 2016;
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Național de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranșei a treia aferentă anului 2016;
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenția Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranșe aferente anului 2016;
– Hotărârea privind scoaterea din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și darea acestuia în folosința gratuită a Patriarhiei Române;
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale;
– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava;
– Hotărârea privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;
– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 2l H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, județul Covasna;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, județul Buzău;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, județul Ilfov;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Vinga, județul Arad;
– Hotărârea privind aprobarea stemei orașului Pucioasa, județul Dâmbovița;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, județul Argeș;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ormeniș, județul Brașov;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Scânteia, județul Ialomița;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Subcetate, județul Harghita;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Copălău, județul Botoșani;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Unțeni, județul Botoșani;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunelor Crișcior și Orăștioara de Sus, județul Hunedoara;
– Hotărârea privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

 

Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: august 21st, 2015 by Redacția ProLege
Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter