Modificarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Ordonanţa privind cazierul fiscal și alte acte normative (adoptate de Guvern)

28 Aug 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1769
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele normative adoptateSumar
26 august 2015Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014), precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Ordonanțe – Ordonanța pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
– Ordonanța privind cazierul fiscal
– Ordonanța pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 , precum și abrogarea art. 11 alin. (5) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003.
– Ordonanța privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.G. nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.
– Ordonanța privind modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.
– Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
– Ordonanța privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
– Ordonanța pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
– Ordonanța privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
– Ordonanța privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită, din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Hotărâri– Hotărârea privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România
– Hotărârea privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
– Hotărârea privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de secetă și pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japșe și gârle pescărești din Delta Dunării
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea „Administrației Naționale Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea „Administrației Naționale Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
– Hotărârea pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniștrilor transporturilor din regiunea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experți responsabil cu discutarea și analizarea declarației comune care va fi adoptată de miniștrii transporturilor
– Hotărârea privind categoriile de cheltuieli și condițiile de finanțare a activităților de organizare și desfășurare a Cursului Superior Internațional în cadrul Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române
– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM 0836 Bacău
– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Arhivele Naționale
– Hotărârea privind schimbarea regimului juridic a unei părți dintr-un imobil, situat în Municipiul București și pentru actualizarea anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind darea în folosință gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale
– Hotărârea privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Rugby asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului
– Hotărârea privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova
– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1172/2014 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului
– Hotărârea privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru Seminarul cu tema: „Codificarea Dreptului Electoral”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de frecvențe 3410-3800 MHz, precum și a condițiilor de plata a taxei de licență

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 26 august 2015, au fost adoptate mai multe ordonanțe și hotărâri. Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014), precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (M. Of. nr. 740 din 21 octombrie 2011; cu modif. ult.).

Menționez faptul că O.U.G. nr. 83/2014 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin Legea nr. 220/2015 (M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015),

De asemenea, Legea nr. 152/2011 a suferit și ea, de-a lungul timpului, mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.G. nr. 6/2014 (M. Of. nr. 562 din 29 iulie 2014).

 

Ordonanțe

– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. 119 din 4 martie 2013; cu modif. ult.).

Menționez faptul că O.U.G. nr. 9/2013 a mai fost, de-a lungul timpului, modificată, cea mai recentă modificarea fiind adusă prin Legea nr. 37/2014 (M. Of. nr. 255 din 8 aprilie 2014);

– Ordonanța privind cazierul fiscal;

– Ordonanța pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 (M. Of. nr. 905 din 20 decembrie 2011), precum și abrogarea art. 11 alin. (5) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale (M. Of. nr. 619 din 30 august 2003; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003.

Menționez faptul că O.G. nr. 68/2003 a mai fost, de-a lungul timpului, modificată, cea mai recentă modificarea fiind adusă prin Legea nr. 197/2012 (M. Of. nr. 754 din 9 noiembrie 2012);

– Ordonanța privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora;

– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.G. nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (M. Of. nr. 652 din 22 iulie 2005; cu modif. ult.), precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Menționez faptul că O.G. nr. 37/2005 a mai fost, de-a lungul timpului, modificată, cea mai recentă modificarea fiind adusă prin Legea nr. 178/2014 (M. Of. nr. 929 din 19 decembrie 2014);

– Ordonanța privind modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 1096 din 24 noiembrie 2004; cu modif. ult.).

Menționez faptul că Legea nr. 490/2004 a mai fost, de-a lungul timpului, modificată, cea mai recentă modificarea fiind adusă prin Legea nr. 29/2014 (M. Of. nr. 205 din 24 martie 2014);

– Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M. Of. nr. 500 din 3 iunie 2004).

Menționez faptul că Legea nr. 29/2014 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin Legea nr. 265/2008 (M. Of. nr. 777 din 20 noiembrie 2008);

– Ordonanța privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare;

– Ordonanța pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M. Of. nr. 643 din 30 august 2002; cu modif. ult.).

Menționez faptul că O.G. nr. 57/2002 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.U.G. nr. 92/2012 (M. Of. nr. 864 din 19 decembrie 2012);

– Ordonanța pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor;

– Ordonanța privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;

– Ordonanța privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită, din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

 

Hotărâri

– Hotărârea privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România;

– Hotărârea privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată;

– Hotărârea privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de secetă și pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japșe și gârle pescărești din Delta Dunării;

Modificarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Ordonanța privind cazierul fiscal și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: august 28th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter